Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Wywłaszczenie a podatek dochodowy

     W 2007 r. otrzymałem w formie darowizny niezabudowaną nieruchomość, stanowiącą rolę i nieużytki. W 2008 r. w związku z budową drogi otrzymałem od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informację, że część nieruchomości zostanie przez nich wykupiona. Następnie otrzymałem decyzję o wywłaszczeniu. Czy w związku z tym od transakcji sprzedaży tej części nieruchomości będę musiał zapłacić podatek dochodowy?

     Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości; prawa wieczystego użytkowania gruntów; innych rzeczy; jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane; w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

     Wolne jednak od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomościami na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.

     Tak więc zwolnienie z podatku dochodowego nie będzie przysługiwało, jeżeli spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

     1. nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem;
     2. cena jej nabycia była co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

     W przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków lub żaden z nich, uzyskany przychód będzie wolny od podatku dochodowego.

     W analizowanym przypadku co prawda przeniesienie własności nieruchomości na rzecz GDDKiA może faktycznie nastąpić w okresie 2 lat od jej nabycia, ale nieruchomość tę obecny właściciel nabył w drodze darowizny, która ma charakter nieodpłatny, zatem cena nie stanowi elementu tejże umowy, tym samym nie będzie spełniony drugi warunek.

     Reasumując, przychód z tytułu odpłatnego zbycia powyższej nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny, na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, będzie wolny od podatku dochodowego.


B. Z.


Tekst pochodzi z Tygodnika Katolickiego
Niedziela, 21/2009


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej