Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Ubezpieczenie członków rodziny

     Członka rodziny, który nie ma innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, należy zgłosić do ZUS, aby miał prawo do korzystania z opieki lekarskiej w publicznych placówkach służby zdrowia. Jeżeli dziecko ma inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowę o pracę, nie można zgłosić go do ubezpieczenia jako członka rodziny.

     Członkiem rodziny jest dziecko, dziecko męża lub żony, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się - do skończenia 26 lat, a także dziecko z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku. Członkiem rodziny jest również mąż lub żona, rodzice, dziadkowie, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żadne z jego rodziców nie jest objęte obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym, nie jest uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek ani nie jest objęte dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

     Członka rodziny do ZUS zgłasza płatnik składek, np. pracodawca, zleceniodawca, urząd pracy. Płatnika należy poinformować o członku rodziny, którego trzeba zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

     Informację trzeba przekazać płatnikowi w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności, które spowodowały, że należy zgłosić członków rodziny, np. od dnia ustania zatrudnienia męża. W przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej członków rodziny zgłasza przedsiębiorca w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności, które spowodowały, że należy ich zgłosić do tego ubezpieczenia. Na wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny i przekazanie informacji płatnikowi składek jest również siedem dni od ustania uprawnień do takiego zgłoszenia. Wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego należy, gdy został on zgłoszony do tego ubezpieczenia z innego tytułu, m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, podjął działalność gospodarczą, zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Tytuł do ubezpieczenia ustaje również, gdy dziecko ukończyło naukę w szkole i ma ukończone 18 lat, a nie ma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi, albo dziecko które skończyło 26 lat, chyba że ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

     Jeśli osoba ubezpieczona utraci tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. umowa o pracę zostanie zakończona, tytuł do ubezpieczenia utracą również zgłoszeni przez nią członkowie rodziny.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 739


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Dlaczego na obrazach i figurach u stóp Matki Bożej znajduje się wąż i jabłko?Dlaczego na obrazach i figurach u stóp Matki Bożej znajduje się wąż i jabłko?

Co nam przeszkadza w zobaczeniu prawdziwego oblicza Ojca?Co nam przeszkadza w zobaczeniu prawdziwego oblicza Ojca?

Miłość - klucz życia św. MaksymilianaMiłość - klucz życia św. Maksymiliana

Prawdziwe zaufanie do Jezusa rodzi się na modlitwiePrawdziwe zaufanie do Jezusa rodzi się na modlitwie

Śmierć jako spotkanie z OjcemŚmierć jako spotkanie z Ojcem

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej