Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Kiedy termin minął

     Orzeczenia wydawane przez organy administracji publicznej to temat bliski każdemu. Ktoś bowiem buduje dom i potrzebuje uzyskać stosowne pozwolenie, ktoś musi wyciąć drzewo rosnące na działce, jeszcze ktoś inny stara się o wsparce z ośrodka pomocy społecznej. W wielu sprawach pójście do urzędu i uzyskanie zgody na działalnie bądź zaniechanie jest konieczne. Nie każda decyzja czy postanowienie okazują się korzystne. Temu z kolei służy odwołanie, które każdy, kogo sprawa dotyczy, może wnieść. Prawo administracyjne jest bardzo sformalizowane, przede wszystkim co do terminów. Urząd wydaje orzeczenie, a ten, kto się z tym orzeczeniem nie zgadza, ma prawo do odwołania. Tyle tylko, że wszystko musi odbywać się w przepisowych terminach.

     Przekroczenie terminu do odwołania nie musi jednak powodować, że sprawa jest przegrana. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje bowiem możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Tak więc, za Kodeksem postępowania administracyjnego, w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. To ważne: nie możemy oczekiwać, że w każdym przypadku, również kiedy nie dbaliśmy o swoje sprawy, urząd termin przywróci. Niedotrzymanie terminu musi bowiem być spowodowane okolicznościami. na które nie mieliśmy wpływu.

     Nie ma katalogu takich okoliczności. bo każda sprawa jest inna. Każdą też bada urząd, który zadecyduje, czy termin przywrócić. Dla przykładu: otrzymanie przez stronę decyzji w dniu wyjazdu na urlop nie usprawiedliwia opóźnienia we wniesieniu odwołania, gdyż przeszkoda ta była obiektywnie do usunięcia i nie uniemożliwiła stronie podjęcia działań zapewniających terminowe wniesienie odwołania (tak wypowiedział się NSA w wyroku z 19 grudnia 1996 r.). Inne orzeczenie mówi o tym, że wykonywanie pracy przez skarżącego w czasie choroby wyklucza możliwość uznania, że wobec dolegliwości chorobowych strona nie mogła wówczas dokonać czynności procesowej - wnieść odwołania od decyzji (wyrok NSA z 14 maja 1999 r.).

     Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Przepisy wymagają równoczesnego złożenia wniosku o przywrócenie terminu oraz dokonania określonej czynności procesowej, jednakże w orzecznictwie sądów administracyjnych wymóg ten jest traktowany w dość elastyczny sposób.

     Przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu na wniesienie prośby o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne. O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

     Przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ administracji publicznej na żądanie strony może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 721


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Rzymskie bazyliki większeRzymskie bazyliki większe

Opoka naszego duchaOpoka naszego ducha

Na spotkanie Boga i człowiekaNa spotkanie Boga i człowieka

Papieskie pierwsze sobotyPapieskie pierwsze soboty

Czujemy, to co mówi Jej SerceCzujemy, to co mówi Jej Serce

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej