Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do św. Anzelma

Wspomnienie liturgiczne 21 kwietnia

Św. Anzelm, benedyktyn, biskup, doktor Kościoła (1033 - 1109). Urodził się w możnej rodzinie w miasteczku Aosta (Piemont). Mając 27 lat przyjął habit benedyktyński w Le Bec. W trzy lata później został wybrany przeorem, następnie opatem. W 1078 r. Wilhelm II powołał go na stolicę prymasowską w Canterbury.

Wkrótce jednak doszło do konfliktu na tle królewskich roszczeń dotyczących zarządzania Kościołem na terenie Anglii. Anzelm musiał wyjechać na kontynent. Prosił Urbana II, aby zwolnił go z urzędu arcybiskupa, ale bezskutecznie. Przez pewien czas wiódł życie tułacze. Kiedy po śmierci Wilhelma II wstąpił na tron Henryk I, na jego zaproszenie prymas Anzelm powrócił do Anglii. Realizując wytyczne papieskie dotyczące inwestytury, wszedł w ponowny konflikt. Został skazany na wygnanie. Porozumienie między Rzymem i królem, który zrzekł się władzy mianowania biskupów i obsadzania urzędów kościelnych, umożliwiło Anzelmowi powrót do Canterbury Zajął się gorliwie duszpasterstwem oraz reformowaniem życia zakonnego. Powstały wtedy jego dzieła teologiczne i filozoficzne, które utorowały drogę do syntezy scholastycznej - stąd nazywany jest "Ojcem scholastyki". Stworzył podstawę do rozważań wzajemnego stosunku wiary i rozumu, które nie wykluczają się, ale uzupełniają. Według biskupa Anzelma wiara uprzedza rozum, a ten wyjaśnia jej tajemnice. W 1720 r. został ogłoszony doktorem Kościoła.

"Nie pragnę wiedzieć, aby móc wierzyć, ale wierzę, aby móc rozumieć". Św. Anzelm

W ikonografii św. Anzelma przedstawia się w szatach biskupich z piórem lub z księgą w dłoni. Jego atrybutem jest także zając - znak tułaczego życia podczas dwukrotnego zesłania na wygnanie.

Modlitwa św. Anzelma

Udziel mi łaski, o najłaskawszy Boże, abym miłował Ciebie ponad wszystko, tak jak mi nakazujesz i jak jest sprawiedliwe; ponadto spraw, abym miłował bliźniego nie mniej niż siebie samego, jak to również mi nakazujesz. Istotnie, jest rzeczą bardzo słuszną i rozumną, że winniśmy miłować Ciebie ponad wszystko, również więcej niż siebie samych, gdyż Ty nas umiłowałeś, zanim byliśmy, z miłości nas stworzyłeś, a stworzywszy nas, zatroszczyłeś się, by nas przyprowadzić do poznania Twojego najświętszego imienia. My natomiast nie posiadamy nic prócz tego, co nam dałeś, nie mamy nawet zdolności miłowania Cię ani żadnego innego dobra.

Słusznie także nakazujesz nam miłować naszego bliźniego jak siebie samych... Stworzyłeś nas bowiem wszystkich równo miłując; powodowany tą samą miłością ku wszystkim, poszedłeś na mękę, dla wszystkich bez różnicy przygotowałeś życie wieczne.

Ojcze najłaskawszy, udziel wszystkim, którzy wyznają prawdziwą wiarę, aby żyli godnie i święcie i nie zbaczali nawet na krok od Twoich przykazań; i tym także, którzy jeszcze nie wierzą w Ciebie, udziel przed śmiercią wiary i miłości Twojego najświętszego imienia i spraw, aby je dochowali nienaruszone i niepokalane aż do końca.

Modlitwa za przyjaciół św. Anzelma

Proszę Cię, Boże dobry i łaskawy, za tych, którzy mnie miłują w Tobie, i za tych, których ja miłuje; w Tobie. Kochaj ich wszystkich, o Źródło miłości, bo Ty dajesz im i mnie łaskę; miłowania. Spraw, aby i oni z całego serca byli wierni Tobie. Niech mówią i czynią tylko to, co sie Tobie podoba i jest dla ich dobrą.

I Ty, Panie, czyn dla nich i w nich to, co może być im pożyteczne wedle Twojej woli. Niech będą zawsze w Twojej opiece, aż dojdą kiedyś do chwały i do wiecznego bezpieczeństwa w Tobie. Amen.

Modlitwa do Boga

Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze i dobry mój Panie, zmiłuj się nade mną grzesznikiem i przebacz mi moje występki. Spraw, abym miał się na baczności. Pozwól mi ujść zasadzkom, pokusom i grzesznym przyjemnościom.

Pozwól, bym w mowie i uczynkach unikał tego wszystkiego, czego zakazujesz i zachowywał to wszystko, co nakazałeś.

Daj mi wierzyć i mieć nadzieję, miłować i żyć zgodnie z Twoim zamiarem i według Twojej woli. Obdarz mnie przeszywającą serce dobrocią i pokorą; daj mi rozważną wstrzemięźliwość i umartwienie ciała.

Dopomóż mi kochać Ciebie i wesprzyj moją modlitwę. Pomóż mi wychwalać Ciebie i rozmyślać o Tobie. Spraw, abym we wszystkim postępował i myślał zgodnie z Twoją wolą – czysto, trzeźwo, pobożnie, szczerze i skutecznie.

Daj mi poznać Twoje przykazania i spraw, bym je umiłował i wypełnił. Pozwól, abym pokornie trwał w dobrym i strzeż mnie, abym się nie stał niedbały.

Panie, nie wydawaj mnie na pastwę mojej ignorancji i słabości, ani nie karz mnie – choć na to zasługuję. Pokieruj mną łaskawie – moimi myślami i czynami - według Twojej woli, aby ta dokonała się we mnie, przeze mnie i w tym, co mnie dotyczy.

Wybaw mnie od złego i doprowadź mnie do życia wiecznego przez Pana Jezusa Chrystusa.

Modlitwa św. Anzelma o przebaczenie grzechów

Panie Boże, Ojcze wszechmogący, Jezu dobry, zlituj się nade mną grzesznikiem i udziel mi przebaczenia grzechów. Spraw, abym uniknął wszystkich zasadzek nieprzyjaciół, pokus, zgubnej rozkoszy i abym zwyciężył; spraw, abym stanowczo wstrzymał się od myśli i uczynków, jakich zakazujesz, daj, abym Ci służył i milował Cię, ile chcesz, i abym żył według Twojej woli Daj mi, Panie, skruchę serca, pobożność, cnotę pokory... Daj mi rozum, milość i rozkosz Twoich przykazań, łatwość i powodzenie w przestrzeganiu ich, niestrudzoną wytrwałość w wielkich rzeczach; spraw, abym postępował z pokorą i nigdy nie ustał. Nie poddawaj mnie, Panie, ani ludzkiej słabości lub głupocie, ani zadowoleniu z moich zasług, ani żadnej innej rzeczy, jedynie Twojej woli. Rozporządzaj mną łaskawie, Panie, i wszystkimi moimi myślami i czynnościami według swego upodobania, aby przeze mnie, we mnie i ze mnie spełniała się jedynie i zawsze Twoja wola.

Wasze komentarze:
 B.: 22.04.2023, 10:05
 Proszę spełnij moje marzenia
 Czcicielka : 30.03.2022, 18:44
 Za brata o zdrowie psychiczne, i o uwolnienia od alkocholu za wrogów i nie przyjaciół o radość w życiu i dar mądrości serdeczne Bóg zapłać.
(1)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej