Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Renta z ZUS

     Od 1 marca najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1100 zl, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 825 zl. ZUS przyzna prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która jest niezdolna do pracy, ma wymagany staż ubezpieczenia - zależny od wieku - a lekarz orzecznik ZUS orzeknie, że niezdolność do pracy powstała w czasie okresów składkowych lub nieskladkowych wskazanych w ustawie emerytalnej albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

     Data powstania niezdolności do pracy nie ma znaczenia w przypadku całkowitej niezdolności do pracy i 20-letnim stażu ubezpieczeniowym dla kobiet albo 25-letnim stażu ubezpieczeniowym dla mężczyzn. Kolejne odstępstwo dotyczy osób, które niezdolna do pracy stały się po ukończeniu 30 lat. Nie muszą one wykazać pięciu lat stażu ubezpieczeniowego w 10 latach przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, o ile lekarz orzecznik ZUS orzeknie, że są całkowicie niezdolne do pacy oraz mają staż 25 lat składkowych - kobiety albo 30 lat składkowych - mężczyźni.

     Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskladkowego, to warunek posiadania wymaganego stażu uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu sześciu miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi sześciu miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

     Niezdolna do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolna do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolna do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

     Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 pięć lat. Niezdolność do pracy można orzec na okres dłuższy niż pięć lat, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

     Niezdolność do pracy orzeka się do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, jeżeli nadal stwierdza się niezdolność do pracy, osoba badana miała prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przez co najmniej ostatnich pięć lat poprzedzających dzień badania lekarskiego, osobie badanej brakuje mniej niż pięć lat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

     Niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Prawo do renty, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał się niezdolny do pracy.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 24 marca 2019


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Rzymskie bazyliki większeRzymskie bazyliki większe

Opoka naszego duchaOpoka naszego ducha

Na spotkanie Boga i człowiekaNa spotkanie Boga i człowieka

Papieskie pierwsze sobotyPapieskie pierwsze soboty

Czujemy, to co mówi Jej SerceCzujemy, to co mówi Jej Serce

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej