Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Dziedziczenie OFE i subkonta ZUS

     Od lutego 2014 r. obowiązują nowe zasady podziału składki emerytalnej. Część składki, jak do tej pory, trafia do ZUS na indywidualny rachunek ubezpieczonego, część - na utworzone subkonto w ZUS, również przypisane do ubezpieczonego, a część - do otwartego funduszu emerytalnego (OFE), jeżeli taki wniosek złożył ubezpieczony.

     Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku w OFE polega na wypłacie środków zgromadzonych na rachunku osoby ubezpieczonej w związku z jej śmiercią w dwóch częściach. Pierwsza część przysługuje małżonkowi zmarłego członka OFE, druga część przysługuje osobie uposażonej przez zmarłego członka OFE.

     Zwaloryzowane kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę zewidencjonowane na subkoncie podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonta na takich samych zasadach jak środki zgromadzone w OFE.

     Gdy małżonek osoby zmarłej, dla której ZUS prowadzi subkonto, nabywa prawo do środków zgromadzonych na rachunku w OFE, jako osoba uprawniona wskazana przez zmarłego albo jako jego spadkobierca, przypadającą mu w wyniku podziału część składek ewidencjonuje się na jego subkoncie, a jeżeli zażąda przekazania środków zmarłego zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym - na jego rachunku w OFE.

     W przypadku osób będących członkami OFE fundusz ma obowiązek zawiadomić ZUS o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, oraz o ich udziale w tych środkach w terminie 14 dni od dnia dokonania tego podziału.

     W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia ZUS część składek przypadających małżonkowi w wyniku podziału ewidencjonuje na subkoncie tego małżonka jako składki, odpowiednio na dzień ustania wspólności majątkowej albo dzień śmierci ubezpieczonego, a część składek przypadających uprawnionym w wyniku podziału składek zewidencjonowanych na subkoncie wypłaca bezpośrednio tym uprawnionym w takiej formie, w jakiej następuje wypłata w OFE.

     Osobie, której ZUS założył subkonto, jest dokonywana jednorazowa wypłata składek zewidencjonowanych na subkoncie, w przypadku gdy OFE dokonał tej osobie jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w OFE.

     OFE zawiadamia ZUS o dokonaniu jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w funduszu w terminie 14 dni od dnia dokonania tej wypłaty. ZUS dokonuje jednorazowej wypłaty składek zewidencjonowanych na subkoncie w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 724


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Zbyt pewny siebieZbyt pewny siebie

Skąd czerpiemy wiadomości o apostołach?Skąd czerpiemy wiadomości o apostołach?

Wirtualni wojownicyWirtualni wojownicy

Stara i nowa Era według Cypriana NorwidaStara i nowa Era według Cypriana Norwida

O siekierze i złodziejuO siekierze i złodzieju

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej