Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zwolnienie z podatku dla młodych

     Od 1 sierpnia zwolnione z podatku zostały przychody podatnika, który nie ukończył 26 lat - przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Zwolnienie z podatku dotyczy przychodów w wysokości nieprze- kraczającej w roku podatkowym kwoty 85 tys. 528 zł. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia wynosi 5/12 kwoty zwolnienia, czyli 35 tys. 636,67 zł. Przepisy wprowadzające ulgę dla młodych podatników mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.

     Przy zwolnieniu z podatku decyduje wiek podatnika w momencie uzyskania przychodu, a nie wiek w momencie zawarcia umowy czy wykonywania pracy. Wiek podatnika będzie ustalany z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca lub roku urodzenia.

     Limit zwolnienia obowiązuje niezależnie od liczby zawartych umów ani liczby płatników (pracodawców) wypłacających wynagrodzenie za pracę czy wynagrodzenie z umowy zlecenia. Przy obliczaniu limitu (kwoty przychodów objętych zwolnieniem) nie będą brane pod uwagę przychody z pracy oraz z umów zlecenia podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

     Przychody zryczałtowane, czyli umowy zlecenia na kwotę do 200 zl, nie są zwolnione z podatku i nie są wliczane do rocznego limitu zwolnienia. Nie podlegają one opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18 proc. przychodu. Z kolei od należności z umów zlecenia (niezależnie od wysokości) otrzymanych przez nierezyden- tów. Polski pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu, którego również nie wlicza się do limitu zwolnienia.

     Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 tys. 528 zl (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 tys. 636,67 zl) podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.

     Pracodawca nie będzie obliczał ani pobiera! zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia 2019 r. oraz w kolejnych latach podatkowych). Wystarczy, że podatnik złoży oświadczenie, że przychody w całości korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Jeżeli podatnik nie złoży takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi dla młodych podatnik otrzyma w zeznaniu rocznym za 2019 r.

     Dochody pełnoletniego (do 25. roku życia), uczącego się dziecka, które przed 1 sierpnia były uwzględniane przy ustalaniu prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - niezależnie od tego czy będą opodatkowane, czy objęte zwolnieniem - nadal nie będą mogły przekroczyć 3089 zł. Przekroczenie tej kwoty spowoduje utratę prawa rodziców do rozliczenia na preferencyjnych zasadach.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 722


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej