Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Ochrona kobiet w ciąży

     Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w ciąży, a także w trakcie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Umowa o pracę, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Ochrona nie obejmuje pracownic zatrudnionych w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca, a także umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa za pracownika w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

     Rozwiązać umowę można w przypadku zgody związków zawodowych reprezentujących pracownicę, jeżeli rozwiązanie ma nastąpić bez wypowiedzenia z jej winy. Pracodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w okresie ciąży łub urlopu macierzyńskiego tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek uzgodnić ze związkami zawodowymi termin rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia gwarantowane. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

     Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, nie wolno bez jej zgody delegować poza stale miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie czwartego roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, ani delegować poza stałe miejsce pracy.

     Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej ma obowiązek na czas ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, ma obowiązek przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej. Jeżeli pracodawca nie ma takich możliwości, ma obowiązek zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

     Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy w warunkach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia ma obowiązek przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca ma obowiązek dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca ma obowiązek przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości - zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

     Jeżeli zmiana warunków pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy ma prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Po ustaniu tych przyczyn pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 20 stycznia 2019


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej