Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Dobry start już od lipca

     W związku z rozpoczęciem roku szkolnego na każde uczące się dziecko przysługuje 300 zł. Świadczenie rodzina otrzyma niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

     Świadczenie przysługuje na wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

     W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, świadczenie ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy przysługującej kwoty "Dobrego Startu".

     Wnioski o świadczenie 300+ będą przyjmowane i realizowane przez te same urzędy, które realizują wypłaty 500+: urząd miasta albo gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna (np. centrum świadczeń) właściwa dla miejsca zamieszkania rodziców ubiegających się o wyprawkę na dziecko.

     Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" - będzie można składać już od 1 lipca onli- ne przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Empatia.mrpips. gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (wni sek papierowy). Wnioski na dany rok szkolny można składać najpóźniej do 2 listopada.

     W przypadku wniosk oo złożonych wraz z dokumentami w lipcu i sierpniu rodziny wyprawkę otrzy ma a nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 24 czerwca 2018


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej