Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Nie tylko o nazwisku nowego nuncjusza

     Informacje o tym, że jeden z najwybitniejszych watykańskich dyplomatów, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, tytularny arcybiskup Canosy, ma zostać nowym nuncjuszem w Polsce, wywołały oczywiste zainteresowanie. Szybko przełożyło się ono na zwiększoną liczbę tekstów, w których zaczęło występować wyrażenie Celestino Migliore, czyli imię i nazwisko nuncjusza. Niemal od razu pojawił się problem, czy je odmieniać, czy też pozostawiać w formie podstawowej. Zanim rozstrzygnę ten problem, kilka uwag natury ogólniejszej.

     Wiele osób uważa, że imion i nazwisk obcych nie należy odmieniać. Argumentują to w różny sposób: jeżeli w językach, z których takie nazwy pochodzą, nie ma odmiany, trzeba się do tego dostosować; łączenie polskich końcówek z obcymi podstawami razi sztucznością, powoduje powstawanie dziwnych (niektórzy dodają - nieeleganckich) hybryd; odmieniona forma nazwiska może sprawiać kłopoty we właściwym odtworzeniu postaci podstawowej itp.

     Można zrozumieć motywację takich zastrzeżeń, należy jednak wyraźnie podkreślić, że polszczyzna jest językiem fleksyjnym, a więc takim, w którym wyrazy podlegają odmianie. Owszem, istnieją od tej zasady wyjątki (tabu, kakao, foyer, spaghetti itp.), ale są one nieliczne. Znaczącą większość wyrazów (także zapożyczonych) odmieniamy. Gdyby pozostawały one w zdaniu nieodmienione, to często nie sposób byłoby stwierdzić, o czym jest mowa. Na przykład, gdyby zdanie brzmiało: *Piotr uderzyć Paweł, to nie wiedzielibyśmy, kto uderzył kogo. Właśnie zrozumiałość przekazu jest jednym z najważniejszych argumentów na rzecz odmiany wyrazów.

     Szukając odpowiedniego wzorca odmiany dla obcych imion i nazwisk, musimy odwołać się do podobnych, lepiej znanych nazw obcych lub do nazw polskich i uwzględnić kilka dodatkowych zasad dotyczących tej specyficznej grupy wyrazów. Jeżeli niemożliwe jest odnalezienie analogicznych wyrazów w polszczyźnie, to nazwisko czy imię obce pozostają nieodmienne, np. Mobutu, Rousseau, Francois.

     W przypadku imienia i nazwiska nowego nuncjusza łatwo jest zarówno znaleźć podobne, ale bardziej znane nazwy obce (np. imię: Benedetto i nazwisko: Dante, Bonaparte), jak i przyporządkować je do odpowiedniego wzorca odmiany. Wniosek jest oczywisty: zarówno imię, jak i nazwisko powinno się odmieniać. A oto wszystkie ich formy fleksyjne: Celestino Migliore, Celestina Migliorego, Celestinowi Miglioremu, Celestinem Migliorem, Celestinie Migliorem.


dr Tomasz Korpysz

Autor jest językoznawcą, pracownikiem UKSW i UW


Tekst pochodzi z Tygodnika

26 września 2010   

Wasze komentarze:
 Andre: 03.10.2010, 15:19
  Jezus: Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem Swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się Serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili Serce Moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym Sercem Moim, wpadną w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję [się] w tętno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daję im czego pragną.(Dz 1728)
 megi1595: 01.04.2008, 20:52
 Boże prosze Cie o ty bym dobrze przezyła ten kawałek histori świata i abym należycie wykorzystała te DARY i TALENTY którymi mnie obdarowałes aabym dobrze wybrała....mam tyle pasji anie wiem która mam podążać prosze daj mi znaki która droga mamiść
 Beata: 01.04.2008, 16:29
 Boże, pomóż nam być świętymi...
(1)


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej