Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Umowę o pracę

     Umowa o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych z jednym pracodawcą, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba umów nie może przekraczać trzech.

     Zawarcie w trakcie obowiązywania umowy na czas określony aneksu, który wydłuża czas umowy, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, w konsekwencji oznacza po tej dacie zawarcie nowej umowy o pracę na czas określony.

     Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż trzy, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

     Limitów czasowych ani liczbowych nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji oraz w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Warunkiem wyłączenia limitów są umowy, które służą zaspokojeniu rzeczywistego czasowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. W podobny sposób są traktowane umowy przedłużone do dnia porodu, które rozwiązują się z tym dniem.

     O zawarciu umowy czasowej z powodu obiektywnych potrzeb pracodawca musi zawiadomić, w terminie pięciu dni roboczych od dnia jej zawarcia, właściwego okręgowego inspektora pracy. W zawiadomieniu musi podać rzeczywisty powód zawarcia umowy terminowej zamiast na czas nieokreślony.

     Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. W umowie muszą znaleźć się informacje przynajmniej o rodzaju pracy, miejscu jej wykonywania, wynagrodzeniu odpowiadającym rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia o wymiarze czasu pracy, oraz terminie rozpoczęcia pracy. W umowie mogą być również inne postanowienia, np. o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia.

     Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, przed rozpoczęciem pracy pracodawca potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga również formy pisemnej.

     Kilka dni temu, 22 listopada, minęły 33 miesiące od wejścia w życie przepisów zmieniających zasady zatrudniania pracowników na czas określony. Dlatego z tą datą nierozwiązane wcześniej umowy terminowe przekształciły w umowy zawarte na czas nieokreślony. Dotyczy to umów zawartych przed 22 lutym 2016 r.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 2 grudnia 2018


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Rzymskie bazyliki większeRzymskie bazyliki większe

Opoka naszego duchaOpoka naszego ducha

Na spotkanie Boga i człowiekaNa spotkanie Boga i człowieka

Papieskie pierwsze sobotyPapieskie pierwsze soboty

Czujemy, to co mówi Jej SerceCzujemy, to co mówi Jej Serce

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej