Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do św. Bernarda

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Maryjo, wzorze zakonnej doskonałości,
Święty Bernardzie, do służby Bożej powołany,
Święty Bernardzie, przez rodziców Bogu ofiarowany,
Święty Bernardzie, całym sercem i duszą Bogu oddany,
Święty Bernardzie, sławny synu Burgundii,
Święty Bernardzie, ozdobo Jasnej Doliny,
Święty Bernardzie, nauczycielu Miłości Bożej,
Święty Bernardzie, czcicielu Człowieczeństwa Chrystusowego,
Święty Bernardzie, gorący miłośniku Ukrzyżowanego,
Święty Bernardzie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa,
Święty Bernardzie, w ranach Zbawiciela zatopiony,
Święty Bernardzie, działaniu Ducha Świętego posłuszny,
Święty Bernardzie, modlitwie szczerze oddany,
Święty Bernardzie, w Piśmie Świętym rozmiłowany,
Święty Bernardzie, natchniony piewco Maryi Dziewicy,
Święty Bernardzie, wielki orędowniku u Matki Najświętszej,
Święty Bernardzie, dzielny obrońco Stolicy Apostolskiej,
Święty Bernardzie, potężna Kolumno Kościoła Bożego,
Święty Bernardzie, nieustraszony Stróżu jedności Kościoła Chrystusowego,
Święty Bernardzie, Doktorze Kościoła Powszechnego,
Święty Bernardzie, roztropny doradco sprawujących władzę,
Święty Bernardzie, gorliwy pojednawco skłóconych,
Święty Bernardzie, mężny strażniku wiary katolickiej,
Święty Bernardzie, płomienny kaznodziejo,
Święty Bernardzie, pewny przewodniku do nieba,
Święty Bernardzie, żywy wzorze cnót zakonnych,
Święty Bernardzie, chlubo życia poświęconego Bogu,
Święty Bernardzie, chwalebny przykładzie skromności,
Święty Bernardzie, miłośniku umartwienia,
Święty Bernardzie, budzicielu powołań do służby Bożej,
Święty Bernardzie, rozkrzewicielu zakonu cysterskiego,
Święty Bernardzie, lekarzu chorych na duszy i ciele,
Święty Bernardzie, możny pośredniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


P: Módl się za nami święty Bernardzie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ojcze nasz najlepszy, który dozwalasz nam czcić i wychwalać zasługi św. Bernarda, daj nam naśladować jego cnoty i dostąpić obfitości Twoich łask, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

   

Wasze komentarze:
 Ania: 18.04.2020, 23:12
 Święty Bernardzie otaczaj opieką mojego najstarszego brata i jego rodzinę, wyjednaj potrzebne łaski🌷
 Tomek: 28.02.2020, 14:28
 Piękna litania
 Tomek: 28.02.2020, 14:28
 Piękna litania
 Tomek: 28.02.2020, 14:28
 Piękna litania
 Tomek: 28.02.2020, 14:28
 Piękna litania
(1)


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej