Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Na dobry start

     Świadczenie Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł jeden raz w roku kalendarzowym. Mogą o nie wystąpić rodzice, osoby uczące się, opiekunowie faktyczni, prawni, rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Jeżeli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

     Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia oraz ukończenia 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych świadczenie przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy siódmy rok życia.

     Świadczenie Dobry Start nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, w przypadku gdy instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Podobnie nie otrzymają go rodzice na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

     Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

     Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, świadczenie przysługuje, jeżeli toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

     Ustalenie prawa oraz jego wypłata następuje w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz wyplata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 719


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej