Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Renta rodzinna

     Studenci uprawnieni do renty rodzinnej mają do niej prawo również za okres wakacji, w tym za wrzesień, jeżeli kontynuują naukę. Powinni to udokumentować w ZUS zaświadczeniem z uczelni.

     Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Jest ona dzielona między te osoby na równe części. Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny kogoś, kto w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej, lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

     Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny kogoś, kto w chwili śmierci pobierał zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że zmarły spełniał warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

     O rentę po zmarłej osobie mogą starać się dzieci, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione do ukończenia 16 lat. Po ukończeniu tego wieku renta przysługuje do ukończenia nauki w szkole, ale nie dłużej niż do 25. roku życia (jeśli uprawniony osiągnął ten wiek na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do ukończenia tego roku studiów), albo bez względu na wiek, jeżeli dziecko osoby zmarłej stało się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25. roku życia.

     Renta przysługuje również dzieciom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom oprócz tych, które zostały przyjęte w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Dzieci te mają prawo do renty, jeżeli spełniają te same warunki. co dzieci własne, oraz zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, i nie mają prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją - jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo jeżeli ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich prawnym opiekunem ustanowionym przez sąd. Wniosek o rentę rodzinną wypełnia dorosłe dziecko albo przedstawiciel ustawowy (np. rodzice za małoletnie dziecko), opiekun prawny lub pełnomocnik. Wniosek musi być podpisany przez osobę, która występuje o rentę, pełnomocnika lub przedstawiciela.

     Renta rodzinna wynosi: dla jednej osoby 85 proc. świadczenia, które przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu; w przypadku dwóch osób uprawnionych - 90 proc.; dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95 proc. świadczenia.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 627


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Rzymskie bazyliki większeRzymskie bazyliki większe

Opoka naszego duchaOpoka naszego ducha

Na spotkanie Boga i człowiekaNa spotkanie Boga i człowieka

Papieskie pierwsze sobotyPapieskie pierwsze soboty

Czujemy, to co mówi Jej SerceCzujemy, to co mówi Jej Serce

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej