Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Ochrona matek w ciąży

     Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownicy w ciąży, a także w trakcie jej urlopu macierzyńskiego. Umowa o pracę, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Ochrona nie obejmuje zatrudnionych w okresie próbnym nieprzekra- czającym jednego miesiąca ani umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności.

     Rozwiązać umowę można w przypadku zgody związków zawodowych reprezentujących pracownicę, jeżeli rozwiązanie ma nastąpić bez wypowiedzenia z jej winy. Pracodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Ma też obowiązek uzgodnić ze związkami zawodowymi termin rozwiązania umowy. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić innego zatrudnienia, pracownicy przysługują gwarantowane świadczenia. Okres ich pobierania wlicza się do okresu zatrudnienia.

     Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, bez jej zgody delegować ją poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. Również pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, delegować poza stałe miejsce pracy.

     Pracodawca ma obowiązek na czas ciąży pracownicy zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający jej wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innych zadań. Jeżeli pracodawca nie ma takich możliwości, ma obowiązek zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca zatrudniający w warunkach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią, ma obowiązek przenieść ją do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Ma też obowiązek dostosować warunki pracy do wymagań określonych w przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca ma obowiązek przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

     Jeżeli zmiana warunków pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy ma prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Po ustaniu tych przyczyn pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 4 października 2018


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Rzymskie bazyliki większeRzymskie bazyliki większe

Opoka naszego duchaOpoka naszego ducha

Na spotkanie Boga i człowiekaNa spotkanie Boga i człowieka

Papieskie pierwsze sobotyPapieskie pierwsze soboty

Czujemy, to co mówi Jej SerceCzujemy, to co mówi Jej Serce

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej