Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Rozliczenie emerytów

     Pracujący emeryci powinni pamiętać o rozliczeniu się z ZUS z uzyskiwanych przychodów za 2018 r. Co do zasad} praca na emeryturze lub rencie może powodować zmniejszenie albo nawet zawieszenie wypłaty świadczeń. Z końcem lutego minął termin na dostarczenie ZUS zaświadczenia o przychodzie.

     Rozliczać się z osiąganych zarobków nie muszą emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), jednak nie wszyscy. Prawo do emerytury ZUS zawiesi bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał ją bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zawiesi ani nie zmniejszy z powodu zarobków również emerytury częściowej, renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia ani renty rodzinnej po takim inwalidzie, ani renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową, ani renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

     Emeryt albo rencista, składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia, powinien zaznaczyć osiąganie przychodów we wniosku o świadczenie. Jeżeli zaś ZUS przyznał prawo i wypłaca świadczenie, a emeryt czy rencista podjął zatrudnienie, to powinien niezwłocznie powiadomić o tym ZUS.

     Ma to znaczenie ze względu na czas, kiedy ZUS może dochodzić zwrotu świadczeń. Jeżeli informacji o podjęciu zatrudnienia ZUS nie otrzyma, a okaże się, że przychody powodowały zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia, to rozliczy emeryta lub rencistę za okres trzech lat. Jeżeli ZUS otrzymał informację o zatrudnieniu, to rozliczenia dokona tylko za jeden, ostatni rok po jego zakończeniu.

     Informacja o podjęciu zatrudnienia to jedno; dodatkowo do końca lutego pracujący emeryt i rencista ma obowiązek rozliczyć sie z przychodów za poprzedni rok, składając w ZUS zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok.

     Prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Kwota ta zmienia się więc co trzy miesiące. Łącznie w 2018 r. emeryt lub rencista mógł dorobić 37 tys. 851,70 zł. W przypadku wynagrodzenia, które nie przekroczyło tej kwoty, ZUS ani nie zmniejszy świadczenia, ani go nie zawiesi.

     Z kolei osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwarta! kalendarzowy, nie wyżej jednak niż 130 proc. tej kwoty, powoduje zmniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Łącznie w 2018 r. emeryt lub rencista mógł dorobić maksymalnie 70 tys. 295,30 zl. Osiąganie przychodów w tej wysokości powodowało zmniejszenie wypłaty świadczenia, ale nie jego zawieszenie. Dopiero wynagrodzenie za 2018 r. w kwocie wyższej niż 70 tys. 295,30 zł powodowało, że ZUS zawieszał prawo do wypłaty emerytury lub renty.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 17 marca 2019


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Rzymskie bazyliki większeRzymskie bazyliki większe

Opoka naszego duchaOpoka naszego ducha

Na spotkanie Boga i człowiekaNa spotkanie Boga i człowieka

Papieskie pierwsze sobotyPapieskie pierwsze soboty

Czujemy, to co mówi Jej SerceCzujemy, to co mówi Jej Serce

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej