Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy zawierzenia

Spis modlitw zawierzenia

Zawierzam Ci siebie

Panie, powierzam się Tobie, uznając, że Ty jesteś Panem i nie ma innego, a Twoje Imię jest zwycięskie, jedyne.
Ty jesteś moim Panem.
Panie, powierzam Ci siebie.
Dziękuję Ci za laskę chrztu.
Błogosławię Cię w darze bierzmowania.

Uznaję Cię moim Panem i moim Królem.
Przyjmuję dar Twego miłosierdzia, dar Twojego uzdrowienia, dar Twojego uwolnienia.
Błogosławię Cię całym sercem, całym umysłem.

Ty jesteś Panem i nie ma innego.
Tobie chwała na wieki.
Panie Jezu, Ty jesteś moim Bogiem, Tobie chwała.

Jesteś miłością mojego życia

Panie, powierzam Ci siebie, moje słabości i choroby.
Uznaję Cię jako Pana i Zbawiciela.
Ty jesteś jedynym Panem.
Ty jesteś jedynym Zbawicielem.
Uznaję Cię całym moim sercem.
Oddaję Ci całe moje życie.
Uznaję Cię jako miłość mojego życia.
Oddaję Ci cześć jako Umęczonemu i Zmartwychwstałemu Panu.
Ty jesteś Panem.
Ty jesteś moim Panem.
Tobie chwała na wieki.
Amen.

Uznaję Cię, Panie

Ty jesteś moim Panem.
Ty jesteś moim Zbawicielem.
W Tobie pokładam nadzieję.
Napełnij mnie Duchem Świętym.
Przepełnij moje życie swoją obecnością.
Oddaję grzech Tobie, Panie.
Przyjmuję łaskę nawrócenia i wyznaję Ciebie całym sercem.
Uznaję Twoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, zwycięstwo Twoje na drzewie krzyża, oddanie Matce.
Uznaję miłość Twojego Serca, miłość Serca Maryi.
I wyznaję, że Ty jesteś Panem i nie ma innego.

Należę do Ciebie

Panie Jezu, chcę do Ciebie należeć, jestem Twoją własnością.
Wierzę w Twoje zmartwychwstanie.
Wierzę w Twoją śmierć na Krzyżu.
Wierzę w zesłanie Ducha Świętego.
Wierzę w Kościół powszechny.
Wierzę w miłość Twoją do mnie.
Ty jesteś moim Panem.
Powierzam Ci siebie, to, kim jestem.
We wszystkim uznaję Cię moim Panem i wyznaję z całego serca, że Ty jesteś Bogiem, że Ty jesteś Panem i nie ma innego.

Oddaję się Tobie

Ja ......... powierzam Ci siebie.
Uznaję Cię w swoim sercu jako Pana i Zbawiciela.
Przyjmuję Cię w moje życie.
Powierzam Ci je całkowicie.
Powierzam Ci całą moją historię.
Oddaję moje powołanie i zadania.
Jestem Twoją własnością.
Powierzam Ci mój rozum i wolę, uczucia i pragnienia.
W nich uznaję Cię moim Panem.
Błogosławię Twoje święte Imię.

Uwielbiam miłość Ojca, tajemnicę Twojego życia i zmartwychwstania oraz moc Ducha Świętego.
Wysławiam tajemnicę Twojego Krzyża.
Uwielbiam tajemnicę zesłania Ducha Świętego.
Ty jesteś moim Panem.
Tobie chwała na wieki.

Uwielbiam Cię w tajemnicy odkupienia

Wierzę w Ciebie, Jezu, Ty masz moc uzdrawiania.
Ty dałeś mi dar przebaczenia.
Błogosławię Ciebie na drzewie Krzyża.
Uwielbiam Ciebie w dniu Zmartwychwstania, raduję się w Dniu Zesłania Ducha Świętego.
Błogosławię Ciebie w tajemnicy Kościoła.
Uwielbiam Ciebie całym sercem i całym umysłem.
Jezu, Ty jesteś moim Panem.
Ty jesteś moim Zbawicielem.
Ciebie wyznaję całym moim sercem, Tobie chwała na wieki.

Odpowiedź miłością na miłość

Panie, wiem, że Ty jesteś miłością.
Panie, przeżywam to, że Ty mnie kochasz.
Panie, chcę dzisiaj otworzyć moje serce.
W moim sercu chcę przyjąć Twoją miłość.
Otwieram, Panie, moje serce.
Chcę, aby Twoja miłość w nim zagościła.
Chcę, Panie, by moje serce żyło Twoją miłością.
Wierzę, że tak będzie już na zawsze.
Wierzę Twojemu słowu, bo tak obiecałeś.
Amen.

Otwieram swe serce

Panie Ty wiesz, że Cię kocham!
Uznaję Cię w moim sercu!
Zapraszam Cię do mojego życia!
Zapraszam Cię do mojej rodziny!
Zapraszam Cię do moich przyjaciół!
Zapraszam Cię do osób drogich mojemu sercu!
W każdej sytuacji oddaję Ci chwałę!
Zapraszam Cię do cierpienia obecnego w moim życiu!
Do choroby mojego bliźniego!
Zapraszam Cię do radości mojego serca!
Do miłości, którą zrodziłeś w Duchu Świętym!
Do nadziei, którą wlałeś w moje życie!
Uznaję Cię moim Panem!
Chwała Ci, Jezu! Alleluja!

Czyń, co chcesz

Powierzam Ci, Jezu, to wszystko, co stanowi moje życie.
Czyń, co chcesz.
Uwielbiam Cię z całym Kościołem.
Błogosławię Twoje święte Imię i wysławiam w darze Twojej obecności.

W Tobie moje zbawienie

Panie Jezu,
wyznaję Ciebie jako Tego,
który umarł i zmartwychwstał!
Uznaję Twoją żywą obecność!
Wyznaję Twoje święte Imię!
Uznaję Twój Krzyż i Zmartwychwstanie!
Powierzam Ci moje życie,
moje nadzieje i oczekiwania,
moje cierpienia i radości!
Ty jesteś moim Panem!
W Twoim Sercu jest moje zbawienie!
W Tajemnicy Twojego Ciała, odkupienie!
Zapraszam Cię do mojego serca!

Jesteś drogą prawdą i życiem

Niech Imię Twoje będzie wywyższone!
Bądź uwielbiony w darach Twojej dobroci, w Twoim zwycięstwie nad mocami ciemności!
Jezu, Ty jesteś moją Nadzieją!
Moją Drogą!
Moją Prawdą!
Moim Życiem!
Ty jesteś moim Panem!
Alleluja!

Wysławiam Twoje zwycięstwo

Wychwalam Twoje zwycięstwo przez Krzyż i Zmartwychwstanie!
Uwielbiam Cię jako jedynego Pana!
Wysławiam Cię jako Mesjasza!
Przyjmuję Cię do całego mojego życia!
I wyznaję wobec miłości Ojca,
wobec mocy Ducha Świętego,
wstawiennictwa Maryi,
naszej Matki,
że Ty jesteś Panem i nie ma innego!

Uwielbiam Cię w Duchu Świętym

Uwielbiam Cię, Panie,
w pełni radości i dziękczynienia.
Wejrzyj na postawę dziecka, którą kształtuje we mnie Duch Święty.
W Tobie pokładam moją nadzieję i ufam Twojemu Słowu.
Oczekuję Twojego wybawienia.
Uwielbiam Cię w radości posługiwania wszystkich, którzy z ufnością zwracają się ku Tobie.
Uwielbiam Cię w darze wiary, którą wzbudzasz we mnie i pomnażasz.
Chwała Ci, Panie!
Uwielbiam Cię, Panie, w zstępowaniu Ducha Świętego do mojego serca, który przekonujesz mnie o miłości i wolności, jaką dajesz poprzez tajemnicę Twojego Krzyża i Zmartwychwstania.

Uwielbiam Cię w darze pokory

Wysławiam Twoją pokorę,
Panie, w której zniżasz się do każdego człowieka.
Uwielbiam Cię poprzez pokorę Maryi, Wspomożycielki Wiernych, która uczy mnie, słuchać Twojego Słowa i rozważać je w sercu.
Uwielbiam Cię, Jezu, w pokorze ludu Bożego, który wezwałeś, aby pełnił Twoją wolę i szerzył Królestwo Boże w świecie.
Chwalę Cię i wysławiam poprzez Ducha Świętego, który nieustannie ożywia moją modlitwę.

Oddaję Ci cześć

Uwielbiam Cię, Jezu!
Uwielbiam Twoje święte Imię,
miłość Twojego Serca,
moc Ducha Świętego,
miłość Ojca.
Błogosławię Ciebie, bo Ty zapraszasz mnie do źródła życia i pozwalasz czerpać z Twej mocy uzdrowienia i uwolnienia.
Oddaję Ci cześć, bo dla Ciebie nie ma nic niemożliwego.
Ogarniasz mnie i przychodzisz w swojej Wszechmocy.
Z dobrocią pochylasz się nade mną i przywracasz utraconą radość i pokój.
Chwała Ci, Jezu!

Uwielbiam Cię w miłości Ojca

Uznaję Cię, Jezu,
całym sercem!
Uznaję Cię całym swoim umysłem i życiem!
Swoją chorobą, słabościami i zniewoleniem przyzywam Twojego miłosierdzia!
Błogosławię Cię, Jezu Chryste!
Wierzę w Ciebie i wierzymy Tobie!
Ty ukochałeś mnie jako grzesznika.
Wydałeś siebie za mnie na drzewie krzyża.
Przebaczyłeś mi grzech i darowałeś nowe życie.
Przywróciłeś radość i wesele.
Uwielbiam Ciebie w miłości Ojca.
Błogosławię za dar Ducha Świętego.
Zlej na mnie obfitość swoich darów.
Boże, mój Ojcze, ogarnij mnie swoją miłością.

W Tobie pokładam nadzieję

Błogosławię Cię,
Panie Jezu, bo Ty masz moc, która mnie podnosi.
Twoja miłość mnie uzdrawia i wypełnia radością.
Wlewasz we mnie Twój pokój i poczucie bezpieczeństwa.
Tylko Ty nadajesz sens mojemu życiu.
Tylko Ty znasz moje nadzieje i oczekiwania.
Tylko w Twoim Imieniu jest moje zbawienie.

Uwielbiam Cię w świadectwie wiary

Panie Jezu, tylko Ty jeden wiesz, co dzieje się w moim sercu.
Tylko Ty przenikasz mnie do głębi i uczestniczysz w moich narodzinach do nowego życia.
Ty przywracasz mi nadzieję i umacniasz zaufanie wobec Twojej miłości i dobroci.
Uwielbiam wolność Twojego działania wobec mnie.
Błogosławię Cię w każdym zdarzeniu, poprzez które odnalazłeś mnie, podniosłeś i postawiłeś na skale dla świadectwa wiary, nadziei i miłości.

Chwała Ci za dar ocalenia, wezwania i posłania

Panie Jezu, uwielbiam Cię w Twojej miłości i miłosierdziu.
Nie ma takiego zranienia, doświadczenia i cierpienia, którego nie przyjąłbyś w swojej miłości.
Wszystkie moje rany, ukryte są w Twoim Sercu.
Dajesz mi swojego Ducha i w mocy błogosławieństwa przekonujesz mnie, źe tylko Ty jesteś jedyną nadzieją i sensem mojego życia.
Dziękuję za dar Twojej dobroci.
Za to, że Twoje błogosławieństwo i moc Ducha spoczęła na mnie.
Dziękuję Ci, że czynisz mnie swoim świadkiem i posyłasz mnie dla świadectwa wiary, nadziei i miłości.

W miłości do końca

Uwielbiam Cię, Panie. Dziękuję Ci za dar mojego życia.
Uwielbiam Cię, bo Ty ukochałeś mnie właśnie takim, a nie innym.
Ukochałeś mnie do końca jako grzesznika i życie swoje oddałeś, abym żył.
Dziękuję za Twoją dobroć i dar odkupienia, który stał się moim udziałem.

W uwielbieniu Imienia Pana

Uwielbiam Cię Jezu Chryste, wyznaję wiarę i moje oddanie Tobie.
Zawierzam Ci moje życie, czyń z nim, co chcesz.
Uczyń ze mną według tego, co zamierzyłeś dla mojego zbawienia.
Niech we wszystkim będzie wywyższone Twoje święte Imię.
Dziękuję Ci, że mnie wybawiłeś przez Krzyż i Zmartwychwstanie Twoje!
Dziękuję, Ci za dar Ducha Świętego, który kształtuje we mnie swoją modlitwę!
Dziękuję Ci za dar wspólnoty Kościoła, w której jestem i doświadczam Twojej obecności!
Do Ciebie należę całym sercem, umysłem i duszą!
Tylko Ty jesteś Panem i nie ma innego!

Masz moc uzdrawiać

Panie Jezu,
przekonaj mnie,
że tylko Ty jesteś moim Panem,
że tylko w Twoich rękach
jest moje zbawienie,
tylko w Twojej mocy jest moja siła.
Ja wierzę,
że Ty,
Syn Boga żywego,
jesteś pośród nas i masz moc mnie uzdrawiać.
Bądź błogosławiony, Jezu.

Dziękuje Ci Panie

Dziękuję Ci, Panie,
i wywyższam Twoje święte Imię.
Ty, wysłuchujesz moich modlitw.
Wychodzisz naprzeciw moim pragnieniom i oczekiwaniom.
Dziękuję za wielki dar miłości, który stał się moim udziałem.
Wywyższamy Twoją obecność w tajemnicy Twojego uwielbionego Ciała.
Dziękuję Ci za dar Ducha Świętego,
i miłość Twojego Serca.

Wasze komentarze:
 Justyna : 30.11.2021, 20:59
 Boże dziękuję ci za każdy dzień życia. Proszę o zdrowie dla mnie i całej rodziny. Proszę aby nie wyłączali nam więcej prądu. Proszę aby fiffi i maluś znaleźli domek. Proszę aby rudzia i dosia były zdrowe.
 Justyna : 22.11.2021, 00:24
 Panie Boże dziękuję ci za życie które mi kiedyś uratowałeś za to że cztery lata mogłam nacieszyć się obecnością Kotka Pepita a teraz gdy go nie ma zesłałeś rudzie i dwa małe kotki. Dziękuję ci za to. Dziękuję za rodziców, siostrę, kotke dosie. Za przyrodę, wiewiorki na ogrodzie. Proszę o zdrowie dla mojej rodziny o ochronę od złego. Proszę aby nie wyłączali nam prądu ani dostępu do wody. Prosze aby było co zjeść i żebyśmy z mamą mieli czym karmić kotki. Proszę aby nie było wojny, srogiej zimy, biedy, końca świata. Chcę jeszcze troszkę pozyc na tym świecie. Nie proszę o bogactwo proszę o ochronę nad moją rodziną cokolwiek by się działo. Proszę aby tata skończył dach, aby Siostra wyzdrowiała o Odpoczynek i łaski wszelkie dla rodziców i dla mnie laska zdrowia. Tak mi dopomóż bóg. Miej w opiece moje kochane zwierzęta.
 Magdalena: 28.07.2021, 21:31
 Panie Jezu, oddaję Ci całe moje zmarnowane życie, całą siebie. Proszę, pomóż mi kochać Ciebie i innych ludzi tak, jak Ty tego chcesz... Bądź moim jedynym Panem...
 Marianna : 24.07.2021, 16:44
 Boze dziękuję za Twoja milosc i miłosierdzie, za rodzinę, za wszelkie łaski, za każdą chwilę daną nam.badz uwielbiony i wywyższony Panie mój i królu mój
 Maria: 25.02.2021, 14:04
 Panie Najwyższy dziękuję Tobie oraz Matce Boskiej Nieustającej Pomocy za narodziny wnuczki Basi. Proszę o głęboką wiarę dla moich dzieci i wnuków oraz o radość nieba dla najbliższych. 🌹❤🌹
 Asia: 17.01.2021, 12:41
 Panie Jezu proszę Cię uzdrów moją córkę. Bądź w naszym życiu z całego serca Cię o to proszę.Jedyny Pan i Zbawiciel Syn Boga Żywego
 Kasia: 11.01.2021, 20:25
 Panie Jezu uzdrow proszę moja mame
 magda: 06.01.2021, 22:46
 Dziękuję Ci Panie za wszystko.
 Łucja .: 27.12.2020, 13:38
  Cudowny Najdroższy Jezu wybłagaj łaski dla Piotra .Łaskę założenia rodziny ,błagam z całego serca pomóż.

 Dorota: 02.12.2020, 15:51
 Panie BĄDŹ.... W moim życiu Amen.
 Lidia: 30.11.2020, 22:58
 Ale piękne te modlitwy,weszłam na te stronę przypadkowo ,ale nie ma przypadkow Pan chciał abym oddala mu to co trudne i bolesne poprzez ta modlitwę.Dziękuję Ci Jezu.❤❤❤
(1)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej