Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Posługa pasterzowania

Trzecim i ostatnim wymiarem sakramentu kapłaństwa jest posługa pasterzowania. Chodzi o misję kierowania tą cząstką Ludu Bożego, którą Bóg zawierzył duszpasterzowi (1P 5,2-3). Chrystus troszczy się bowiem o swoją Owczarnię poprzez pasterzy Kościoła.

Ten filar tożsamości kapłana pochodzi wprost z polecenia samego Jezusa, aby paść Jego owce (J 21,15-17). Kapłan otrzymuje duchową władzę, która nie pochodzi od ludzi ani nie jest im podporządkowana (Mt 16,19; J 20,23). Papież Benedykt XVI uczy, że władza ta powinna być wykonywana w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem. Jej jedynym celem jest służbą obiektywnemu dobru osób. Stanowi niezbędną pomoc w drodze do zbawienia. Stąd Kościół stara się sprawować typ władzy, która jest służbą w imię Jezusa, który od Ojca otrzymał wszelką władzę (Mt 28,18-20).

Jezus chciał, żeby kolegium apostolskie, czyli dziś biskupi, uczestniczyło w Jego misji, otaczając troską Lud Boży. Aby byli duchowymi kierownikami, dając konkretne wskazówki; aby wychowywali i strzegli, nie dopuszczając do rozproszenia wiernych. Stąd też każdy kapłan na mocy swojego urzędu ma prowadzić powierzoną wspólnotę tam, gdzie Bóg chce - a nie tam, gdzie korzystniej lub łatwiej. Skuteczność wpływu opiera się na wiarygodności: wierni muszą widzieć, że Chrystus - a nie pragnienie zysku - rządzi kapłańskim życiem prezbiterów. Papież zaznacza: "uległość ludu w stosunku do kapłanów jest uzależniona od uległości kapłanów w stosunku do Chrystusa." I wyjaśnia, że hierarchia nie oznacza "świętego panowania", ale "święte pochodzenie". Władza wpływu kapłana pochodzi z Sacrum. Sakrament podporządkowuje tego człowieka powołaniu, czyli Chrystusowi. Czyni z niego sługę. I tylko jako oddany sługa może skutecznie rządzić wiernymi.

Ksiądz na mocy sakramentu święceń należy do hierarchii, czyli "zacieśnia więź posłuszeństwa Chrystusowi". Nie wolno być jedynowładcą. Benedykt XVI podkreśla, że nawet "papież będący punktem odniesienia dla wszystkich chrześcijan nie może robić tego, co chce, ale stoi na straży posłuszeństwa Chrystusowi." A rządy Chrystusa nie wyrażają się w panowaniu, ale w pokornej i pełnej miłości posłudze. Dlatego misja rządzenia zakłada potrójną więź: z Chrystusem, z innymi duszpasterzami w jednej wspólnocie Kościoła i 2 wiernymi oddanymi opiece księdza w strukturze diecezji.

Papieska charakterystyka księdza: "dyspozycyjny, ofiarny i wrażliwy; prostota, wierność, bezpośredniość, przejrzystość wiary". Problemem nie jest celibat. Zdumiewa posłuszeństwo i pokora.

ks. Jan Sawicki

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 15 sierpnia 2010


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej