Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Chcemy Europy z Bogiem

O właściwe korzystanie z daru wolności apelowali 11 listopada biskupi podczas uroczystych liturgii sprawowanych w Święto Niepodległości. Krytykowali też Trybunał Europejski w Strasburgu za orzeczenie przeciwko obecności krzyży w szkołach włoskich.

Państwo polskie nie jest własnością jakiejkolwiek rządzącej partii czy koalicji, choćby była jak najbardziej zadowolona z siebie, przekonana o słuszności swojego programu, o umiejętności i skuteczności rządzenia. Chciałoby się przestrzec naszych braci, którzy ster nawy Rzeczypospolitej trzymają: "Nie dawajcie miejsca diabłu (Ef 4, 32) - w instytucjach państwa, w parlamencie. Przypomnieć dawno wypowiedziane, a przecież wciąż aktualne, słowa ks. Piotra Skargi, skierowane przed trzystu laty, do włodarzy tamtej Rzeczpospolitej, powołanych nie po to - przypominał kaznodzieja - "abyście swoich pożytków pilnowali ale dla ludu, który wam Pan Bóg powierzył, abyście nam sprawiedliwość i pokój, który od Pana Boga bierzecie spuszczali".

"Nie dawajcie miejsca diabłu" (Ef 4, 32) - powtórzę raz jeszcze.

Nie zapominajcie o dziedzictwie, które stanowi fundament naszej wolności. Dziedzictwie 11 listopada, dziedzictwie Polskiego Państwa Podziemnego, dziedzictwie "Solidarności", dziedzictwie Kościoła, który w najtrudniejszych czasach ducha nie gasił, głosząc Ewangelię nadziei. I dziedzictwa Jana Pawła II. (...)

Werdykt Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: krzyż, który wisi we włoskiej szkole, jest nie do pogodzenia z zasadami demokracji. Obecność krzyża w szkolnej sali - zdaniem sądu - zagraża ludzkiej wolności, przynieść może "straty moralne" spoglądającemu na nie dziecku. Dziecku, którego rodzice są ateistami, zaangażowanymi w walkę z Bogiem, Kościołem, katolicką religią.

I to ma być wolność? Przecież to nowa niewola. Nowy dyktat. Ileż arogancji jest w tej decyzji podjętej przez instytucję Unii Europejskiej, która narzuca swoje prawa, swoje poglądy niezgodne z tradycją społeczności, do których są kierowane. Pogarda dla 90% Włochów.

Życie narodów europejskich kształtowało od wieków chrześcijaństwo, to z niego wyrastała europejska cywilizacja i kultura. Religia chrześcijańska ma wymiar społeczny, wspólnotowy. Ma prawo - właśnie w imię właściwie zrozumianej wolności ludzkiej - do umieszczania, także w miejscach publicznych, symboli swojej religii, do okazywania im czci. (...)

Jedna z gazet polskich napisała, że wyrok wydany w Strasburgu tworzy "standard rozumienia praw i wolności". To raczej standard bezprawia i nowej niewoli! To znak nienawiści skierowany przeciw chrześcijaństwu, przeciwko religii Miłości, przeciwko tej ogromnej liczbie obywateli Europy, którzy zawierzyli Krzyżowi i Temu, który na nim umarł - dla naszego zbawienia.

abp Slawoj Leszek Głodź
metropolita gdański

KRZYŻ ZNAKIEM WOLNOŚCI

Dla kultury europejskiej, z której wyrastamy, krzyż i Chrystus zawsze był źródłem mocy i mądrości. Jeśli odrzucimy krzyż, to na jakich wartościach będziemy budować Europę? Przecież Europa wyrosła z chrześcijańskich korzeni, chrześcijaństwo w jej dziejach zawsze odgrywało ważną rolę i kształtowało oblicze naszego kontynentu. Piękne znaki chrześcijańskie ma cała kultura europejska - walka z nimi to prawie barbarzyństwo. (...)

Po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (3 XI 2009) w sprawie krzyży we włoskich szkołach, zapewne także i w Polsce odezwą się ci, którzy walcząc z chrześcijaństwem chcieliby usunąć wszelkie jego przejawy z naszego życia publicznego. A to właśnie krzyż jest znakiem wolności. Usuwając krzyż, rezygnujemy z wolności, wola decydentów staje się ważniejsza od godności. Nie ma wolności bez prawdy, krzyż jest znakiem wolności, krzyż jest znakiem prawdy.

bp Tadeusz Płoski
ordynariusz polowy Wojska Polskiego

ŚWIATŁO DLA EUROPY

Bóg dał nam wolność. Możemy zapytać siebie, jak tę wolność przyjęliśmy. Czy była ona dla nas szczęściem i skarbem odzyskanym, a może pobiegliśmy od razu do spraw prywatnych zapominając o wczorajszej niewoli, nie dziękując za cud niepodległości i nie myśląc, że wolność to szansa. (...) Święto niepodległości to nie wspominanie coraz bardziej odległych czasów, ale radość wolności, którą mamy i którą winniśmy stale zagospodarowywać, a jej braki stale naprawiać. (...) Powinnością każdego obywatela jest troska, żeby Polska nie zginęła i karmiła kolejne pokolenia Polaków chlebem doczesnym, ale także chlebem naszej katolickiej kultury, bez której nie można głębiej zrozumieć człowieka i narodu. (...) Polska w walce z komunizmem była światłem dla Europy. Dziś tego światła od Polaków oczekuje się w budowaniu Europu ducha.

bp Stefan Regmunt
ordynariusz zielonogórsko-gorzowski

UCZYĆ SIĘ MIŁOŚCI

Wolność nie jest łatwym darem i mogą go zniweczyć siły zewnętrzne, ale także my sami, jeżeli nie będziemy z niego umiejętnie korzystać. (...) Powinniśmy chronić i umacniać wolność w nas samych, w naszych sercach, w naszych środowiskach, aby ta wolność pomagała nam jeszcze bardziej kochać, jeszcze bardziej służyć. (...) Mądry lider służy w sposób bezinteresowny, przedkładając dobro człowieka i wspólnoty nad dobro osobiste i swojego stronnictwa politycznego.

Niech młode pokolenie Polek i Polaków uczy się miłości tej Ojczyzny, dla której cierpiały i oddawały życie poprzednie pokolenia. Niech nasze rodziny będą wspólnotami życia i miłości. Niech nasze szkoły, uczelnie i ośrodki kultury będą miejscami szukania prawdy oraz formowania umysłów i serc.

kard. Stanisław Dziwisz
metropolita krakowski

0 PRAWO MORALNE

Państwo nie może być sprowadzane do roli wyznaczającego i zbierającego podatek, bądź do roli obrońcy bogatych, ale musi mieć prawo oparte na wartościach. Państwo musi mieć prawo, ale nie może być ono oparte na liberalizmie, który prowadzi ostatecznie w anarchię. To musi być prawo, które ma moralność. Prawo, które odrzuca normy moralne staje się bezprawiem. Nie może być stanowione takie prawo, które nie stwarza warunków do posługiwania się wolnością.

Mieć szacunek do człowieka, to znaczy uznawać go w tym, co stanowi jego przekonanie, jego wiarę. Jakże można mówić o szacunku u tych ludzi, którzy w minionych dniach odważyli się zadekretować, że nie ma miejsca w szkole dla najświętszego znaku krzyża Jezusa Chrystusa. Może ktoś nie uznawać tego znaku, oczywiście ma prawo do tego, ale nie może mi zabronić pokazywania tego znaku, także w życiu publicznym. Pseudoargumentacjami zamykają nam usta. Miej szacunek dla drugiego człowieka, dla jego wiary, światopoglądu.

bp Stanisław Napierała
ordynariusz kaliski

POLSKA TOŻSAMOŚĆ

To, czy będziemy Polakami, zależy głównie od nas samych. Zależy przede wszystkim od tego, czy zachowamy wiarę katolicką, bo w niej przecież zakorzeniona jest polska tożsamość. W przeciwnym wypadku znikniemy jak kropla wody w oceanie. Podkreślał to stale marszałek Józef Piłsudski, bez którego trudno wyobrazić sobie powstanie w 1918 r. niepodległej Polski i obrony tej niepodległości.

bp Krzysztof Nitkiewicz
ordynariusz sandomierski

NASZ DUCH

Polska nie jest tylko dla nas - ona jest dla Europy i dla świata. Bóg nam ją dał, byśmy ją uporządkowaną, pełną dobra i zasobną ukazali innym - całej Europie i światu. (...) Zawsze byliśmy w Europie i tworzyliśmy ducha Europy nawet wtedy, gdy na mapie Polski nie było, bo żył duch polskiej myśli politycznej, ten odrębny od instytucjonalnego myślenia zachodu Europy i odrębny od niepowtarzalnego, ale też i nie do naśladowania wschodniego myślenia państwowego o duchu bizantyńskim.

abp Andrzej Dzięga
metropolita szczecińsko-kamieński

NIEZALEŻNE SUMIENIA

Sumienia muszą być niezależne od jakichkolwiek decyzji biurokratów. Bo jeśli oddamy prawo do decydowania o podstawowych wartościach biurokratom, stworzymy wtedy coś, co specjalnym powodem do dumy dla następnych pokoleń nie będzie. Trzeba szukać nam wspólnoty wartości, wartości, które jednoczą. Nie wolno tworzyć psychozy zagrożenia i walki. Trzeba jednoczyć i ukazywać to, co pozytywne.

abp Józef Życiński
metropolita lubelski

BEZ KOMPLEKSÓW

Polska nigdy nie była i nie powinna być narodem z kompleksami. Jako społeczeństwo, możemy dzielić się naszym doświadczeniem życia społecznego i religijnego z innymi krajami Europy. Tylko tożsamość narodu, ale i poszczególnych osób, które go tworzą, ukształtowana i w pełni świadoma swoich treści, jest w stanie być owym motorem rozwoju. W tym budowaniu naszego domu rodzinnego, jakim jest Ojczyzna, liczy się każdy z was.

bp Piotr Libera
ordynariusz płocki

PUSTE ŚCIANY

Poprzez usuwanie znaków religijnych z przestrzeni publicznej Trybunał promuje religię najbardziej prymitywną, jaką jest wiara ateistów, racjonalistów, agnostyków i sugeruje, że tylko oni żyją w danym społeczeństwie. (...) Trybunał (...), udając bezstronność, stanął jednak po stronie symbolu ateizmu: pustej ścian.

bp Jan Tyrawa
ordynariusz bydgoski

ŹRÓDŁO WIELKOŚCI

Chcemy Europy z Bogiem. Europy respektującej wartości religijno-moralne. Europy, w której silniejsi, nie niszczą słabszych. Nie chcemy Europy egoistów, Europy mafii, narkomanów, homoseksualistów i rozwiązłości. Chcemy Europy chrześcijańskiej. To chrześcijaństwo było źródłem wielkości i chwały tego kraju. Chcemy Europy opartej na silnej i zdrowej rodzinie. Europy, w której będzie szanowane prawo człowieka. Europy, jakiej zawsze pragnął wielki syn polskiej ziemi sługa Boży Jan Paweł II.

Marek Mendyk
biskup pomocniczy legnicki

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej