Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Wzrośnie wynagrodzenie minimalne

     W Dzienniku Ustaw z 19 września 2018 r. została opublikowana wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. Od stycznia będzie ono wynosiło 2250 złotych brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł.

     Kodeks pracy gwarantuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę minimum v wynagrodzenia. Oznacza to, że pracownik nie może otrzymać mniej, nawet jeżeli wynikałoby t to z uzgodnienia z pracodawcą. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

     Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: nagrody jubileuszow ej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

     Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego, pracodawca ma obowiązek uzupełnić wynagrodzenie do tej wysokości w postaci wyrównania. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca razem z wynagrodzeniem. Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości wynagrodzenia minimalnego przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w rabach pełnego wymiaru czasu pracy a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy.

     Pracownikom wynagradzanym na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości wynagrodzenia minimalnego przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, przeliczoną na godzinę pracy.

     Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość wynagrodzenia minimalnego ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość wynagrodzenia minimalnego.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 30 września 2018


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.



Autor

Treść

Nowości

Po co objawienia Matki Bożej?Po co objawienia Matki Bożej?

Wiersze dzieci o wakacjachWiersze dzieci o wakacjach

Fenomen świętego AntoniegoFenomen świętego Antoniego

Matko Boska Berdyczowska - panuj w swojej świątyniMatko Boska Berdyczowska - panuj w swojej świątyni

O granicy między dniem a nocąO granicy między dniem a nocą

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej