Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Praca w trakcie wychowawczego

     Pracownik, który wychowuje dziecko w wieku do ukończenia przez nie sześciu lat i ma prawo do urlopu wychowawczego, może obniżyć wymiar czasu pracy. Przez 12 miesięcy pracownikowi przysługuje ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę tak jak w trakcie urlopu wychowawczego.

     W dwóch przypadkach pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem wychowującym małe dziecko: po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W okresie trwania tych dwóch urlopów pracownik jest bowiem chroniony przed rozwiązaniem z nim umowy o pracę.

     Po pierwsze, chodzi o ochronę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o udzielenie tego urlopu. Ochrona trwa do dnia zakończenia urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

     Po drugie, pracownik jest chroniony przed zwolnieniem w przypadku złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy - do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

     W tych dwóch przypadkach rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pracodawca nie może więc z innych powodów w tym czasie ani wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę. Nie ma natomiast przeszkód, aby umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron.

     Istotny jest czas, od kiedy pracownik jest chroniony przed zwolnieniem z pracy, w sytuacji gdy zdecydował się skorzystać z uprawnień rodzicielskich. I tak, w przypadku złożenia przez pracownika wniosku wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy zakaz wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.

     Należy więc pamiętać, że pracownik jest objęty ochroną na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego lub rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Również w przypadku złożenia przez pracownika wniosku, po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

     Z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy nie mogą skorzystać oboje rodzice lub opiekunowie. Jeżeli jedno z nich skorzysta z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy, to nie może już tego zrobić drugie z rodziców lub opiekunów. Możliwe jest natomiast jednoczesne korzystanie przez jednego z rodziców lub opiekunów z obniżenia wymiaru czasu pracy, a przez drugiego z rodziców lub opiekunów z urlopu wychowawczego.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 620


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej