Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Urlop rodzicielski

     Urlop rodzicielski zadomowił się już w polskim systemie prawa. Jest uprawnieniem przysługującym pracownikom wychowującym dzieci, a nie obowiązkiem. O korzystaniu z urlopu albo powrocie do pracy decyduje pracownik. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego.

     Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka albo 34 tygodni w przypadku urodzenia co najmniej dwojga dzieci przy jednym porodzie. Pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

     Urlop rodzicielski przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka. Mogą z niego jednocześnie korzystać oboje. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać 32 albo 34 tygodni. W przypadku złożenia wniosku o urlop pracownica-matka może dzielić się z pracownikiem - ojcem wychowującym dziecko albo ubezpieczonym korzystaniem z urlopu rodzicielskiego albo pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu.

     Urlop rodzicielski'jest udzielany jednorazowo albo w częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia. Jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w czterech częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia.

     Urlop w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlcipu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego. Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż osiem tygodni, z wyjątkami wynikającym z sytuacji faktycznej, np. pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż sześć tygodni, albo sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż osiem tygodni.

     Liczbę części urlopu ustala się na podstawie liczby złożonych wniosków. W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną - matkę dziecka, lub ubezpieczonego - ojca dziecka. Pracodawca wniosek o urlop rodzicielski ma obowiązek uwzględnić, natomiast pracownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego, za zgodą pracodawcy, powrócić do pracy.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika

10 marca 2019


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej