Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Gdzie się modli Komisja Europejska

To wcale nie prowokacyjny tytuł. Naprawdę w Brukseli żyją i pracują chrześcijanie. I nawet troszczą się o to, by Unia miała swój chrześcijański wyraz. Mogłam się o tym przekonać podczas studyjnego wyjazdu zorganizowanego przez jezuicki ośrodek OCIPE we współpracy z polskim przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

Jest faktem, że idea zjednoczonej Europy narodziła się w głowach i sercach chrześcijańskich polityków: Alcide de Gaspariego, Roberta Schumana, Konrada Adenauera i Jeana Monneta. Stopniowo jednak w budowie kolejnych instytucji europejskich zwyciężał francuski model laickości. Do tego doszła, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, ogromna sekularyzacja Europy, co widać po składzie Parlamentu Europejskiego. Europosłowie o rodowodzie chrześcijańskim są w mniejszości, coraz większą przewagę zyskuje natomiast opcja określana mianem tzw. liberalnej lewicy. - Spór o wartości jest równie fascynujący jak walka o fundusze europejskie - mówi polski poseł Jan Olbrycht (PO).

CHRZEŚCIJANIE, ŁĄCZCIE SIĘ

W Brukseli mają swoje biura najważniejsze instytucje kościelne i to zarówno katolickie, jak i innych wyznań chrześcijańskich. Do najbardziej znanych, często wymienianych przez media należy COMECE, czyli Komisja Episkopatów Wspólnot Europejskich. Jej nowo wybranym sekretarzem generalnym jest dobrze znany w Polsce ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, politolog, wykładowca UKSW. Biuro COMECE przy rue Stevin w Brukseli jest niewielkie, zatrudnia zaledwie kilka osób, głownie świeckich. COMECE powstała 3 marca 1980 r., na krótko przed pierwszymi bezpośrednimi wyborami do Parlamentu Europejskiego. - Zadaniem sekretariatu COMECE jest informowanie episkopatów poszczególnych krajów, co się dzieje w Brukseli, monitorowanie tworzonych projektów, wyszukiwanie wszystkich spraw, które są istotne z punktu widzenia Kościoła i uświadamianie biskupom naszego kontynentu wyzwań - mówi ks. Mazurkiewicz. Sama Komisja nie podejmuje działań wobec instytucji europejskich, jej rola ogranicza do monitorowania ich prac. - Nie prowadzimy także działań lobbingowych w komisji i parlamencie europejskim - zapewniają pracownicy biura. Co ciekawe, żadna duża organizacja religijna nie zarejestrowała się jako grupa lobbingowa na specjalnej (długiej) liście w Unii. - Kościoły fóżnią się od grup lobbingowych przede wszystkim tym, że nie działają w wąskim interesie grupowym, lecz reprezentują 60-70 proc. obywateli UE - tłumaczy sekretarz COMECE. W skład COMECE wchodzą delegaci konferencji biskupów wszystkich 25 państw członkowskich Unii. Delegatem ze strony polskiej i wiceprzewodniczącym COMECE jest bp Piotr Jarecki z Warszawy. Biskupi Komisji spotykają się dwa razy w roku na sesjach plenarnych. Uczestnicy sesji plenarnej ustalają wytyczne dla dalszej pracy. COMECE zabiera glos w ważnych sprawach politycznych, społecznych i etycznych, wydając oficjalne oświadczenia, na przykład wielokrotnie zwracała uwagę na konieczność odwołania do chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu w Traktacie Konstytucyjnym, wypowiadała się w sprawie wojny w Iraku, na tematy globalizacji czy problemów biotycznych. Do dawno ustalonej tradycji weszły spotkania przedstawicieli COMECE z głową państwa pełniącego prezydencję europejską. Ostatnie odbyło się w Paryżu, następne już wkrótce w Pradze. Obok przedstawicieli Kościoła katolickiego zawsze zapraszana jest delegacja KEK, czyli Komisja Kościołów Europejskich. KEK istnieje od 1959 r. i obecnie skupia ponad 120 Kościołów niekatolickich i 43 organizacje stowarzyszone z naszego kontynentu. Przewodniczącym jest zawsze pastor z Kościoła protestanckiego, a zastępcą - biskup prawosławny. W miarę możliwości podejmowane są wspólne inicjatywy z katolikami, ale bardzo często o taki wspólny glos nie jest łatwo - z powodu znacznego zróżnicowania KEK. Między konserwatywnymi wyznawcami prawosławia a liberalni protestantami często nie dochodzi do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach ważnych etycznie. Jednak glos prawosławnych będzie liczył się :oraz bardziej, ponieważ wzrasta ich liczba w Unii. Do "starych" krajów - Grecji i Finlandii (z dużą wspólnotą prawosławną) dołączyły ostatnio Cypr, Bułgaria, Rumunia, Estonia. Stanowisko prawosławnych jest często dokładnie takie samo jako katolików, dlatego trudno im czasem zmieścić się w ramach KEK.

MODLITWA I DIALOG

Jednym z najważniejszych ośrodków intelektualnych zajmujących się integracją europejską w perspektywie chrześcijańskiej jest Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE), założone już w 1956 r, przez arcybiskupa Strasburga Jeana Juliana Webera, który uważał, że katolicy "powinni coś zrobić dla Unii Europejskiej". Obecnie Biuro służy instytucjom kościelnym, stowarzyszeniom i ruchom chrześcijańskim w Europie oraz wszystkim zaangażowanym w proces jednoczenia się kontynentu. W Europie działają trzy biura OCIPE - w Brukseli, w Warszawie i w Budapeszcie. Wszystkie kierowane są przez jezuitów, choć angażują też świeckich. Biuro OCIPE Brukseli razem z sekretariatem COMECE wydaje od ponad 9 lat miesięcznik "Europę infos" (w trzech wersjach językowych-angielskiej, francuskiej i niemieckiej, a następnie tłumaczony jest na polski i węgierski). Każde z biur ma swoje specjalne zadania. - Nasze przede wszystkim zajmuje się współpracą z urzędnikami Komisji Europejskiej. Wycofaliśmy się z wydawania czasopism, książek i organizowania konferencji na rzecz projektów. Także projektów unijnych - tłumaczy Frank Turner SJ z Biura w Brukseli. Budynek zajmowany przez OCIPE leży w "Dzielnicy Europejskiej" Brukseli, w połowie drogi między najważniejszymi budynkami Unii - Parlamentem i Komisją Europejską. Jego najważniejszą częścią jest Kaplica Zmartwychwstania zwana Kaplicą Europy (a Chapel for Europę). Jest to ekumeniczne miejsce spotkań, modlitwy i dialogu wszystkich chrześcijan zaangażowanych w proces jednoczenia Unii.

Drugim ważnym miejscem na katolickiej mapie Brukseli jest położone również w "Dzielnicy Europejskiej" Katolickie Centrum Europejskie (Foyer Catholiąue Europeen). Zostało powołane z myślą o opiece duszpasterskiej nad urzędnikami unijnymi. W grupie 40 tysięcy urzędników wielu jest katolikami. Foyer zostało utworzone już w 1963 r. przez przedstawicieli instytucji europejskich jako miejsce spotkań, formacji i świętowania chrześcijan. To stowarzyszenie ludzi świeckich. Jest w całości finansowane przez składki i darowizny członków (do 1998 r. otrzymywało skromne wsparcie Komisji Europejskiej). Celem działania jest "bycie znakiem jedności wśród chrześcijan zaangażowanych w proces jednoczenia Europy". Duszpasterstwo w Centrum zostało powierzone jezuitom. Foyer ma dwie kaplice, biura, pokoje spotkań, sale katechetyczne i konferencyjne. Wynajmuje bezpłatnie pomieszczenia Sekretariatowi Nauczania Religii Katolickiej w szkołach europejskich. Działalność Foyer skierowana jest w dwu kierunkach: do różnych narodowości oraz do poszczególnych grup językowe. Wspólne są akcje europejskie: uroczyste obchody i spotkania z okazji rozpoczęcia i zakończenie roku, rozpoczęcie Wielkiego Postu, celebracja Środy Popielcowej, dzień Europy obchodzony 9 maja, praca w grupach dyskusyjnych nad wybranymi tematami, np. "Nasz ojciec i błogosławieństwo" "Europa roku 2000 i chrześcijanie" międzynarodowe Eucharystie celebrowane są w każdą ostatnią sobotę miesiąca. Działalność w grupach językowych to przede wszystkim niedzielne Msze św. (po polsku, hiszpańsku i włosku), przygotowanie dzieci do I Komunii św., a młodzieży do bierzmowania, szkolenie katechetów, przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Dni skupienia i rekolekcje. Sekcja polska istnieje od 2000 r. Założył ją o. Leszek Gęsiak SJ. Msze św. po polsku odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 10 w kościele ojców dominikanów i o 20 w kaplicy Foyer. Opiekę nad polskim duszpasterstwem przejął o. Marian Wojciechowski, dominikanin. Katolickie Centrum Europejskie wspólnie z Komisją "Kościół i Społeczeństwo" KEK oraz OCIPE ma do swojej dyspozycji salę zwaną "Miejscem Spotkań" (Lieu de Receuillement) w budynku Komisji Europejskiej. Odbywają się tam konferencje i nabożeństwa ekumeniczne szczególnie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, tygodnia solidarności i tygodnia pokoju. Wtedy właśnie wszyscy mogą poczuć, że "przywracanie Europie ducha" wciąż jest zadaniem.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej