Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Mały ZUS

     Tylko do 8 stycznia płatnicy składek prowadzący działalność gospodarczą mieli czas na decyzję, w jakiej wysokości chcą opłacać za siebie składki ZUS - emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca może opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu v ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi wyrejestrować się z dotychczasowym kodem zgłoszenia, a następnie zgłosić ponownie do ubezpieczeń z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592 (w przypadku renty).

     Przedsiębiorca może w danym roku skorzystać z niższego ZUS, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów. Jego przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, za cały rok, nie może przy tym przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

     Przedsiębiorca nie skorzysta z ulgi, jeżeli w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni. Drugie wyłączenie to rozliczanie się w formie karty podatkowej i jednoczesne korzystanie ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Niższych składek nie może opłacać też płatnik, który podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej działalności pozarolniczej (np. jako wspólnik spółki jawnej). Spełnianie warunków do opłacania "preferencyjnych składek" - 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, wykonywanie dla byłego bądź obecnego pracodawcy czynności takich jak jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym albo wykonywanie - jest także przeszkodą do opłacania składek w niższej wysokości.

     Przedsiębiorcy korzystający z małego ZUS przekazują w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacje o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Ponadto płatnik ma obowiązek przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli płatnik nie udokumentuje wysokości dochodu, ZUS ustali za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

     Przedsiębiorca może zrezygnować z małego ZUS w każdym czasie. Jako rezygnacja będzie traktowane również niezgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia w terminie siedmiu dni liczonych od 1 stycznia danego roku, od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej albo od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca będzie spełniał warunki do korzystania z małego ZUS.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 13 stycznia 2019


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej