Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Rzeczy znalezione

     Starosta ma obowiązek na terenie swojego powiatu prowadzić biuro rzeczy znalezionych. Każdą rzecz, której nie można zwrócić właścicielowi, należy oddać do najbliższego biura, na terenie starostwa, gdzie rzecz została znaleziona. Osoba, która znalazła pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej albo artystycznej i nie zna miejsca zamieszkania lub pobytu ich właściciela, powinna oddać rzecz niezwłocznie właściwemu staroście, chyba że znalezione zostały jedynie pieniądze, a ich kwota nie przekracza 100 zł lub równowartości tej sumy.

     Jeśli przedmiotem znalezionym jest broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, rzeczy te niezwłocznie należy oddać policji. W wypadku, gdy ich oddanie wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia, należy zawiadomić o miejscu, w którym znalezisko się znajduje. Jednostka policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

     Znalazca przechowujący rzecz może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości przedmiotu, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, może on zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeśli rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. Znalazcy lub przechowującemu przysługuje prawo zatrzymania. Znalazca przechowujący rzecz, przechowujący lub właściwy zarządca przechowujący rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu sprzedaje ją niezwłocznie. Sumta uzyskana ze sprzedaży wchodzi w miejsce rzeczy sprzedanej, po potrąceniu kosztów sprzedaży.

     Jeżeli właściciel nie zgłosił się po odbiór rzeczy, a ustalenie jego adresu nie jest możliwe, starosta zawiadamia o przechowywaniu rzeczy znalezionych np. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej biura, a jeżeli są to rzeczy o wartości przekraczającej 5000 zł, również poprzez ogłoszenie w gazecie lokalnej lub ogólnopolskiej, wskazując termin odbioru. Po tym terminie prawo własności do rzeczy przejdzie na znalazcę, o ile odbierze on rzecz w wyznaczonym terminie. W przypadku nieodebrania rzeczy w wyznaczonym znalazcy terminie jej właścicielem staje się gmina. Odbiór depozytu uwarunkowany jest opłaceniem kosztów przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie i poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 11 listopada 2018


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Rzymskie bazyliki większeRzymskie bazyliki większe

Opoka naszego duchaOpoka naszego ducha

Na spotkanie Boga i człowiekaNa spotkanie Boga i człowieka

Papieskie pierwsze sobotyPapieskie pierwsze soboty

Czujemy, to co mówi Jej SerceCzujemy, to co mówi Jej Serce

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej