Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Wsparcie kredytobiorców

     Od 1 stycznia 2020 r. wydłuży się okres pomocy dla kredytobiorców z 18 do 36 miesięcy oraz zwiększy się wysokość maksymalnego wsparcia z 1500 zł do 2000 zł miesięcznie (maksymalnie 72 tys. zł przez trzy lata). Nowe zasady wprowadza ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, oraz niektórych innych ustaw.

     Środki będą mogły zostać przyznane na wsparcie spłaty zadłużenia oraz pożyczkę na pokrycie pozostałej części zadłużenia, jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie pokryła całego zobowiązania. Pomoc ta została rozszerzona o wspieranie dobrowolnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta, w której kredytobiorca uzyskuje dochód.

      Wsparcia ani pożyczki na spłatę zadłużenia nie otrzymają kredytobiorcy, jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

     Pomocy nie otrzymają m.in. kredytobiorcy, których umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku. Wsparcie nie może być przyznane także za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy. Wsparcie będzie przekazywane kredytodawcy, który będzie mógł wykorzystać te środki na działania restrukturyzacyjne w zakresie kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż waluta, w której kredytobiorca uzyskuje dochód.

     Wnioskujący o pomoc będzie zobowiązany rozpocząć zwrot otrzymanych środków w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły dwa lata od ostatniej transzy wsparcia lub wypłaty pożyczki. Otrzymane środki będą zwracane w 144 równych, nieopro- centowanych, miesięcznych ratach, płatnych do 15. dnia każdego miesiąca. Powyższy okres powiązany z zerową stopą oprocentowania rat zwrotnych ma zapewnić pełen zwrot otrzymanej pomocy. Systemem motywacyjnym dla wnioskodawców do terminowych wpłat jest wprowadzenie instytucji umorzenia pozostałej kwoty w razie spłacenia stu rat.

     Zwrot nienależnie udzielonej pomocy (wsparcie lub pożyczka) następuje w przypadku zaistnienia okoliczności, związanych z powzięciem przez Bank Gospodarstwa Krajowego podejrzenia, iż pomoc przyznana została na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której przyznano wsparcie. Zwrot następuje w ciągu 30 dni od dnia doręczenia kredytobiorcy pisemnej informacji. Utrzymana zostaje możliwość odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty, umorzenia w części lub całości kwoty zwrotu przyznanej pomocy.

Edyta Pisarczyk-Kulon

Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, nr 729


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Humor | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej