Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Potrzeba pielgrzymowania

Elementarną konsekwencją świadomości człowieka religijnego, odkupionego, jest potrzeba kultu. Potrzeba ta zawiera w sobie wiele elementów składowych. Jednym z nich i to chyba naczelnym, jest element chwalenia, uznawania doskonałości i świętości, wyrażania podziwu i czci - wszystko to elementy bezcenne do rozwoju szlachetnego, moralnie zdrowego człowieka.

U korzeni ich leży pewna potrzeba sprawiedliwości. Sprawiedliwość domaga się bowiem uznania tego, co należy uznać jako święte i doskonałe i domaga się podziwu oraz czci dla tego, co na podziw i cześć zasługuje. Przeciwieństwem postawy kultu będzie zawsze deprecjonowanie, resentyment. Jest przy tym rzeczę znamienną, że kult istoty skończonej nie wyczerpuje w pełni możliwości i potrzeby czci, jakie zna umysł i wola ludzka, tkwi w nich bowiem jakiś potencjalny stosunek do Absolutu, a wraz z tym potrzeba chwalenia Boga i tego co Boskie.

Takim przejawem kultu są też pielgrzymki - zawsze nim były w świecie chrześcijańskim, a i poza chrześcijaństwem również. Wystarczy wspomnieć mahometańskie pielgrzymki do Mekki czy hinduskie do źródeł świętej rzeki. Pielgrzymka nie jest wprawdzie wprost aktem liturgicznym, niemniej posiada ona w życiu religijnym znaczenie swoiste i niezastąpione.

Potrzeba chwalenia Boga, kultu dla tego, co święte i z Bogiem związane, dopełnia się w niej jakimś bardzo znamiennym wyznaniem prawdy o życiu ludzkim. Wszak ono w świadomości człowieka religijnego właśnie jest pielgrzymowaniem, dążeniem do Boga, do tego, co ostatecznie doskonałe i święte. Tak tedy pielgrzymka zawsze jest symbolem, który bardzo głęboko otwiera świadomość ludzi religijnych i uzewnętrznia ich pogląd na życie, a równocześnie ich wiarę w życie, w jego głębie i w jego nadprzyrodzony sens. W taki też sposób otwiera się świadomość ludzi odkupionych. A ponieważ odkupienie utożsamia się pod pewnym względem z tym, co tutaj nazwano mystenum Mariae przeto i nasze pielgrzymki tak często i tak bardzo są maryjne.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej