Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
Odrobiona lekcja Weroniki

     Zastanawiając się nad I Przykazaniem, nie wolno pominąć istotnej treści: "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, posągu ani obrazu tego, co jest na niebie." /Wj 20,4; Pwt 5,8/. Zakaz ten ostrzegał lud Starego Testamentu przed błędnym pojmowaniem Boga według hierarchii mocy otaczającego ich świata /Ps 106,20; 1 Krl 12,28-31; Oz 8,5-6/. Współcześnie wydaje się, że to prawo jest bezprzedmiotowe. Nie tworzymy przecież wizerunków Boga na wzór wielkości tego świata. Nie ma bałwochwalczych religii głoszących wielobóstwo. Jednakże żywe są różne, popularne kreacje Boga, które Go poniżają: fatum, natura, matka-ziemia, energia, siła wyższa, gwarant doczesnej pomyślności, wróg naszych nieprzyjaciół, zegarmistrz światła etc.

     Jeżeli jednak przykazanie jest ważne, dlaczego nie istnieje w katechizmie dla dzieci? Bo zakaz tworzenia bóstw z żywiołów, drewna, kamieni, metalu lub idei jest logicznie wpisany w wewnętrzny sens I Przykazania. Bóg konsekwentnie uczył w Starym Testamencie jasnej prawdy o swojej transcendencji wobec świata, jego żywiołów i stworzeń. Bo nieskończenie przekracza ludzkie możliwości poznania. Przykazanie to chroni ludzi przed grzechem politeizmu i pokusą zapinania Boga w ciasny kostium doczesności. Tymczasem, Bóg jest większy!

     Dopiero w tym kontekście można zrozumieć fenomen in-karnacji, czyli Bożego Narodzenia. Absolutnie daleki Bóg nagle stał się jednym z nas - Człowiekiem! Ojciec ujawnił w Jezusie swoje prawdziwe Oblicze /Hbr 1,3; Kol 1,15/. Twarz Ojca jest w Jezusie zasłonięta welonem człowieczeństwa - naszą ludzką naturą /J 12,45; J 14,9/. Tak więc, po zstąpieniu na ziemię Jezusa - Boga Wcielonego - stało się możliwe wśród Jego wyznawców sporządzanie i używanie w kulcie figur lub obrazów. Bo Boże Narodzenie spowodowało zupełnie nową jakość: sytuację dotykalnej palcami... transcendencji! Nawet dla Maryi jest to coś absurdalnego, niebywałego. A jednak! Pełna "świadomość, że Jej Dziecko jest Synem Bożym, wpędziłaby Ją zapewne w stan nie do zniesienia." /H.U. Balthasar; 1J 1,1/. Dlatego potrzeba było najpierw niejasności jako bezpiecznej zasłony przed tym, co nadmiernie wielkie.

     Opierając się na fakcie Wcielenia Syna Bożego VII Sobór Powszechny w Nicei w 787 r. teologicznie uzasadnił i zezwolił na kult obrazów Chrystusa, Jego Matki, aniołów i świętych. Bo "kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia" /KK 2132/. Natomiast św. Cyryl z Aleksandrii dużo wcześniej, w 426 r., napisał: "Jeżeli sporządzamy obrazy pobożnych ludzi, to nie w tym celu, aby ich uwielbiać jako bogów, ale żeby patrząc na nich pobudzać się do współzawodnictwa z nimi. Obrazy Chrystusa sporządzamy w tym celu, aby duszę naszą pobudzać do miłowania Go!"


ks. Jan Sawicki


Tekst pochodzi z Tygodnika
Warszawsko-Praskiego "Idziemy"
Idziemy, 12 kwietnia 2009


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej