Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do św. Józefiny Bakhity

Wspomnienie liturgiczne 8 lutego

Józefina Bakhita urodziła się w 1868 r. w Sudanie. W wieku około 10 lat została porwana i stała się niewolnicą. Wielokrotnie sprzedawana kolejnym właścicielom, doświadczyła niemal wszystkich fizycznych i duchowych cierpień wynikających z niewolnictwa. Odzyskała wolność za sprawą właskiego konsula Callisto Legnani'ego. Po przybyciu do Włoch zetknęła się ze zgromadzeniem Córek Miłosierdzia, które podjęło trud jej religijnego wykształcenia. Po kilku miesiącach przygotowań Bakhita przyjęła chrzest i bierzmowanie. Otrzymała wówczas imię Józefina - jako znak nowego życia. Kilka lat później wstąpiła do zgromadzenia Córek Miłosierdzia w Wenecji. Przez następnych 50 lat służyła Bogu i współsiostrom, podejmując najprostsze prace: gotowanie, sprzątanie, szycie. Jej przyjemny wygląd i ciepły głos pomagał wielu biednym i opuszczonym, którzy przychodzili do klasztoru, w którym mieszkała. Po długotrwałej chorobie zmarła w 1947 r. W 1992 r. beatyfikował ją św. Jan Paweł II. W październiku 2000 r. św. Jan Paweł II kanonizował Józefinę Bakhitę.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Józefiny Bakhity

Boże, Ojcze miłosierdzia, który dałeś nam Świętą Józefinę Bakhitę jako siostrę uniwersalną, ewangeliczny wzór prostej wiary i czynnej miłości, obdarz także nas pragnieniem wiary i miłości, według wskazań Ewangelii i wysłuchaj modlitw wszystkich wzywających jej wstawiennictwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święta Józefino Bakhito – módl się za nami.

* * *

Boże, nasz Ojcze, wolności uciśnionych i Pocieszycielu ubogich, który powołujesz mężczyzn i kobiety z każdego ludu i narodu do doświadczenia błogosławieństwa wiary i wolności, rozpal w Twoich dzieciach pragnienie świętości, jakim napełniłeś świętą Józefinę Bakhitę, dziewicę, abyśmy wierni Twoim przykazaniom, służyli Tobie z tą samą czystością serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święta Józefino Bakhito – módl się za nami.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Józefiny Bakhity ogłoszonej przez papieża Franciszka patronką współczesnych niewolników

Św. Bakhito, Ty jako dziecko byłaś porwana i sprzedana. Ze strachu i traumatycznych przeżyć zapomniałaś nawet własne imię.Oddajemy Ci wszystkie dziecizabrane od swoich rodzin i brutalnie wykorzystywane.Niech skończy się ich niewolniczy los, niechprzywrócone zostanie im dzieciństwoi radość. MÓDL SIĘ ZA NIMI...

Św. Bakhito, Ty wiesz, co znaczy być niewolnikiem – nie mieć praw, być bitym, upokarzanym, traktowanym gorzej niż rzecz. Oddajemy Ci wszystkie ofiary handlu – ludzi oszukiwanych, wyzyskiwanych, używanych, dręczonych, doznających przemocy. Niech odzyskają wolność, niech będzie przywrócona im godność. MÓDL SIĘ ZA NIMI...

Św. Bakhito, Ty nawet pomimo okrucieństw, które Ci wyrządzili handlarze umiałaś przebaczyć i modlić się za swoich oprawców.Oddajemy Ci wszystkich sprawców cierpienia;tych, którzy ogarnięci żądzą pieniądzai nieuporządkowanych zachcianek nie wahają się żerować na ludzkiej biedzie i słabości. Niech zaprzestaną krzywdzić, niech otworzą się na łaskę nawrócenia i zadośćuczyniąofiarom. MÓDL SIĘ ZA NIMI...

Św. Bakhito, kiedy dane Ci było poznać Boga żywego,byłaś bardzo wdzięczna za ten dar. Zapragnęłaś oddać się cała Bogui nigdy nie przestałaś ufać Jego dobroci. Oddajemy Ci wszystkich, którzy poprzez zadane im krzywdy zwątpili w obecność i troskę Boga. Niech Jego czuła miłość opatrzy ich rany i uzdrowi połamane życie. MÓDL SIĘ ZA NIMI...

Św. Bakhito, wszystkietrudy i cierpienia,przez które przeszłaśnie zamknęłyCię w zgorzknieniu i beznadziei. Przeciwnie,stałaś się wrażliwa i współczująca wobec ludzkiej biedy. Dla każdego miałaś ciepły uśmiech. Oddajemy Ci wszystkich, którzy zmagająsię, aby odzyskać odebrane im "normalne" życie i godność. Oddajemy Ci także tych, którzy towarzyszą osobom ocalonym w ich powrocie do pełni życia. MÓDL SIĘ ZA NIMI.....

Modlitwa odmówiona przez Franciszka

"Św. Józefino Bakhito, jako dziecko zostałaś porwana i sprzedana jako niewolnica i musiałaś stawić czoła niewyobrażalnym trudnościom i cierpieniom. Po uwolnieniu z fizycznej niewoli, odnalazłaś prawdziwe odkupienie w spotkaniu z Chrystusem i Jego Kościołem. Św. Józefino Bakhito, pomagaj wszystkim, którzy są w pułapce niewolnictwa. W ich imieniu wstawiaj się u Boga miłosierdzia, by łańcuchy ich niewoli zostały zerwane. Oby Bóg uwolnił tych wszystkich, którzy są zagrożeni, zranieni lub udręczeni z powodu niewolnictwa i handlu ludźmi. Przynoś ulgę tym, którzy doświadczyli niewolnictwa i naucz ich dostrzegać Jezusa jako wzór wiary i nadziei, tak by mogli uzdrowić swoje rany. Błagamy Cię, módl się i wstawiaj się za nami wszystkimi, abyśmy nie popadli w obojętność, abyśmy otworzyli oczy i mogli dostrzec niedole i rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych swej godności i wolności a także usłyszeli ich wołanie o pomoc. Amen".

Odmówiona przez Franciszka podczas modlitwy Anioł Pański i rozdana wiernym na Placu Świętego Piotra 10 lutego 2019 roku z okazji Światowego Dnia Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi.

Wasze komentarze:
 Dominik : 08.02.2024, 17:39
 Św. Józefino, wspieraj mnie proszę. Dziękuję.
 Ewa: 12.11.2023, 12:28
 Proszę za wstawiennictwem Świętej Józefiny o łaskę nawrócenia, PRZEBACZENIA ojcu i uzdrowienia wewnętrznego dla Rayana i Miłosierdzie Boże dla Jego taty. Dziękuję
 marzena aneta: 17.09.2023, 02:17
 Modlitwa do Świętej Józefiny Bakhity dziękuję Święta Józefino Bakhito kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szczęśliwość uczciwość ufność wiare na całym świecie dziękuję Bakhito Józefino Święta kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szczęśliwość uczciwość ufność wiare na całym świecie dziękuję Bakhito Józefino Święta módl się za nami dziękuję Bakhito Józefino Święta kocham Cię bardzo mocno proszę o nawrócenie wiesława sochy edwarda celebuckiego sławomira z rowerem zbigniewa pitury sergieja koncevoja wasilija bielikova walerego ignacienke antona regine szymczak zbigniewa szymczaka arkadiusza szymczaka danute ziętek tomasza ziętka małgorzate grzegułke aline justyne faustyne dolną damiana dolnego wiesławe cyrulik dariusza cyrulika marte ilnicką mirosława ilnickiego sylwestra ilnickiego emila ilnickiego grzegorza wincka ryszarda mosice józefa waluka roberta stranza jana z rybocic jana ze słubic piotra z grzmiącej piotra z nidzicy willego hansena mirosława stanisławskiego dziękuję Bakhito Józefino Święta spraw żeby byli dobrzy sprawiedliwi szczęśliwi uczciwi wierzący zdrowi dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szacunek cuda czyni szczerość cuda czyni szczęśliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Stanislawa: 25.08.2023, 08:18
 Proszę o umowę w pracy dla mojego brata i rozwiązanie trudnej sytuacji w pracy mojej siostry
 Iwona: 19.08.2023, 00:29
 Są jizefini pomóż mi odnaleźć sens zycia
 Małgorzata : 25.04.2023, 21:52
 Błagam o zdrowie dla mojej Córki, Siostry i moje oraz Maksymiliana. Proszę o pomóc w trudnej sytuacji życiowej Siostrzeńca, dar stałej pracy na godnych warunkach i bez wyzysku oraz możliwość pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Wyproś u Boga zdrowie, opiekę, spokój, radość, potrzebną pomoc i bezpieczeństwoch oraz sakramenty.
 Lena: 20.04.2023, 21:36
 Święta Józefino Bakhito za Twoim pośrednictwem proszę Boga za Patryka, o opiekę, dobrą prace, zdrowie i potrzebne łaski
 Lena: 20.04.2023, 21:32
 Święta Józefino Bakhito za Twoim pośrednictwem proszę Boga za Patryka, o dobrą prace, zdrowie i potrzebne łaski
 Lena: 20.04.2023, 21:26
 Święta Józefino Bakhito za Twoim pośrednictwem proszę Boga za Patryka

 Stanislawa: 05.03.2023, 16:55
 Święta Józefino proszę Ciebie o uzdrowienie choroby zwyrodnieniowej kolan
 Marta: 12.02.2023, 21:10
 Święta Józefino Bakhito, Ty wszystko wiesz, proszę o Twoja pomoc w mojej intencji.
 Marta: 12.02.2023, 21:08
 Święta Józefino Bakhito, Ty wszystko wiesz, proszę o Twoja pomoc w mojej intencji
 marzena aneta: 08.02.2023, 10:35
 Święta Józefino Bakhito kocham Cię dziękuję Święta Józefino Bakhito módl się za nami dziękuję Święta Józefino Bakhito kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Święta Józefino Bakhito kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Anusia : 18.10.2022, 03:49
 Świeta Józefino Bakhito, piszę do Ciebie prośbę i pragnę być z Twoim orędownictwem w niebie. W przyszłym roku w dzień Twojego wspomnienia mam następna sprawę rozwodową. NIE DAM MEZOWI ROZWODU. Dlatego proszę Cię Święta Józefino pomóż mi ! Wstawiaj się u Boga naszego Ojca aby stał się Cud uzdrowienia naszego małżeństwa. Anna
 Mama: 05.07.2022, 10:45
 Św. Józefino uproś u Pana Boga łaskę macierzyństwa i zdrowia dla synowej, aby Pan pobłogosławił i obdarzył to małżenstwo zdrowym dzieciatkiem....BÓG ZAPŁAĆ
 Marzena : 08.02.2022, 09:02
 Św jozefino upros łaskę zdrowia dla małej Oliwki, która będzie w środę operowana. Amen.
 Piotr : 08.02.2021, 19:37
 Proszę o zdrowie l szybki powrót do pracy. Wyjednaj mi łaskę której tak bardzo pragnę i potrzebuje. Daj zdrowie i mądrość. Miłość dobrobyt i szczęście. Amen
(1)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej