Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy po rachunku sumienia

Po przypomnieniu sobie grzechów w rachunku sumienia, trzeba za grzechy żałować i postanowić poprawić się. Bez żalu za grzhy nie ma odpuszczenia grzechów.

Wybór modlitw po rachunku sumienia

Modlitwy po rachunku sumienia

Ojcze Przebacz!

Boże, Sędzio żywych i umarłych! Sprzeniewierzyłem się Twojemu prawu. Uznaję moją winę, ale uciekam"się do Twojego miłosierdzia. Przebacz mi, Ojcze! Tak mi żals że Cię obraziłem i oddaliłem się od Ciebie. Przebacz mi moją niewdzięczność, Panie. Pomóż mi powstać. Przywróć mi łaskę Twojego dziecięctwa. Nie mogę się bez Ciebie obyć. Zdejmij ze mnie ten przygniatający mnie ciężar zła. Pozwól mi zacząć na nowo. Ty wiesz, jaki jestem słaby, ale z Twoją pomocą chcę wytrwać i już Cię więcej nie obrażać.

Nie patrz na nieprawości moje, lecz na moją dobrą wolę. Nie odtrącaj mnie, bo nie chcesz śmierci grzesznika, ale aby żył. Pragnę Cię kochać - pomnóż moją miłość, chcę Ci służyć - racz mi przywrócić łaskę. Pomóż mi naprawić, co moja złość i głupota zepsuła. Bądź miłościw grzesznej duszy mojej! Matko Najświętsza i święty mój Patronie wyjednajcie mi przebaczenie u Boga!

Panie Jezu! Nie pozwól mi już oddalić się od Ciebie. Spraw, żebym poznawszy moje grzechy unikał okazji do nich wiodących. Dodaj mi sił do pracy nad sobą. Chcę być żywą komórką twego Mistycznego Ciała. Zwróć mnie, Panie, ku Tobie i spraw, abym Ci był wierny. Spraw, o Boże, aby nasza miłość umacniała nas w dobrym i chroniła od zła. naucz nas zabiegać o życie łaski w duszy ukochanego. Pomóż nam wypełnić odpowiedzialność za zbawienie tych, których nam dajesz. Spraw, żebyśmy się wspólnie prowadzili ku Tobie i nigdy już nie byli sobie wzajemnie przeszkodą w przyjaźni z Tobą. Wesprzyj naszą wolę, Panie.

* * *

Ach żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, bądź miłościw mnie grzesznemu całym sercem skruszonemu. /3 x

* * *

Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy.

Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Amen.

* * *

Panie Boże mój, z głębi serca żałuję za wszystkie grzechy całego życia mego, ponieważ obraziłem Cię i zasłużyłem na to, żebyś mnie jako Sprawiedliwy Sędzia ukarał tu na ziemi i w wieczności.

Najbardziej jednak żałuję za grzechy, dlatego, że Ciebie najlepszego Ojca grzechami moimi tak bardzo zasmuciłem i obraziłem. Żałuję, ze z powodu odwrócenia się od Ciebie, zmarnowałem zasługi gorzkiej męki mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z miłości dla mnie w Ogrójcu krwią się pocił, był ubiczowany, cierniem ukoronowany, niósł ciężki krzyż, na którym w wielkich boleściach umarł. Postanawiam przy pomocy Twojej łaski poprawić życie moje i więcej nie grzeszyć. Niech odtąd zrozumiem lepiej, że mój dom rodzinny, miejsce pracy, obowiązki moje i bliźnich są warsztatem mojej doskonałości i świętości. Pragnę wynagrodzić wszelką szkodę, którą wyrządziłem. Pragnę zawsze do Ciebie należeć i przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów oraz okazji do nich.

Panie Jezu, nie bądź mi Sędzia, lecz Zbawicielem. Matko Syna Bożego, bądź też Matka moją i broń mnie od złego. Amen.

* * *

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz wspomnij na mnie w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie. (Ps 25(24), 6-7)

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. (Ps 51(50), 4-5)

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Bądź miłościw mnie, grzesznemu. (Łk 15,18; 18,13) Boże, najłaskawszy Ojcze, jako syn nawrócony do Ciebie wołam: "Zgrzeszyłem przeciwko Tobie; już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem!" Jezu Chryste, Zbawicielu świata, proszę Cię jak złoczyńca, któremu otworzyłeś bramy Raju: "Wspomnij na mnie, Panie, w królestwie swoim". Duchu Święty, źródło miłości, z ufnością wołam do Ciebie: "Oczyść mnie i spraw, abym postępował jak syn światłości".

Panie Jezu, który otwierałeś oczy niewidomym, uzdrawiałeś chorych, przebaczyłeś grzesznicy, a Piotra po grzechu utwierdziłeś w swojej miłości, przyjmij moje błaganie, odpuść mi wszystkie grzechy, odnów we mnie swoją miłość, dozwól mi stale żyć w jedności z braćmi, abym mógł głosić ludziom Twoje zbawienie.

Panie Jezu, który chciałeś, aby Cię nazywano przyjacielem grzeszników, przez tajemnicę swojej śmierci i zmartwychwstania uwolnij mnie od moich grzechów. Niech trwa we mnie Twój pokój, abym przynosił owoce miłości, sprawiedliwości i prawdy.

Panie Jezu Chryste, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, mocą łaski Ducha Świętego pojednaj mnie z Ojcem; obmyj mnie we Krwi swojej ze wszelkiej winy i spraw, abym żył w łasce na Twoją chwałę.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. (Ps 51(50), 1.11.12) Panie Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.

Modlitwa dziecka po rachunku sumienia

Dobry Boże, szczerze przepraszam Ciebie za wszystkie moje grzechy i za grzechy moich kolegów i koleżanek. Ty nam dałeś Jezusa Chrystusa, który umarł za grzeszników, a Jego śmierć krzyżowa i zmartwychwstanie zgładziło wszystkie grzechy. Posłany przez Jezusa Duch Święty uzdalnia nas do pokonywania pokus i naszych wad. Dziękuję Ci, Boże, za Jezusa, który w sakramencie pokuty i pojednania odpuszcza mi grzechy i pomaga powrócić do świętej wspólnoty Kościoła. Chcę żyć w prawdzie i niech ta spowiedź, do której się przygotowałem przez rachunek sumienia, będzie dla mnie źródłem pokoju i radości. Amen.

* * *

Boże, Ojcze mój najlepszy, pamiętam ile dobrego mi dałeś: życie, zdrowie, zmysły, rozum, wolną wolę, łaskę powołania do życia wiecznego, a ja okazałem się niewdzięcznym dzieckiem Twoim. Tych darów Twoich nieraz źle używałem, nie pracowałem nad sobą, zlekceważyłem przykazania Twoje i nie słuchałem natchnień Twoich Przepraszam Cię, o Boże, Ojcze mój, że tymi grzechami zasmucałem ojcowską Twą dobroć i ubliżałem Twojej chwale. Pragnę wyspowiadać się szczerze i powrócić do Ciebie jako nawrócone, kochające Twe dziecko.

Jezu najlepszy! Ty tak bardzo mnie miłujesz! ... O jakże ja powinienem Cię miłować. Smucę się tym, że Cię obraziłem grzechami, chcę ich w przyszłości unikać. Przepraszam Cię - przebacz mi, o Jezu! Obmyj mnie z grzechów Najświętszą Krwią Swoją.

O Boże najłaskawszy, mam przystąpić do Sakramentu Pokuty, pragnę naprzód wynagrodzić to, w czymkolwiek kogo skrzywdziłem! Pragnę porzucić wszystkie grzechy, a zwłaszcza ten grzech, którym najbardziej i najczęściej Twoją dobroć zasmucałem - ale ja nieraz obiecywałem, - a dobrych obietnic nie dotrzymuję, - bo ułomnym stworzeniem jestem! - Ty, o Boże, wspieraj mnie Swą łaską! Odwracaj mą wolę od złego, a kieruj i umacniaj do dobrego. - Dopomagaj mi łaską Swoją, abym się szczerze i stanowczo poprawił.

* * *

Dobry Boże, szczerze przepraszam Ciebie za wszystkie moje grzechy i za grzechy moich kolegów i koleżanek. Ty nam dałeś Jezusa Chrystusa, który umarł za grzeszników, a Jego śmierć krzyżowa i zmartwychwstanie zgładziło wszystkie grzechy. Posłany przez Jezusa Duch Święty uzdalnia nas do pokonywania pokus i naszych wad. Dziękuję Ci, Boże, za Jezusa, który w sakramencie pokuty i pojednania odpuszcza mi grzechy i pomaga powrócić do świętej wspólnoty Kościoła. Chcę żyć w prawdzie i niech ta spowiedź, do której się przygotowałem przez rachunek sumienia, będzie dla mnie źródłem pokoju i radości. Amen.

* * *

Dobry Boże! Pomóż mi wyznać moje grzechy w sakramencie pokuty i pojednania spowiednikowi. Proszę, abym podczas każdej mej spowiedzi był wobec Ciebie zawsze szczery nie lękał się wyznać moich win. Jezu, ufam Tobie! Wlej w moje serce pokój i radość, abym mógł z Twoją łaską i moim wysiłkiem stawać się świętym. Amen.

Żal za grzechy

"Panie Boże, Ojcze niebieski! Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy moje, ponieważ nimi zasłużyłem na piekło. Najbardziej jednak żałuję za nie dlatego, żem Ciebie, najlepszego Ojca grzechami moimi zasmucił i obraził.
O Jezu, Zbawicielu mój dobry! Tyś cierpiał i umarł na krzyżu za moje grzechy. Przebacz mi moją niewdzięczność.
Obiecuję szczerze poprawić się, a przede wszystkim nie popełnić więcej grzechu ciężkiego. Pomóż mi do tego swoją łaską.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!
Matko Najświętsza, Ucieczko grzeszników! Módl się za mną i udziel mi pomocy, abym więcej nie grzeszył".

Patrząc na krzyż mów:
Jezu Chryste, Synu Boży, Tyś umarł za grzechy świata i za moje grzechy, Tyś za mnie tak wiele cierpiał. Jak bardzo Ty mnie kochasz!
Z miłości dla mnie przelałeś ostatnią kroplę krwi, aby mnie zbawić!
O mój Jezu, dlaczego masz cierniową koronę na głowie?
Z miłości dla mnie!
O mój Jezu, dlaczego masz bok Twój święty otwarty?
Z miłości dla mnie!
O mój Jezu, dlaczego masz ręce i nogi gwoździami przebite?
Z miłości dla mnie!
O mój Jezu, dlaczego umarłeś na krzyżu?
Z miłości dla mnie!
O mój Jezu! Tyś taki dobry, a ja Cię obraziłem grzechami moimi. O jak mi żal! Jak smutną jest dusza moja! Już nie chcę więcej grzeszyć.
O Jezu, wspieraj mnie Jaską Swoją. Spraw, abym Ciebie kochał coraz więcej. Amen.


   

Wasze komentarze:
 Ewelina: 11.04.2020, 21:45
 Panie Boże dziękuję za jesteś, dziękuję za Twoją opiekę .
 Roman: 11.04.2020, 12:30
 Szczerze żałuje za grzechy, Boże proszę wybacz mi. Dziękuje za wszystko.
 Adrian : 10.04.2020, 18:03
 Dziękuję Ci Boże za wszystko co mi dałeś.
 Emilia: 09.04.2020, 23:33
 Dziękuję Ci Panie Jezu za dzisiejszą spowiedź. JEZU UFAM TOBIE!
 Ewa: 09.04.2020, 18:16
 Dziękuję ci Boże za dzisiejszą spowiedź, tak inną od wszystkich. Boże bądź przy mnie.
 Ewa: 04.04.2020, 20:19
 Panie Mój. Dziękuję Ci ze przebaczyłeś mi moje grzechy. Ufam Tobie i będę Cię wielbić z całej duszy mojej. Dziękuję Ci za dzisiejsza spowiedź.
 Ewa Dziekuje: 21.03.2020, 10:06
 Dziękuję Ci Boże za Twoje miłosierdzie. Wybaczyłeś mi Boże. Pomóż mi wytrwać w dobrym. Amen
 barbara: 08.03.2020, 17:30
 PANIE BOZE WYBACZ MI PRAGNE PORZUCIC MOJE NAJCIEZSZE GRZECHY,ODDAJE SWOJE SERCE TOBIE,JEZU UFAM TOBIE
 Janina: 10.01.2020, 07:49
 Dziękuję Boże Ojcze że jestem Twoim dzieckiem.


 Damian: 17.12.2019, 12:28
 Panie Jezu wybacz mi moje grzechy za które żałuję z całego z serca proszę o modlitwę za mnie Jezu jako zagubiony baranek proszę cię naprowadź mnie na dobrą drogę, wybacz mi moje grzechy którymi cię uraziłem i wszystkich moich bliźnich
 ula: 13.11.2019, 11:28
 Przepraszam Panie Boze za moje winy, żałuje z całgo serca, ten stres i ten zal i strach to konsekwencje. przebacz mi
 rozaliawrobel338@gmail.com: 11.11.2019, 01:46
 Panie Boże,przepraszam za grzechy
 A.P: 04.10.2019, 14:25
 Boże bądź miłościw mnie grzesznej Jezu zmiłuj się nademną i nad moją rodziną.Amen amen amen!
 Buniek27: 01.08.2019, 12:46
 Jailbreak lepszy Xdddd
 Beata : 12.04.2019, 14:43
 Panie Jezu dziękuję za łaskę dobrej spowiedzi dziękuję za twoje miłosierne serce kocham Cię Panie Jezu
 Justyna: 05.04.2019, 19:07
 Jezu ufam tobie Ty jesteś moim Panem oddaje ci całe moje serce
 Barbara 24.03.2049: 24.03.2019, 07:42
 Dziękuję Ci Boże za wszystko i proszę o dobrą spowiedź i by Duch Święty był zawsze blisko Mnie
 Marcin: 14.11.2018, 09:14
 Ratuj mnie, Panie
 Piotr: 08.03.2018, 08:36
 Panie Jezu proszę Cię o łaskę dobrej spowiedzi, pragnę porzucić moje najgorsze grzechy. Uwolnij mnie Panie Jezu od zniewolen. Jezu kocham Ciebie i oddaje Tobie moje życie, serce i duszę. Panie Jezu proszę ratuj mnie.
 helena.anna: 01.03.2018, 22:31
 Proszę CięJezu o łaskę dobrej spowiedzi. O światło Ducha Świętego dla kapłana. Jezu Ufam Tobie.
(1) [2] [3] [4]


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
[ Strona główna ]

Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej