Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Ku mądrości i prawdzie

     W diecezji pelplińskiej średnie szkoły katolickie wyrastają, no może nie jak grzyby po deszczu, ale też obficie. Są już w Kartuzach, Lęborku i Chojnicach, gdzie również znajduje się katolicka podstawówka i gimnazjum. Niedawno do grona dołączył i Tczew, w którym biskup ordynariusz Jan Bernard Szlaga 24 czerwca br. specjalnym dekretem powołał do życia Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące, mianując dyrektorem szkoły ks. Krzysztofa Niemczyka. Placówka, związana z parafią Podwyższenia Krzyża Świętego i co naturalne z jej gospodarzem ks. kan. Piotrem Wysgą, mieści się w budynku Liceum Medycznego, korzystając z gościnności tamtejszej dyrekcji. Trzeba podkreślić, że projekt jej utworzenia gorąco poparły władze oświaty i samorządu.

     Na tę szkołę Tczew rzeczywiście czekał. W różnych kręgach, w tym i decyzyjnych, coraz głośniej dyskutowało się o potrzebie utworzenia w mieście katolickiego liceum. Placówki oświatowo-dydaktycznej, która odwoływałaby się do tradycji nauczania i dokumentów Kościoła mówiących o wychowaniu chrześcijańskim. Zajmowałaby się kompleksowym formowaniem uczniów na płaszczyźnie intelektualnej, emocjonalnej, duchowej i fizycznej. Przygotowywała ich do samodzielnego myślenia i krytycznego oceniania zjawisk: społecznych, kulturalnych i politycznych dzisiejszego świata. Wypuszczała spod swoich skrzydeł liderów katolickich i zarazem obywateli świata, a więc ludzi wszechstronnie wykształconych, bogatych w wiedzę humanistyczną, szczególnie z dziedziny historii, literatury i geografii Polski. Przysposabiała do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie i w przyszłej rodzinie.

     Jak powiedział Papież Jan Paweł II w przemówieniu wygłoszonym w 1980 roku w UNESCO: "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a i nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich".

     - Taki właśnie cel - mówił dyrektor szkoły ks. Krzysztof Niemczyk - postawiło sobie Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie - kształtować liderów wielkodusznych, obdarzonych społeczną i chrześcijańską wrażliwością.

     Powołane do życia 24 czerwca br., dekretem biskupa ordynariusza s Jana Bernarda Szlagi, na wniosek grupy inicjatywnej, złożonej z Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej, zostało zorganizowane w kosmicznym tempie. I to w czasie, który zupełnie nie sprzyja takim przedsięwzięciom, bo w "leniwe" i wyjątkowo upalne w tym roku miesiące wakacyjne. A stało się to możliwe dzięki otwartości i życzliwości władz miasta, włącznie z prezydentem Tczewa Zenonem Odyą; powiatu - ze starostą Markiem Modrzejewskim, wicestarostą Mariuszem Wiórkiem, przewodniczącym Rady Franciszkiem Drelichem i członkiem Zarządu Jerzym Cisewskim. A także dzięki przychylności władz województwa pomorskiego z wojewodą Tomaszem Sowińskim i marszałkiem Sejmiku Janem Zarębskim; władz Kuratorium Oświaty z kuratorem Andrzejem Jachni- kiem i dyrektorem Jarosławem Śliwą. Wielką pomoc przy organizowaniu liceum okazał proboszcz parafii ks. kan. Piotr Wysga, który lubi mierzyć się z nowymi zadaniami. Doświadczeniem chętnie dzieliły się dyrekcje szkół tczewskich i katolickich z Chojnic, Gdyni i Rumi. Zapał i zaangażowanie wszystkich sprawiły, że niemożliwe stało się możliwe. Już 12 lipca br. ogłoszono nabór uczniów do szkoły, co prawda w porównaniu z innymi placówkami - bardzo spóźniony. Mimo to zgłosiło się tyle osób, że utworzono dwie pierwsze klasy. Równocześnie kompletowano kadrę nauczycielską, która po raz pierwszy spotkała się w swoim gronie 9 sierpnia br. Potem był obóz integracyjny młodzieży z wychowawcami i zaraz 1 września - rozpoczęcie nauki w budynku Liceum Medycznego, który gościnnie użycza pani dyrektor Aleksandra Agacińska. Jeszcze nie zdążyły opaść emocje związane z utworzeniem PKLO, a już zaczęto przygotowywać się do fetowania inauguracji roku szkolnego. Ceremonia zaplanowana na 17 września br. - w wigilię uroczystości św. Stanisława Kostki - patrona młodzieży, rozpoczęła się Mszą św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Koncelebrował ją biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga przy udziale m. in. protonotariusza apostolskiego, infułata Stanisława Grunta, rektora WSD ks. dr. Wiesława Meringa i jego zastępcy ks. Tomasza Patoki, dyrektora Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej "Bernar- dinum" ks. kan. Tadeusza Brzezińskiego, proboszczów i kapłanów parafii, z których pochodzą uczniowie. W Eucharystii uczestniczyli też posłowie: Dorota Arciszewska - dyr. katolickiego liceum w Kartuzach i Jan Kulas; przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich i kuratoryjnych oraz rodzice, zaproszeni goście i uczniowie w galowych strojach.

     W czasie homilii bp Jan Bernard Szlaga, zwracając się do młodzieży, mówił o potrzebie zgłębiania prawdy i mądrości, do której prowadzi nas Duch Święty. A przywołując postać św. Stanisława Kostki, powiedział że przykrotko żyjąc dostąpił poznania tej mądrości, której życzylibyśmy sobie i każdemu.

     Po Mszy Św., jeszcze w kościele, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów. Potem organizatorzy zarządzili utworzenie korowodu. Otwierała go orkiestra harcerska, za nią ustawili się uczniowie PKLO z emblematem szkoły, kapłani przemieszani z przedstawicielami władz, goście i rodzice. Pochód przeszedł ulicami miasta na boisko szkolne przy Liceum Medycznym. Tam bowiem odbyła się dalsza część imprezy, ubogacona programem artystycznym przygotowanym przez młodzież. Jego sedno stanowiły rozważania i maksymy filozofów i poetów o mądrości, rozumie i prawdzie, które przedstawiono nierzadko humorystycznie: dorosłym ku refleksji, a młodym - jako życiowe drogowskazy. Tam również na prośbę dyrektora ks. Krzysztofa Niemczyka, bp Jan Szlaga, marszałek Sejmiku Jan Zarębski, wojewoda Tomasz Sowiński, starosta Marek Modrzejewski i pani kurator Elżbieta Lamparska wręczyli uczniom legitymacje szkolne. Uroczystość przeplatały rzęsiste wypowiedzi i życzenia gości kierowane pod adresem gospodarzy. "Życzę Bożego pokoju - mówił biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga - i tej prawdziwej mądrości, nie samej wiedzy, bo w wiedzy można się pogubić i wtedy rzeczywiście można prosić o jeszcze jedno życie (chodzi o nawiązanie do skeczu - przyp. M. B.), jak o kolejny rok w tej samej klasie. "Do tych życzeń "Pielgrzym" skromnie się dołącza.

MARZENNA BŁAWAT
Pismo Katolickie Pielgrzym
nr 22/99   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej