Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czy małżeństwo sakramentalne było zamysłem Boga?

kl. Michał Wilk SP: O małżeństwie, jako formie życia, mówi już Stary Testament: jego prawo dokładnie określa zasady współżycia małżeńskiego; wiele prawd i pouczeń odnoszących się do małżeństwa odnajdujemy w księgach mądrościowych. W Nowym Testamencie o małżeństwie wypowiada się Chrystus, a później w swych listach tę samą problematykę podejmuje św. Paweł. Które wydarzenie lub które słowa, zawarte w Biblii, możemy uznać za moment ustanowienia Sakramentu Małżeństwa?

ks. Józef Tarnawski SP: Gdybyśmy chcieli odnaleźć jakiś konstytutywny moment nadania małżeństwu rangi sakramentu, to takiego epizodu nie odnajdziemy. Wydaje mi się jednak, że ważniejsze od odnalezienia słów, ustanawiających sakrament, jest danie odpowiedzi na pytania: Czy małżeństwo sakramentalne było zamysłem Boga? Czy sakramentalność małżeństwa nie jest owocem procesu rozeznawania, pokierowanego przez Chrystusa, który chciał, abyśmy umieli odczytać to, czego On nie powiedział wprost. Za pozytywną odpowiedzią na te pytania przemawia szereg danych pośrednich, informacji zawartych szczególnie w osobistym postępowaniu Jezusa.

Katechizm zwraca uwagę na wyjątkowy stosunek Boga do związku oblubieńczego, skoro na kartach Starego Testamentu tak często gości obraz miłości mężczyzny i kobiety jako symbol relacji między narodem wybranym a Bogiem Jahwe. Szacunek dla małżeństwa ujawnia się również w historii Jezusa, gdy odwiedza On nowożeńców w Kanie Galilejskiej. Jest z nimi na weselu przez co nie tylko - jak mówi Katechizm - potwierdza, że małżeństwo jest czymś dobrym, ale także składa zapowiedź, że od tej pory będzie ono skutecznym znakiem obecności Chrystusa (KKK 1613).

Jezus mówi wielokrotnie o zasadach życia małżeńskiego. Szczególnie ważna jest Jego wypowiedź, uwieczniona przez Św. Mateusza: [...] dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela (Mt 19,5-6). To ostatnie zdanie potwierdza, że w przysięgę małżeńską Bóg włączony jest nie jako niemy świadek, ale jako gwarant i ostateczny sprawca jedności małżonków.

Jak widzisz, nie znamy chwili, w której Jezus miałby ustanowić Sakrament Małżeństwa. Ale wiemy, że Jego sposób widzenia związku mężczyzny z kobietą jest głębszy niż spojrzenie ograniczone do wymiaru czysto ludzkiego, społecznego, Jezus widzi w relacjach małżeńskich miejsce dla Boga, A jeśli mówimy, że Bóg staje przy człowieku w takiej chwili, to znaczy, że mamy do czynienia z sakramentem, czyli zewnętrznym znakiem obecności Bożej, Obie rzeczywistości: sakrament małżeństwa i dziewictwo dla Królestwa Bożego pochodzą od jednego Pana. To On nadaje im sens i udziela koniecznej łaski, by żyć zgodnie Z Jego wolą (KKK 1620), Dziś wielu młodym ludziom dziewictwo dla Królestwo Bożego i małżeństwo wydają się przeciwstawne A jednak Katechizm upatruje w radykalnej czystości ubogacenie rzeczywistości małżeństwa. Jak to rozumieć?

Różne są powołania, różne zadania do spełnienia. W bogactwie misji, jaką obserwujemy w świecie, w Kościele, zawarte jest wzajemne dopełnienie, Czyi wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? - pyta retorycznie św, Paweł (1 Kor 12,29n). I oczywiste jest, że nie, Ale czy to znaczy, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy? Pytasz; w jaki sposób dziewictwo ubogaca małżeństwo? Przez akt wyboru, akt ezci i uwielbienia dla jedynego Boga i tylko dla Niego, który składają wstępujący na drogę dziewictwa dla Królestwa Bożego, Dają światu czytelny znak, że nie ma nic bardziej wartościowego niż miłość Boga, Nikt nie twierdzi, że w małżeństwie nie jest możliwe oddawanie czci Bogu, ale radykalizm jest cechą wyboru życia w celibacie.

Mówiąc o małżeństwie, często porusza się problem często dzisiaj dyskutowany i czasem nie do końca rozumiany. Mam na myśli nierozerwalność małżeństwa. Katechizm podejmuje tę kwestię w punktach 1644-1651, Mimo to proszę o odpowiedź na kilka konkretnych pytań, które mogą zachęcić naszych czytelników do dalszej refleksji, Jak uzasadnić nierozerwalność małżeństwa? Czy Kościół może unieważnić małżeństwo, które faktycznie zaistniało? Jakie warunki muszą być spełnione, by sakrament rzeczywiście był ważny?

W kwestii nierozerwalności małżeństwa nauka Chrystusa jest jednoznaczna: kto oddala swoją żonę, naraża ją na cudzołóstwo i kto oddaloną poślubia, dopuszcza się cudzołóstwa. Te słowa pojawiają się we wszystkich ewangeliach synoptycznych (Mt 19,9par,), Chrystus, mówiąc w ten sposób, bardzo wyraźnie zrywa z żydowskim zwyczajem dawania listu rozwodowego. Dla uczniów było to prawdziwym zaskoczeniem, ale Pan wyjaśnił: nie tak miało być u początku i dlatego teraz, gdy nastaje czas Nowego Przymierza powracamy do pierwotnego zamysłu Bożego, Czy Kościół może unieważnić małżeństwo? Nie, nie ma takiej mocy. Może natomiast się okazać, że z jakiegoś powodu nie zostały dopełnione warunki wymagane do ważności sakramentu (ktoś został zmuszony, ktoś inny ukrył bardzo ważną dla współmałżonka prawdę i tak dalej). Wówczas, na drodze skrupulatnego postępowania, może nastąpić stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego, Takie orzeczenie należy do uprawnień Kościoła, ale nie jest ono unieważnienieniem, bo nie było sakramentu.

Warunki zawarcia małżeństwa są analogiczne do warunków wymaganych przy innych aktach prawnych. Należy do nich przede wszystkim wolność decyzji, czyli niepodleganie przymusowi, Istotna jest też wolność od przeszkód ze strony prawa naturalnego (brak więzów krwi) oraz kościelnego (wolność od kar kościelnych), Dla ważności sakramentu niezbędne jest uznanie celów, które Objawienie stawia przed małżeństwem - bycie wspólnotą miłości i otwarcie na przyjęcie nowego życia. Odrzucanie możliwości posiadania dzieci, oznacza zanegowanie istotnego celu małżeństwa.

ks. Józef Tarnawski SP - kl. Michał Wilk SP

Espe 57Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

Treść

Nowości

św. Jakub z Marchiiśw. Jakub z Marchii

Modlitwa do św. Jakuba z MarchiiModlitwa do św. Jakuba z Marchii

Zmieniły się czasy, ustrój, a wielu ludzi nadal kradnieZmieniły się czasy, ustrój, a wielu ludzi nadal kradnie

Jak rodziła się u Jana Pawła II wizja człowieka?Jak rodziła się u Jana Pawła II wizja człowieka?

Aż po grób może być tylko miłość - nigdy nienawiść!Aż po grób może być tylko miłość - nigdy nienawiść!

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej