Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Abonament w 2020 roku

     Opłaty za korzystanie z radia i telewizji nadal obowiązują. Każdy użytkownik ma obowiązek zgłosić i opłacać abonament, chyba że przysługuje mu zwolnienie.

     W 2020 r. miesięcznie za korzystanie z radia zapłacimy 7 zł, a z radia i telewizji 22,70 zł. Osoby fizyczne opła cają jeden abonament (radiowy, telewizyjny lub radiowo-telewizyjny) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub samochodzie. Za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego od 1 stycznia opłaty wyniosą: 44,05 zł za dwa miesiące z góry; 65,35 zł za trzy miesiące z góry; 129,40 zł za sześć miesięcy z góry; 245,15 zł za rok z góry. Z kolei stawki za korzystanie tylko z odbiornika radiowego wyniosą: 13,60 zł za dwa miesiące z góry; 20,15 zł za trzy miesiące z góry; 39,90 zł za sześć miesięcy z góry; 75,60 zł za rok z góry.

     Abonament opłaca się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym radio lub telewizor zostały zarejestrowane. Odbiorniki rejestruje się w placówkach pocztowych albo przez stronę internetową Poczty Polskiej, w terminie 14 dni.

     Do przedawnienia roszczeń z tytułu opłat abonamentowych ma zastosowanie termin przedawnienia określony w Ordynacji podatkowej, a nie przepis art. 118 k.c. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9.01.2019 r., III SAAVa 1019/18).

     Abonament RTV jest przypisany do osób, które go zarejestrowały, nie zaś do adresu. Abonent ma obowiązek aktualizacji danych, a w przypadku zaprzestania używania urządzeń RTV ma obowiązek wyrejestrowania. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania istotne jest, czy pod nowym adresem wnoszone są opłaty z tytułu posiadania i użytkowania urządzeń RTV (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 20.11.2018 r., I SA/Gd 908/18).

     Lista osób zwolnionych od opłat abonamentowych jest długa. Ze zwolnienia mogą korzystać m.in. osoby, które ukończyły 75 lat; osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej - całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji; kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi; osoby po 60. roku życia mające prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zwolnienie z opłat nie jest automatyczne. Osoby do niego uprawnione mają obowiązek przedstawić na poczcie dokumenty potwierdzające uprawnienie oraz oświadczenie o posiadaniu uprawnień do zwolnienia z tych opłat, np. ukończenie 75. roku życia. Dopiero dopełnienie tych obowiązków, złożenie oświadczenia potwierdzonego dokumentami, np. dowodem osobistym potwierdzającym wiek uprawnia do skorzystania ze zwolnienia. Nie wystarczy zatem samo zaprzestanie opłacania abonamentu.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 738


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej