Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Przebaczyć = pominąć, zapomnieć?

     Wprawdzie liturgiczny okres Bożego Narodzenia już minął, ale zgodnie z polską tradycją kolędy i pastorałki śpiewa się aż do 2 lutego. W jednej z takich pastorałek, zatytułowanej "Kiej Maryja wędrowała", pastuszek mówi: "Dziękuję ci miły Panie,/A za Twoje nawiedzanie,/Coś nawiedzić tu mnie raczył,/Coś Ty o mnie nie zahaczył". Uwagę przykuwa w tym fragmencie kilka zjawisk językowych, m.in. słowo "zahaczyć" użyte w znaczeniu 'zapomnieć'. Czasownik "zahaczyć", dziś występujący jedynie w tekstach gwarowych, pochodzi, rzecz jasna, od "baczyć". Słowo to w najstarszych zachowanych polskich tekstach, nieco upraszczając, znaczy tyle, co 'patrzeć, widzieć; zauważać; uważać; brać pod uwagę; rozważać; pamiętać'. Współcześnie zbliżone znaczenie przetrwało jedynie w rzeczownikach "baczność" (w konstrukcjach typu: "Baczność! Wysokie napięcie!") oraz "baczenie" (zwłaszcza w zwrocie: "mieć baczenie na kogoś/na coś", który ma już charakter książkowy). Pozostałe istniejące do dziś w polszczyźnie ogólnej wyrazy pochodne ("przebaczyć", "wybaczyć", "przebaczenie", "wybaczenie") całkowicie zmieniły swoje znaczenia.

     Przywołany w tytule dzisiejszego tekstu czasownik "przebaczyć" pierwotnie miał znaczenie intelektualne: 'dokładnie przemyśleć'. Stosunkowo szybko znaczenie to zaczęło przekształcać się - prawdopodobnie. ze względu na wieloznaczność przedrostka "prze-" istniejącą w polszczyźnie do dziś - w swego rodzaju swoje przeciwieństwo: 'zapomnieć, pominąć, zlekceważyć, zaniedbać' (takie znaczenie pojawia się już w tekstach XVI-wiecznych, m.in. w utworach Jana Kochanowskiego). Podobne są notowane jeszcze w słowniku Lindego z początku XIX w.; jako pierwsze: 'przeoczyć, zapomnieć, zaniedbać', a dopiero jako drugie: 'przebaczyć komu - darować mu winę, wybaczyć'. Współczesne znaczenie 'darować, odpuścić komu (winę grzech, przestępstwo); puścić co w niepamięć; przestać się za co gniewać; wybaczyć' pojawiło się dopiero w drugiej połowie XIX w. Warto dodać, że podobnie zmieniało się znaczenie rzeczownika "przebaczenie": od 'przeoczenie', przez 'zapomnienie', aż po dzisiejsze 'wybaczenie'.

     Na zakończenie warto zauważyć, że chociaż rzeczownik "przebaczenie" pierwotnie znaczył tyle co 'przeoczenie, pominięcie', a jednym z dawnych znaczeń czasownika "przebaczyć" było 'zapomnieć', to psychologicznie niełatwy akt przebaczenia nie zakłada zapomnienia o czyjejś lub własnej winie czy zaniedbaniu.


dr Tomasz Korpysz


Tekst pochodzi z Tygodnika

30 stycznia 2011   

Wasze komentarze:
 do Wiatru :): 18.11.2008, 21:30
 Widzę Wietrze, że wiejesz bardzo o poranku ;) ---Czysty jak gołąb, roztropny jak wąż.--- ---Wiejesz i wiejesz, bezustannie wciąż.--- Dając przestanki ku przemyśleniu, wstaniu, powrocie, uspokojeniu. Tępem powietrza pędzisz swe myśli, szumem jesiennym swe uszy napełniasz, w trwodze poranka duszę ukajasz, zaspanym Słońcem swe serce rozświetlasz. Gonisz tą Wieczną Uciekinierkę, jasność co zwie się Niepokalana, nim znów codzienne skierujesz kroki, przed Jej obliczem zginasz kolana. Pędzi cię Ten, co każe Kochać, gdy widzieć, zobaczyć Chwały nie umiesz. Spoglądasz tedy na Tęczy Przymierze -- ufaj, wciąż ufaj, jak Ona - zrozumiesz.
 wiatr: 18.11.2008, 05:04
  UFAJĄC ... BOŻEJ OPATRZNOŚCI ... przyjmować ... Znaki ... Czasu ... Wsłuchiwać się ...w Natchnienia Ducha Świętego ... Wiernie JE WYPEŁNIAĆ ... KOLANA ZGINAĆ ... i Zło w sobie Zwalczać ... dzięki Łasce Pana ... BYĆ CZUJNYM ... na Zagrożenia ... Być jak ...węże ... " przebiegli i sprytni " ... aby ... NIE DAĆ się ... złemu ... zwieść i ukąsić ... i jeszcze ... bardziej ... sprytni ... i jeszcze bardziej ... UKRYCI ... i jeszcze Bardziej OTWARCI ... i ŁAGODNI .... i CZULI ...i DELIKATNI ... i DOBRZY ...i KOCHAJĄCY ... i WSPÓŁCZUJĄCY ... i OFIARNI ... i MIŁOSIERNI ... i UFAJĄCY ...PEŁNI POKOJU i PANA !!! Amen !
(1)


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej