Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Indywidualny rachunek podatkowy

     Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat do urzędu skarbowego podatków PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia br. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.

     Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatko- wych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy). Rachunek ten służy tylko do wpłat podatku. Zwroty przez urząd skarbowy nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na rachunek bankowy podatnika albo przekazem pocztowym.

     Numer rachunku do rozliczenia z urzędem skarbowym zawsze będzie taki sam, nawet gdy podatnik zmieni adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko. Najpóźniej przed terminem płatności podatku trzeba ustalić numer swojego mikrorachunku podatkowego. Bez tego podatnik nie zapłaci należności z tytułu podatków PIT, CIT ani VAT. Numer indywidualnego rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego lub w urzędzie skarbowym. Podatnik, który jest osobą fizyczną, generuje indywidualny numer podatkowy na podstawie numeru PESEL. Chodzi o osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne niebędące zarejestrowanym podatnikiem VAT. Na podstawie NIP indywidualny rachunek podatkowy generuje podatnik, jeśli prowadzi działalność gospodarczą lub jeśli jest podatnikiem VAT albo płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

     Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT były aktywne do 31 grudnia 2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy mają obowiązek dokonywać wpłat na mikrorachunek podatkowy. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT podatnicy nadal wpłacają na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

     Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania - na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku, gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku - na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 741


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej