Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do św. Bernarda


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Maryjo, wzorze zakonnej doskonałości,
Święty Bernardzie, do służby Bożej powołany,
Święty Bernardzie, przez rodziców Bogu ofiarowany,
Święty Bernardzie, całym sercem i duszą Bogu oddany,
Święty Bernardzie, sławny synu Burgundii,
Święty Bernardzie, ozdobo Jasnej Doliny,
Święty Bernardzie, nauczycielu Miłości Bożej,
Święty Bernardzie, czcicielu Człowieczeństwa Chrystusowego,
Święty Bernardzie, gorący miłośniku Ukrzyżowanego,
Święty Bernardzie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa,
Święty Bernardzie, w ranach Zbawiciela zatopiony,
Święty Bernardzie, działaniu Ducha Świętego posłuszny,
Święty Bernardzie, modlitwie szczerze oddany,
Święty Bernardzie, w Piśmie Świętym rozmiłowany,
Święty Bernardzie, natchniony piewco Maryi Dziewicy,
Święty Bernardzie, wielki orędowniku u Matki Najświętszej,
Święty Bernardzie, dzielny obrońco Stolicy Apostolskiej,
Święty Bernardzie, potężna Kolumno Kościoła Bożego,
Święty Bernardzie, nieustraszony Stróżu jedności Kościoła Chrystusowego,
Święty Bernardzie, Doktorze Kościoła Powszechnego,
Święty Bernardzie, roztropny doradco sprawujących władzę,
Święty Bernardzie, gorliwy pojednawco skłóconych,
Święty Bernardzie, mężny strażniku wiary katolickiej,
Święty Bernardzie, płomienny kaznodziejo,
Święty Bernardzie, pewny przewodniku do nieba,
Święty Bernardzie, żywy wzorze cnót zakonnych,
Święty Bernardzie, chlubo życia poświęconego Bogu,
Święty Bernardzie, chwalebny przykładzie skromności,
Święty Bernardzie, miłośniku umartwienia,
Święty Bernardzie, budzicielu powołań do służby Bożej,
Święty Bernardzie, rozkrzewicielu zakonu cysterskiego,
Święty Bernardzie, lekarzu chorych na duszy i ciele,
Święty Bernardzie, możny pośredniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P: Módl się za nami święty Bernardzie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ojcze nasz najlepszy, który dozwalasz nam czcić i wychwalać zasługi św. Bernarda, daj nam naśladować jego cnoty i dostąpić obfitości Twoich łask, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.   

To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie To Jezus leczy złamanych na duchu. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie
Ks. Jan Reczek
Książka "To Jezus leczy złamanych na duchu" pomoże Ci poradzić sobie z problemami, które wydają Ci się nie do rozwiązania. Da Ci inspirację i nadzieję oraz uzmysłowi Ci, że nie jesteś sam ze swoim cierpieniem... » zobacz więcej

Wasze komentarze:

Brak komentarzyAutor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej