Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Mały ZUS

     Tylko do 8 stycznia płatnicy składek prowadzący działalność gospodarczą mieli czas na decyzję, w jakiej wysokości chcą opłacać za siebie składki ZUS - emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca może opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu v ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi wyrejestrować się z dotychczasowym kodem zgłoszenia, a następnie zgłosić ponownie do ubezpieczeń z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592 (w przypadku renty).

     Przedsiębiorca może w danym roku skorzystać z niższego ZUS, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów. Jego przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, za cały rok, nie może przy tym przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

     Przedsiębiorca nie skorzysta z ulgi, jeżeli w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni. Drugie wyłączenie to rozliczanie się w formie karty podatkowej i jednoczesne korzystanie ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Niższych składek nie może opłacać też płatnik, który podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej działalności pozarolniczej (np. jako wspólnik spółki jawnej). Spełnianie warunków do opłacania "preferencyjnych składek" - 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, wykonywanie dla byłego bądź obecnego pracodawcy czynności takich jak jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym albo wykonywanie - jest także przeszkodą do opłacania składek w niższej wysokości.

     Przedsiębiorcy korzystający z małego ZUS przekazują w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacje o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Ponadto płatnik ma obowiązek przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli płatnik nie udokumentuje wysokości dochodu, ZUS ustali za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

     Przedsiębiorca może zrezygnować z małego ZUS w każdym czasie. Jako rezygnacja będzie traktowane również niezgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia w terminie siedmiu dni liczonych od 1 stycznia danego roku, od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej albo od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca będzie spełniał warunki do korzystania z małego ZUS.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 13 stycznia 2019


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Apostoł latającyApostoł latający

Chrystusowe męczeństwo Maksymiliana KolbegoChrystusowe męczeństwo Maksymiliana Kolbego

Chrystus to inne określenie MesjaszaChrystus to inne określenie Mesjasza

Święty z wiary żyjeŚwięty z wiary żyje

Zagubiony za UralemZagubiony za Uralem

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej