Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Niepojęte!

Jak pewnie pamiętamy z katechizmu, trzecim - po chrzcie i bierzmowaniu - sakramentem jest Eucharystia. Jej nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza dziękczynienie. Inne używane wymiennie określenia tego sakramentu to Najświętszy Sakrament, Boże Ciało lub Komunia Święta.

Eucharystia została ustanowiona przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. W istocie oznacza rzeczywistą - choć nie fizyczną - obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Jest to możliwe dzięki konsekracji czyli uświęceniu, gdy chleb i wino otrzymują zupełnie nowe znaczenie. Konsekracja oznacza tu uroczysty akt modlitwy kapłana, przez którą w szczególny sposób chleb i wino ofiarowuje się Bogu i On naznacza je swoją Obecnością. Łatwo rozpoznać ten czas, gdyż jest wyodrębniony z całej liturgii dźwiękami dzwonków i gongu. Następuje wtedy tajemnicza Przemiana, którą teologiczni fachowcy nazywają Przeistoczeniem. Wskutek wypowiedzenia słów konsekracji następuje na ołtarzu wewnętrzna zmiana substancji chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, chociaż materia chleba i wina pozostaje taka sama. IV Sobór Luterański (rok 1215) określił tę niesamowitą sytuację łacińskim słowem: "transsubstancjacja" (zmieniać istotę).

Natomiast Sobór Florencki (1438-1445) uporządkował naukę o materii Eucharystii. Są nią pszenny chleb niekwaszo-ny oraz wino gronowe zmieszane w czasie Mszy św. z odrobiną wody. Ten chleb występuje w liturgii w dwóch postaciach: hostii i komunikantów. Hostia jest specjalnym, okrągłym, bardziej widocznym rodzajem opłatka pokazywanym wiernym a potem spożywanym przez samego kapłana. Komunikanty są to mniejsze, łatwiejsze do rozdawania rodzaje konsekrowanego Chleba. Formą tego sakramentu są słowa samego Zbawiciela, których użył w Wielki Czwartek, w Jerozolimie, w Wieczerniku. A podstawą całego kultu eucharystycznego jest konkretne polecenie Jezusa: "Bierzcie i jedzcie! Bierzcie i pijcie!"(Mt 26,26-27). Skutkiem tego jest zjednoczenie chrześcijanina z Panem - maksymalna, dostępna na ziemi bliskość z Bogiem i Wspólnotą wszystkich przyjmujących Ciało Chrystusa w ciągu 20 wieków.

Szymon Hołownia wyjaśnia, że w momencie Przeistoczenia Hostia formalnie pozostaje opłatkiem, choć treściowo jest już Ciałem'Chrystusa. Każdy byt jest substancją wyrażającą się przez przypadłości {cechy). Ta substancja decyduje o tożsamości bytu. A przypadłości wyrażają go w sposób dostępny naszemu poznaniu. W czasie Przeistoczenia Bóg zostawia przypadłości {kolor, smak, kształt), ale zmienia substancję.

ks. Jan Sawicki

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 4 kwietnia 2010


   

Wasze komentarze:
 Artur: 27.01.2013, 23:34
 Bardziej przemawia do mnie Katechizm Kościoła Katolickiego: 1374 Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej "jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty" 185 . W Najświętszym Sakramencie Eucharystii "są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus" 186 . "Ta obecność nazywa się <> nie z racji wyłączności, jakby inne nie były <>, ale przede wszystkim dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek" 187 . 1375 Przez przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa staje się On obecny w tym sakramencie. Ojcowie Kościoła zdecydowanie potwierdzali wiarę Kościoła w skuteczność słowa Chrystusa i działania Ducha Świętego dla dokonania tej przemiany. Św. Jan Chryzostom wyjaśnia: To nie człowiek sprawia, że dary stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, ale sam Chrystus, który został za nas ukrzyżowany. Kapłan reprezentujący Chrystusa wypowiada te słowa, ale ich skuteczność i łaska pochodzą od Boga. To jest Ciało moje, mówi kapłan. Słowa przemieniają dary złożone w ofierze 188 . Święty Ambroży mówi o tej przemianie: Nie ma tu tego, co ukształtowała natura, lecz co uświęciło błogosławieństwo, a błogosławieństwo to większą posiada moc aniżeli natura, ponieważ zmienia samą nawet naturę. Czyż więc słowa Chrystusa, który mógł z niczego stworzyć coś, co nie istniało, nie są w stanie zmienić istniejących rzeczy na to, czym uprzednio one nie były? Nie jest bowiem czymś mniejszym stwarzać naturę rzeczy, aniżeli ją zmieniać 189 .
 alfred sporny: 27.01.2013, 23:04
 cieszę się, że nasz wielki teolog Szymon Hołownia w końcu wyjaśnił...
(1)


Autor

Treść

Nowości

Homilia Jana Pawła II w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi PannyHomilia Jana Pawła II w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Ósmy grudniaÓsmy grudnia

Czego dotyczy dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP?Czego dotyczy dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP?

Niepokalne Poczęcie - pocieszająca tajemnicaNiepokalne Poczęcie - pocieszająca tajemnica

Dogmat o Niepokalanym PoczęciuDogmat o Niepokalanym Poczęciu

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej