Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zwolnienie z pracy

     W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik ma prawo do wynagrodzenia, tak jakby wykonywał pracę.

     Zwolnienie na poszukiwanie pracy przysługuje pracownikowi, który otrzymał wypowiedzenie i ma co najmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę. Za ten czas nieobecności pracownik ma prawo do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi dwa dni robocze w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, a także trzy dni robocze w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia. Prawo do dwóch lub trzech dni na poszukiwanie pracy przysługuje również pracownikowi, jeżeli pracodawca zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy.

     O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Jeżeli związek zawodowy uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu pięciu dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. Dopiero po rozpatrzeniu stanowiska związku, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

     Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ochrony przed zwolnieniem w okresie ochronnym nie stosuje się do pracownika, który ma prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

     Pracodawca nie może też wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej jego nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

     Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli nieobecność spowodowana chorobą trwa dłużej niż trzy miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy albo dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Drugi przypadek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia to usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z przyczyn innych niż choroba, trwająca dłużej niż jeden miesiąc.

     Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie ma zastosowania w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Do tych sytuacji nie stosuje się również innych przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 25 listopada 2018


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej