Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Bez dowodu rejestracyjnego i OC

     Od 1 października 2018 r. jezda samochodem bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC nie jest już problemem. Z tego powodu kierowca nie otrzyma już mandatu. Tak jak do tej pory, kierowca musi pamiętać o zabrania ze sobą w podróż prawa jazdy.

     Do końca września kierujący pojazdem ma obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie np. policji wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie. Z1 października dwa pierwsze obowiązki odpadły.

     Dokumentów kierowca nie musi mieć przy sobie - co nie oznacza oczywiście, że samochód może nie mieć dowodu rejestracyjnego, a właściciel nie musi zawierać umowy ubezpieczenia OC. Ułatwienie polega na tym, że policjant w trakcie kontroli drogowej będzie mógł sprawdzić ważność tych dokumentów w rejestrze CEPIK.

     Policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny z tych samych przyczyn, co dotychczas. Do 30 września tego roku policjant w trakcie kontroli po prostu fizycznie zabiera dokument. Kierowca w zamian otrzymuje pokwitowanie. Na podstawie takiego pokwitowania kierowca może użytkować pojazd przez okres nie- przekraczający siedmiu dni. W pokwitowaniu policjant wskazuje warunki, na jakich pojazd może być użytkowany. Policjant zatrzymuje dowód rejestracyjny i nie wyraża zgody na użytkowanie pojazdu, jeżeli powodem zatrzymania dowodu rejestracyjnego jest stan samochodu zagrażający bezpieczeństwu (np. auto byto po wypadku, wskutek którego zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy).

     Prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego ma również policjant w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża on porządkowi ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, a także w razie stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo. Prawo do zatrzymania dowodu przysługuje również w przypadku stwierdzenia, że badanie techniczne zostało wykonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną. Podstawą zatrzymania jest uzasadnione przypuszczenie, że dane dotyczące dowodu rejestracyjnego zawarte w CEPiK-u nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

     Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego od 1 października, zamiast zatrzymania dokumentu, będzie polegało na dokonaniu odpowiedniego wpisu o zatrzymaniu w CEPiK-u. W tym rejestrze policjant legitymujący kierowcę będzie sprawdzał, czy pojazd ma ważny dowód rejestracyjny oraz umowę ubezpieczenia OC.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika

7 października 2018


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej