Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Świadczenia rodzinne

     Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r" a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca 2018 r. Data złożenia wniosku o wypłatę świadczeń ma wpływ na termin ich wypłaty.

     Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy. Obecnie można składać już wnioski o ustalenie prawa do zasiłków na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymidokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

     Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia 2018 r" ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada 2018 r.

     Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do 31 października 2018 r" ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia 2018 r.

     W sytuacji złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku osobę ubiegającą się o świadczenia otrzyma pisemne wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni. Niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeśli osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, powinna uzupełnić dokumenty w wyznaczonym termin, nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni. Po tym terminie urząd pozostawi wniosek bez rozpatrzenia.

     Jeżeli przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym terminie, a osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

     Kiedy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2019 roku.

     Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

     W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.


Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 9 września 2018


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej