Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Krótsze wypowiedzenie umowy

     Umowę o pracę można rozwiązać na kilka sposobów: na mocy porozumienia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, bez wypowiedzenia, a także w sposób najczęściej spotykany - z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

     W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Nie ma znaczenia, która ze stron złożyła wypowiedzenie - może zrobić to zarówno pracownik, jak i pracodawca, jednak uprawnienie do zwolnienia ze świadczenia pracy przysługuje pracodawcy. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia ma swoje jednoznaczne legalne umocowanie i może dotyczyć każdego rodzaju umowy oraz całego okresu wypowiedzenia lub jego części, stosownie do potrzeb pracodawcy. Do roku 2016 było to porozumienie pomiędzy stronami, aktualnie sprawa ta jest uregulowana w kodeksie pracy. Wydawać by się mogło, że kwestia nie jest doniosła, jednak na bazie przepisu obowiązującego zaledwie od kilku lat ukształtowało się już orzecznictwo Sądu Najwyższego.

     Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy nie jest czynnością prawną i jest realizowane w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy. W konsekwencji pracodawca ma prawo wtórnie zobowiązać pracownika do świadczenia pracy (zgoda zatrudnionego nie jest wymagana), mimo że wcześniej został on z tego obowiązku zwolniony, a także w czasie wypowiedzenia udzielić mu urlopu wypoczynkowego (postanowienie SN z 19 marca 2019 r., III PK 96/18).

     Decyzja o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy dla pracownika jest wiążące. Oznacza to, że świadczenie pracy po złożeniu przez pracodawcę jednostronnego oświadczenia woli o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, dające podstawę do rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym (wyrok SN z 17.05.2017 r., III PK101/16). Wykładnia dotycząca kwestii dotyczących naliczania wynagrodzenia za okres nie- świadczenia pracy powinna uwzględniać zarówno interesy pracodawcy, jak i pracownika. Wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy w związku ze zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy i w sytuacji, gdy z inicjatywą zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy wystąpił pracodawca, powinno być obliczone jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 3 lutego 2016 r. (II PK 339/14), który przyjął takie rozwiązanie jeszcze przed uregulowaniem w Kodeksie pracy kwestii zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 742


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej