Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Dziedziczenie OFE i subkonta ZUS

     Od lutego 2014 r. obowiązują nowe zasady podziału składki emerytalnej. Część składki, jak do tej pory, trafia do ZUS na indywidualny rachunek ubezpieczonego, część - na utworzone subkonto w ZUS, również przypisane do ubezpieczonego, a część - do otwartego funduszu emerytalnego (OFE), jeżeli taki wniosek złożył ubezpieczony.

     Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku w OFE polega na wypłacie środków zgromadzonych na rachunku osoby ubezpieczonej w związku z jej śmiercią w dwóch częściach. Pierwsza część przysługuje małżonkowi zmarłego członka OFE, druga część przysługuje osobie uposażonej przez zmarłego członka OFE.

     Zwaloryzowane kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę zewidencjonowane na subkoncie podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonta na takich samych zasadach jak środki zgromadzone w OFE.

     Gdy małżonek osoby zmarłej, dla której ZUS prowadzi subkonto, nabywa prawo do środków zgromadzonych na rachunku w OFE, jako osoba uprawniona wskazana przez zmarłego albo jako jego spadkobierca, przypadającą mu w wyniku podziału część składek ewidencjonuje się na jego subkoncie, a jeżeli zażąda przekazania środków zmarłego zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym - na jego rachunku w OFE.

     W przypadku osób będących członkami OFE fundusz ma obowiązek zawiadomić ZUS o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, oraz o ich udziale w tych środkach w terminie 14 dni od dnia dokonania tego podziału.

     W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia ZUS część składek przypadających małżonkowi w wyniku podziału ewidencjonuje na subkoncie tego małżonka jako składki, odpowiednio na dzień ustania wspólności majątkowej albo dzień śmierci ubezpieczonego, a część składek przypadających uprawnionym w wyniku podziału składek zewidencjonowanych na subkoncie wypłaca bezpośrednio tym uprawnionym w takiej formie, w jakiej następuje wypłata w OFE.

     Osobie, której ZUS założył subkonto, jest dokonywana jednorazowa wypłata składek zewidencjonowanych na subkoncie, w przypadku gdy OFE dokonał tej osobie jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w OFE.

     OFE zawiadamia ZUS o dokonaniu jednorazowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku w funduszu w terminie 14 dni od dnia dokonania tej wypłaty. ZUS dokonuje jednorazowej wypłaty składek zewidencjonowanych na subkoncie w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 724


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej