Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa przed spowiedzią

Przed pójściem do spowiedzi przeproś najbliższych, pogódź się z sąsiadami i znajomymi. Spowiadaj się szczerze. Nie trzeba się lękać ani wstydzić. Twojej spowiedzi słucha Pan Jezus.

Jeśli oczekiwanie na spowiedź przedłuża się, wówczas wykorzystajmy ten czas na ponowne przemyślenie swoich przewinień i znalezienie pozytywnych rozwiązań w sytuacjach szczególnie konfliktowych.

Przed spowiedzą świętą pozostajemy chwilę w skupieniu na modlitwie. Prosząc Boga o przebaczenia, możemy możemy odmówić: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu... albo posłużyć się niżej podanymi modlitwami.

Wybór modlitw przez spowiedzią świętą

Wybór modlitw pokutnych

Modlitwa przed spowiedzą

Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy. Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach.

Prośba o dobrą spowiedź

Jezu, który rozpięty na krzyżu wśród niewymownych boleści oddałeś życie za moje grzechy, upadam do Twych stóp i błagam Cię: okaż mi Swoje miłosierdzie. Oświeć mnie łaską, abym dokładnie poznał swoje grzechy i zrozumiał całe ich zło. Rozbudź w mym sercu żal serdeczny, iż tak bardzo znieważyłem Twój Majestat i Twą Dobroć, i napełnij mnie obrzydzeniem do popełnionych występków.

O Boże, z jaką goryczą wspominam swe upadki. Jakąż korzyść z nich odniosłem? Krótko się cieszyłem, lekceważąc Twoje Boże prawo. A teraz niepokój i lęk ciężarem przygniata mi duszę na myśl, że tyle złego wyrządziłem innym ludziom, a Ciebie, Odkupicielu mój najlepszy, obraziłem!

Przyrzekam, że się z grzechów poprawię: porzucę miejsca, osoby, okazje, które stały się przyczyną moich występków. Wzmocnij moją wolę. Daj mi, Panie, siły do lepszego życia i wytrwania w dobrych postanowieniach, które teraz wobec Ciebie czynię... (określ dokładnie swoje postanowienia; może to być nawet drobna rzecz).

Kocham Cię, o Panie, i pragnę przez tę spowiedź oczyścić swą duszę z wszelkiej winy, zapewnić sobie zbawienie wieczne i stać się godnym Twej Boskiej przyjaźni. Dopomóż mi, abym wyznał wszystkie grzechy moje szczerze, przejęty do głębi żalem serdecznym za nie, bym otrzymał przebaczenie od Ciebie, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa przed spowiedzią świętą (wg tekstów Pawła VI)

Panie Jezu, przychodzę, aby uznać tajemniczy związek między moimi grzechami a Twoją Męką, czynami moimi a czynami Twoimi. Przychodzę, aby prosić Cię o przebaczenie, aby doznać Twego miłosierdzia.

Przychodzę, bo wiem, że Ty możesz i chcesz przebaczyć, albowiem Tyś jest moim Odkupicelem, Tyś jest moją Nadzieją.

Panie Jezu, Zbawicielu mój, ożyw we mnie pragnienie i nadzieję Twego przebaczenia. Umocnij postanowienie mego nawrócenia i mojej wierności, abym z większą pewnością ufał słodkiemu Twemu miłosierdziu.

Zbawicielu, Mistrzu mój, daj mi siłę przebaczenia drugim, bym i ja na pewno otrzymał przebaczenie od Ciebie.

Zbawicielu mój i Pasterzu, wlej w moje serce zdolność miłowania, tak jak Ty chcesz, byśmy według Twego przykładu i z mocą Twojej łaski miłowali Ciebie i w Tobie wszystkich braci.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami, Panie.

Psalm 50 - błaganie pokutnika

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej.
W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest, przed Tobą.
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,
Boże, mój Zbawco, niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość Panie,
otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest Duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty. Boże, nie gardzisz.
Panie, okaz Syjonowi łaskę w Twej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem.
Wówczas przyjmiesz prawe ofiary i całopalenia, wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Dziękczynienie za łaskę przebaczenia grzechów

Niech Ci będzie chwała i dziękczynienie, Boże w Trójcy jedyny, żeś mi z nieskończonego miłosierdzia Twego przez rozgrzeszenie kapłańskie odpuścił moje grzechy. Dzięki Ci, Ojcze niebieski, żeś mnie, nędznego grzesznika przyjął na powrót za swoje dziecko.

Dzięki Ci, Jezu, Zbawicielu mój, żeś krwią obmył mą duszę i przywrócił jej życie nadprzyrodzone. Dzięki Ci, Duchu Święty, żeś mi dał łaskę prawdziwego żalu i żeś przez ten Sakrament odbudował w duszy mej świątynię Bożą, O jakże wielkie jest moje szczęście! Pragnę przez całą wieczność wysławiać dobroć Twoją, Boże, a tymczasem na ziemi zmienić zupełnie moje życie i oddać Ci całe serce moje, boś Ty, Panie, godzien całej mojej miłości. Przyjmij łaskawie te modlitwy i uczynki pokutne, które mi sługa Twój naznaczył; przyjmij też wszystkie moje prace, ofiary i przykrości życia. Niech to wszystko posłuży mi na zgładzenie kar doczesnych, a co jeszcze nie dostaje mojej pokucie, niech to uzupełniają zasługi męki Twojej, Zbawicielu najmiłościwszy. Udziel mi Panie, łaski wytrwania w moich postanowieniach.

Najświętsza Matko, Aniele Stróżu i wszyscy Święci Patronowie, módlcie się za mnie, abym przy pomocy Bożej unikał odtąd każdego grzechu. Postanawiam sobie szczególniej zwalczać moją wadę główną. Codziennie będę czuwał nad sobą i codziennie robił z niej rachunek sumienia. Dopomóż mi w tym, Panie Jezu.

Modlitwy pokutne (do wyboru)

Modlitwa o ducha pokuty

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża i Ucieczko wszystkich biednych grzeszników. Przez nieskończone miłosierdzie Boże, przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa i przez zasługi całego dworu niebieskiego racz przejąć z Najświętszego Serca Jezusowego cierpienia, które znosił przez całe życie, a które przyprawiły Go o konanie i krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym.

Racz je wyryć w sercu naszym i w sercach wszystkich ludzi; dla tych bowiem cierpień chcemy płakać i wyrzec się wszystkich grzechów, i za nie pokutować. Ofiarujemy też Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdyby nam już wyjednała łaskę, o którą Cię prosiliśmy. Amen.

św. Wincenty Pallotti

Modlitwa wyrażająca żal za grzechy i wolę poprawy

Ojcze miłosierdzia, czym odpłaciłem Tobie za Twoją miłość? Grzechami, zaniedbaniem, niewdzięcznością. Obym był nigdy nie zgrzeszył. Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy, którymi obraziłem Ciebie, mojego Stworzyciela i odkupiciela. Żałuję, że znieważyłem Ciebie, Dobro najwyższe i najgodniejsze miłości. Żałuję, że zmarnowałem zasługi męki mojego Zbawiciela i zdeptałem Krew za mnie przelaną. Żałuję, że obraziłem sprawiedliwość Twoją, Panie, i zasłużyłem na słuszną karę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie. Nie jestem godzien zwać się dzieckiem Twoim. Brzydzę się wszystkimi grzechami i odwracam się od nich. Mocno postanawiam przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów i okazji do nich.

Najświętsza Panno, Aniele Stróżu mój i moi Święci Patronowie, wyproście mi u Boga przebaczenie moich grzechów.

Żal za grzechy

Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę być zawsze z Tobą.

Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu do poprawy dążącemu.

Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich braci. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

Akt żalu

Ojcze miłosierdzia, czym odpłaciłem Tobie za Twoją miłość?

Grzechami, zaniedbaniem, niewdzięcznością. Obym był nigdy nie zgrzeszył. Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy, którymi obraziłem Ciebie, mojego Stworzyciela i Odkupiciela. Żałuję, że znieważyłem Ciebie, Dobro najwyższe i najgodniejsze miłości. Żałuję, że zmarnowałem zasługi męki mojego Zbawiciela i zdeptałem Jego Krew za mnie przelaną. Żałuję, że obraziłem sprawiedliwość Twoją, Panie, i zasłużyłem na słuszną karę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie. Nie jestem godzien zwać się dzieckiem Twoim. Brzydzę się wszystkimi grzechami moimi i odwracam się od nich. Mocno postanawiam przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów i okazji do nich. Najświętsza Panno, święty Aniele Stróżu mój i moi święci Patronowie, wyproście mi u Boga przebaczenie moich grzechów.

Św. Wincenty PallottiWasze komentarze:
 Matka J-a : 04.11.2023, 14:10
 Boże wysłuchaj moje grzechy i proszę o przebaczenie. Proszę pomóż mi Jezu Miłosierny i przyjmij mnie do grona przyjęcia komunii Świętej i przebaczenia win. Boże wysłuchaj moje prośby i przebaczenie. Jezu Ufam Tobie Amen 🙏 🙏 🙏 ❤️ ❤️ ❤️ 🙏
 G.M: 01.10.2023, 21:34
 Dziękuję Ci Boże za cud życia mojego I moich najdroższych, za wszystko co mam i za spowiedź oraz adoracje. Kocham Cię całym sercem Boże..
 marzena aneta: 14.04.2023, 22:37
 Modlitwa przed spowiedzią dziękuję proszę o dobrą spowiedź dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urodę ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Jozef: 02.12.2022, 17:16
 dziekuje za modlitwy otwierajace na nowo serce przed spowiedzia.Duchu swiety poprowadz mnie do najlepszego spotkania z Jezusem podczas spowiedzi, moj prawdziwy żal i poprawę
 G.M: 30.10.2022, 12:36
 Boże proszę o łaskę dobrej spowiedzi i poprawy . Pomóż mi Boże.
 Danuta : 17.05.2021, 23:31
 Boże mój Ojcze, proszę o łaskę dobrej spowiedzi. Proszę pomóż mi.
 Pc: 11.02.2021, 12:09
 Proszę pomóż mi Panie
 mariola: 08.12.2020, 17:21
 bardzo mi ta modlitwa pomogła przybliżyć BOGA
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Cezary z Nazjanzuśw. Cezary z Nazjanzu

Modlitwa do św. Cezarego z NazjanzuModlitwa do św. Cezarego z Nazjanzu

św. Tarazjuszśw. Tarazjusz

Modlitwa do św. TarazjuszaModlitwa do św. Tarazjusza

Modlitwa do bł. Marii Adeodaty PisaniModlitwa do bł. Marii Adeodaty Pisani

Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
[ Strona główna ]

Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej