Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Słowo Boże a powołania

Ojcze święty i łaskawy! Ty jesteś Panem winnicy i żniwa, Ty dajesz każdemu sprawiedliwą zapłatę za jego pracę. W swoim planie miłości powołujesz ludzi, aby współpracowali z Tobą w zbawieniu świata. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, Twoje żywe Słowo, który nas odkupił z grzechów i jest zawsze z nami, aby wspomagać nas w naszym ubóstwie. Prowadź owczarnię, której obiecałeś swoje wieczne Królestwo. Poślij nowych robotników na swoje żniwo, napełnij serca pasterzy łaską wierności wobec Twoich zbawczych planów, wytrwaniem w powołaniu i świętością życia. Panie Jezu Chryste, który nad brzegiem Jeziora Galilejskiego powołałeś apostołów i uczyniłeś ich fundamentem Kościoła oraz głosicielami Ewangelii, wspomagaj także w naszej epoce swój pielgrzymujący lud. Napełnij odwagą wszystkich, których powołujesz, aby szli za Tobą drogą kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby mogli użyźniać niwę Bożą mądrością Twego słowa. Spraw, by stali się uległymi narzędziami Twojej miłości w codziennej służbie braciom.

Duchu świętości, który rozlewasz swoje dary na wszystkich wierzących, a zwłaszcza na tych, którzy są wezwani, aby być sługami Chrystusa, pomagaj młodym odkrywać piękno Bożego powołania. Ucz ich prawdziwych dróg modlitwy, natchnionej słowem Bożym. Pomagaj im rozeznać znaki czasu, aby umieli wiernie odczytywać słowa Ewangelii i nieść światu zbawienie. Maryjo, Dziewico zasłuchana w słowo, Matko Słowa Wcielonego, pomagaj nam otwierać się na słowo Pana, przyjmować je i rozważać, aby wzrastało w naszych sercach.

Pomagaj nam razem z Tobą żyć radością wiary i z niestrudzoną miłością głosić Ewangelię ludziom szukającym Twojego Syna. Naucz nas, jak służyć każdemu człowiekowi przekazując mu słowo, które nam zostało dane. Spraw, abyśmy dochowali wierności słowu i znaleźli szczęście w jego wypełnianiu. Amen!

JAN PAWEŁ II

Jak co roku, Kościół w Światowym Dniu Modlitw o Powołania jest zachęcony i wezwany, by prosić "Pana żniwa" o przymnożenie robotników, których potrzebuje Jego żniwo. Cały Kościół zanosi nieustanne modlitwy do Boga o powołania do kapłaństwa, do życia konsekrowanego w instytutach męskich i żeńskich, o powołania misyjne i kontemplacyjne. Powołania te są niezbędne dla życia i misji Kościoła, aby słowo Boże było nadal głoszone i by ludzie dostępowali uświęcającej mocy Bożej w świętych znakach sakramentalnych, szczególnie w Eucharystii. Dlatego każde powołanie stanowi tak niezwykle cenny dar Boży, o który należy prosić w pokornej i nieustannej modlitwie błagalnej.

W orędziu na XXXIV Światowy Dzień Modlitw o Powołania, papież Jan Paweł II zwraca uwagę na szczególną rolę, jaką w duszpasterstwie powołań odgrywa słowo Boże, orędzie biblijne. Słowo Boże rozważane w osobistej lekturze Biblii i na katechezie, ma głęboki, istotny związek z każdym powołaniem. Wsłuchiwanie się w Boże Objawienie połączone z milczącą medytacją i modlitwą przyczynia się do dojrzewania i wzrostu wiary. Staje się dla człowieka niezawodnym kryterium rozeznania i drogowskazem w wyborach dokonywanych w życiu codziennym. Słowo Boże pomaga też do właściwego odczytania naszego życiowego powołania. Na tej drodze, w klimacie obcowania ze słowem Bożym, słuchania go, w atmosferze modlitwy i medytacji tego słowa, rodzą się i dojrzewają powołania do służby Bożej w Kościele - powołania kapłańskie i zakonne.

Oddając się rozważaniu słowa Bożego, czy to w lekturze prywatnej Biblii, czy w katechezie biblijnej, dowiadujemy się, jak to Bóg zaprasza ludzi do współpracy w dziele zbawienia. Pismo św. - wyznaje Jan Paweł II we wspomnianym orędziu -opisuje historię zbawienia jako historię powołań, w której inicjatywa Boga przeplata się z odpowiedzią człowieka. Objawienie biblijne - opisujące doświadczenia konkretnych łudzi, którym Bóg powierzyłjakąś szczególną misję dla dobra swego Ludu -pomaga lepiej zrozumieć naturę i cechy wezwania, jakie kieruje On do mężczyzn i kobiet w każdej epoce.

Wszyscy potrzebujemy światła Bożego słowa, słowa prawdy, dlatego trzeba dokładać wszelkich starań, by wciąż pogłębiać znajomość i umiłowanie Pisma św. Każdy chrześcijanin winien karmić swoją wiarę słowem Bożym i zgłębiać je z miłością. Zażyłe obcowanie z Biblią pomoże dostrzec i odkryć piękno całkowitego daru z siebie dla sprawy Królestwa Bożego, a wielu młodym ludziom pozwoli rozeznać, czego pragnie od nich Bóg. W świetle słowa Bożego łatwiej jest odpowiedzieć na powołanie.

Razem z Janem Pawłem II prośmy słowami jego modlitwy o dar wielu świętych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Ks. EUGENIUSZ STENCEL


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do św. Jacka OdrowążaModlitwa do św. Jacka Odrowąża

Litania do św. Jacka OdrowążaLitania do św. Jacka Odrowąża

Aby przestać pić trzeba wierzyć, że to jest możliweAby przestać pić trzeba wierzyć, że to jest możliwe

Czy Bóg przestaje być Bogiem?Czy Bóg przestaje być Bogiem?

Otwarcie drzwi jest symbolem otwarcia życia dla BogaOtwarcie drzwi jest symbolem otwarcia życia dla Boga

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej