Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

O udziale wyższych uczelni w obchodach Wielkiego Jubileuszu

     Z biskupem pelplińskim prof. dr. bab. Janem Bernardem Szlagą, przewodniczącym Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, rozmawia red. Stanisław Tomasz Pestka

     Od 1996 roku pełni Ksiądz Biskup urząd przewodniczącego Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Rada patronuje rozwojowi nauki katolickiej. Od 1996 roku wiele się zmieniło. Spośród uniwersytetów państwowych (poza ATK) jedynie Uniwersytet Opolski, wówczas najmłodszy, posiadał wydział teologiczny.

     - Jak przebiega proces erygowania wydziałów teologicznych na innych uniwersytetach państwowych?

     - Jak na razie mamy wydział teologiczny w Poznaniu, gdzie został przywrócony, a faktycznie ustanowiony po raz pierwszy, bo kiedyś erygowany nie zaistniał. Natomiast nowe wydziały teologiczne powstały na wspomnianym już Uniwersytecie Opolskim i Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

     W Kongregacji polecono nam, tzn. Radzie Naukowej i specjalnie powołanej komisji, ustalić geografię wydziałów teologicznych. Z związku z tym należy przewidywać powstanie tych wydziałów na pewno na uniwersytetach w Toruniu, w Gdańsku i w Katowicach. Sprawa jest w toku. Przygotowywane są wstępne założenia. Chodzi o to, aby określić możliwości danego uniwersytetu: zaplecze, budynki, sale wykładowe, następnie kadrę profesorską oraz samo zapotrzebowanie środowiska. Czy po prostu są ludzie, którzy chcą studiować teologię? To jest może mniejszy kłopot, ale to trzeba określić.

     Tak więc to co zostało prawidłowo przygotowane doczekało się swojego finału. Zasada ogólna, jaką przyjęliśmy, jest taka, że każdy uniwersytet powinien mieć prawo do powołania wydziału teologicznego. Po prostu samo istnienie uniwersytetu jest stwierdzeniem pewnych możliwości środowiska, pewnego zapotrzebowania środowiska na ten typ uczelni. Jeżeli więc ona powstała, to powinna mieć również prawo, a nawet obowiązek w nowej sytuacji,do posiadania wydziału teologicznego. Krótko mówiąc teologia mogłaby być na wszystkich uniwersytetach w Polsce.

     Aktualnie teologia w Polsce jest rozproszona pomiędzy różne instytuty, pomiędzy różne studia, filie, punkty konsultacyjne. Trzeba to scalić dla dobra samej teologii. Funkcjonowanie tych pojedynczych jednostek nie zawsze jest pożyteczne. Może kształci ludzi, wydaje dyplomy, ale formacja pozostawia wiele do życzenia.

     - A co wynika z faktu powołania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w miejsce dotychczasowej Akademii Teologii Katolickiej?

     - Na pewno stabilizacja sytuacji. Wiadomo, że Akademia Teologii Katolickiej była tworem niejako zastępczym, pewnym surogatem. Dwa wydziały teologiczne z Krakowa i Warszawy, funkcjonujące na uniwersytetach państwowych, zlikwidowane przez władze komunistyczne, miały stworzyć odrębną uczelnię. I tak było.

     Z biegiem czasu ta akademia zyskała swoją nową osobowość i uznanie. Po prostu historia sprawiła, że zapomniano o tamtych wydarzeniach, krzywdzących uczelnie - Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski - i rozwijała się tak, że stała się, zwłaszcza dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczelnią partnerską, niezbędną dla przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz dla awansów profesorskich. Następna sprawa to stwierdzenie faktu, że ATK rozrosła się znacznie i właściwie wyrosła ponad to, co określa akademię. Zyskała nowe kierunki, nowe specjalizacje, a te sprawiły, że miała szansę zaistnieć odtąd jako uniwersytet. I rzeczywiście zaistniała.

     Jest to jednocześnie także upamiętnienie osoby Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był osobiście przeciwny Akademii Katolickiej w Warszawie. Przez wiele lat nie jeździł tam na żadne uroczystości. Uczestniczył dopiero w obchodach 25-lecia uczelni. Odtąd sytuacja zmieniła się pozytywnie i faktycznie pełnił odtąd urząd Wielkiego Kanclerza, podobnie jak dzisiaj kardynał Józef Glemp.

     Obecnie ten uniwersytet będzie stanowił pewną nową jakość w strukturze Kościoła w Polsce. Będzie po prostu jeszcze jednym katolickim uniwersytetem, państwowym uniwersytetem. Powstaje więc zupełnie nowa sytuacja prawna. Wydaje się, że jest to dowartościowanie wszystkich osiągnięć Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a jednocześnie stworzenie nowej szansy dla profesorów, dla badań naukowych, jak i dla pracy dydaktycznej.

     - Ostatnio, w dniach od 23 do 26 września, odbyła się w Rzymie pierwsza Światowa Sesja Nauczycieli Akademickich. Ksiądz Biskup reprezentował Konferencję Episkopatu Polski. Jaki cel przyświecał tej sesji?

     - Sesja została zwołana przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego, przez Radę ds. Kultury i przóz Kongregację ds. Biskupów. Chodzi o to, ażeby w ramach świętowania Wielkiego Jubileuszu 2000 swój realny udział miały również wyższe uczelnie świata. Nie na tej zasadzie wszakże, że miałoby chodzić tylko o jakąś zewnętrzną uroczystość, o jakąś manifestację. Chodzi o to, żeby uczelnie mogły sobie wzajemnie zaprezentować dorobek swojej myśli naukowej. Sympozja odbędą się w pięciu miejscach na terenie Włoch, a zakończą się wspólną sesją w Rzymie oraz audiencją u Ojca Świętego. To był główny cel tej sesji.

     Określiła ona pierwsze założenia, tematy poszczególnych pięciu sympozjów na terenie Włoch i uwrażliwiła na sprawy organizacyjne z tym związane. Bo to jest dość duży wysiłek zwołać przedstawicieli wszystkich uczelni świata. W tej sesji uczestniczyło 56 krajów, co znaczy, że nie wszystkie odpowiedziały pozytywnie swoją obecnością na zaproszenie. Ale i tak jest to już liczba imponująca.

     Zdaliśmy sobie sprawę, jak wieloraka, jak rozległa jest problematyka, którą trzeba by na takiej sesji wspólnej wszystkich uczelni świata zaprezentować. Te prace zostały zaledwie rozpoczęte, teraz trwają w poszczególnych Komitetach Krajowych Obchodów 2000, a zostaną jeszcze raz przedstawione wiosną na kolejnej sesji w Rzymie.

     - Z uczestnikami sesji spotkał się Ojciec Święty. Jakie przesłanie do nich skierował?

     - Ojciec Święty w swoim przesłaniu odniósł się do tej idei udziału wyższych uczelni w obchodach Wielkiego Jubileuszu bardzo pozytywnie, z ogromną radością. Mocno akcentował, aby wyższe uczelnie starały się nie tylko kształcić ludzi w kierunku zawodowym czy wedle kompetencji naukowych, ale żeby zawsze miały na uwadze kształtowanie człowieka, czyli formację. To powinno być pierwsze zadanie uniwersytetu. Z uczelni wyższej wychodzi w świat człowiek dobrze uformowany, szlachetny, dobry, który jest jednocześnie fachowcem. Taki winien być kierunek działania, nie odwrotny. Czyli uczelnia kontynuuje formację człowieka rozpoczętą w rodzinie, w szkole podstawowej, średniej i przygotowuje fachowców do życia samodzielnego, a jednocześnie o wielkiej odpowiedzialności zawodowej.

     - A co mógłby nam Ksiądz Biskup powiedzieć o swoim osobistym, bezpośrednim spotkaniu z Ojcem Świętym?

     - To spotkanie było bardzo krótkie. Dłuższe spotkanie osobiste nie było możliwe, ponieważ w Castel Gandolfo obowiązuje inny, specjalny rytm zajęć Ojca Świętego. Spotkanie miało miejsce w ramach audiencji specjalnej, której Ojciec Święty udzielił uczestnikom rzymskiej sesji. Powiedziałem Ojcu Świętemu pokrótce, jaki jest cel mojego przyjazdu i że jeszcze raz wyrażam swoje podziękowanie za nawiedzenie naszej diecezji podczas ostatniej VII Pielgrzymki do Ojczyzny. Widziałem, że Ojciec Święty radośnie przyjął to podziękowanie.

     Później jeszcze ksiądz biskup Stanisław Dziwisz dopowiedział mi, że wszyscy wywieźli z Pelplina bardzo dobre wrażenia.

     - Serdecznie dziękuję Księdzu Biskupowi za rozmowę. Bardzo się cieszę, że ukaże się ona w "Pielgrzymie" tuż przed imieninami Ojca Świętego, kiedy nasze modlitwy za Niego, serdeczne życzenia i uczucia wdzięczności ze wzmożoną siłą będą się kierowały ku Watykanowi.


Pismo Katolickie Pielgrzym
nr 23/99   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej