Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Pomoc seniorom

     Obowiązkowym zadaniem własnym gminy jest wspieranie grup społecznych zagrożonych wykluczeniem z różnych powodów. Zaliczają się do nich seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach życiowych.

     Wprowadzony program wsparcia finansowego gmin ma na celu pomoc w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. W programie dofinansowania mogą uczestniczyć gminy, które świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, samodzielnie albo poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego. Chodzi o zapewnienie osobom starszym wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, a przez to poprawę jakości życia osób w wieku powyżej 75. roku życia oraz umożliwienie gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych dla takich osób.

     Środki finansowe, o które mogą starać się gminy w ramach programu, przeznacza się na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu Opieka 75+ w 2018 r. i korzystają z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w 2019 r., a także na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które nie korzystały z takich usług w 2018 r. W 2019 r. program jest realizowany w rozszerzonej formie, tj. pomoc otrzymają nie tylko osoby samotne w wieku po ukończeniu 75 lat, ale także do osoby, które mieszkają w rodzinach.

     Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Możliwość uzyskania dotacji rządowej ma być przeznaczona na wspieranie osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie - w miarę możliwości ośrodka pomo- cy^połecznej - kontaktów z otoczeniem.

     Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone np. na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, u osób, które już korzystają z takich usług (lub korzystały z nich w ostatnim roku), oraz dofinansowanie takich usług dla osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

     Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Dotacje w ramach programu rządowego nie mogą przekroczyć 50. proc. całości dotacji.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 720


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej