Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Zniesienie współwłasności

     Każdy ze współwłaścicieli może w każdym czasie żądać zniesienia współwłasności. Może to nastąpić w drodze umowy lub orzeczenia sądu. Zasady te odnosi się również do działu spadku i podziału majątku wspólnego małżonków. Roszczenia o zniesienie współwłasności nie można się zrzec. Współwłaściciele mogą natomiast umową wyłączyć żądanie zniesienia współwłasności na czas nie dłuższy niż lat pięć. W ostatnim roku można przedłużyć go na kolejne pięć lat.

     Jeżeli pomiędzy współwłaścicielami jest zgoda co do zniesienia współwłasności, a także zgoda co do sposobu, w jaki to ma nastąpić, dochodzi do zniesienia współwłasności w drodze umowy. Umowa znosząca współwłasność może zostać zawarta w dowolnej formie, chyba że przedmiotem współwłasności jest nieruchomość, to umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W przypadku braku porozumienia między współwłaścicielami na wniosek któregokolwiek ze współwłaścicieli zniesienie współwłasności następuje w postępowaniu sądowym.

     We wniosku o zniesienie współwłasności należy dokładnie określić rzecz mającą ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności. Projektowany sposób podziału nieruchomości na części powinien być zaznaczony na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych. W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy sąd - przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków - ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego (uchwała SN z 28 marca 2019 r., III CZP 21/18). Postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd powinien nakłaniać współwłaścicieli do zgodnego przeprowadzenia podziału, wskazując im sposoby mogące do tego doprowadzić.

     Jeżeli wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, sąd co do zasady wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku.

     Jeżeli pomiędzy współwłaścicielami nie ma zgody co do podziału, sąd może wydać postanowienie o podziale w naturze. Sąd dzieli rzecz na części odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym. Różnice wartości wyrównuje się przez dopłaty pieniężne.

     Sąd może również postanowić o sprzedaży rzeczy należących do współwłaścicieli. W tym przypadku sąd bądź rozstrzygnie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli, bądź też tylko zarządzi sprzedaż, odkładając rozstrzygnięcie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedaży do czasu jej przeprowadzenia.

Edyta Pisarczyk-Kulon

Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 725


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

Po co objawienia Matki Bożej?Po co objawienia Matki Bożej?

Wiersze dzieci o wakacjachWiersze dzieci o wakacjach

Fenomen świętego AntoniegoFenomen świętego Antoniego

Matko Boska Berdyczowska - panuj w swojej świątyniMatko Boska Berdyczowska - panuj w swojej świątyni

O granicy między dniem a nocąO granicy między dniem a nocą

Najbardziej popularne

Litania do Najświętszej Maryi PannyLitania do Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej