Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy

Modlitwy przed rachunkiem sumienia

Modlitwa pierwsza

Ojcze niebieski! Oto ja, grzeszne dziecko Twoje, przystępuję do Ciebie z całą pokorą serca, aby uprosić Twoje przebaczenie. Pragnę oczyścić moją duszę z licznych grzechów, którymi Cię obraziłem. Chcę odprawić dobrą spowiedź świętą i z Twoją pomocą szczerze się poprawić. Ześlij Ducha świętego do serca mego i wspomóż mnie swoją łaską.

Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym grzechy swoje dokładnie poznał, wzrusz moją wolę, abym za nie serdecznie żałował, szczerze się z nich wyspowiadał i stanowczo się poprawił. O Maryjo, Ucieczko grzesznych, wstawiaj się za mną! Święty Aniele Stróżu, święty mój Patronie, wyproście mi łaskę dobrej spowiedzi świętej. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś...

Modlitwa druga

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do ciebie. niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa trzecia

Przyjdź, Duchu Święty, i oświeć mój rozum, abym przypomniał sobie to wszystko, czym Boga, mego najlepszego Ojca, obraziŹłem. Skrusz moje serce, abym za grzechy moje szczerze żałował, i umocnij moją wolę, abym wytrwał w dobrym.

Matko Boża, Ucieczko grzeszników, wyŹproś mi u Syna swego łaskę dobrej spowieŹdzi. Aniele Stróżu mój i Ty, święty PatroŹnie, wstawcie się za mną u tronu MiłosierŹdzia Bożego. Amen.

Modlitwa czwarta

Duchu Święty, Ty znasz wszystkie moje grzechy. Dopomóż mi je sobie dokładnie przypomnieć, abym mógł za nie Boga przeŹprosić, szczerze je na spowiedzi wyznać i z nich się poprawić. Matko Boża, AnieŹle Stróżu mój i Ty, - święty Patronie, uproście mi łaskę dobrej spowiedzi świętej. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty. Oświeć mój rozum, bym poznał moje grzechy. Wzbudź w moim sercu żal i spraw, bym szczerze dążył do poprawy.

Modlitwy po rachunku sumienia

Żal za grzechy

1) Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę być zawsze z Tobą. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

2) Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich braci.

3) Panie Jezu, żałuję z całego serca za wszystkie moje grzechy, którymi Ciebie obraziłem. Przebacz mi je, abym znowu stał się Twoim dzieckiem i mógł żyć w ścisłej łączności z Tobą. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną!

"Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha". (Ps 51, 1. 11n.)

Modlitwa pierwsza

Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy. Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Amen.

Modlitwa druga

Panie Boże mój, z głębi serca żałuję za wszystkie grzechy całego życia mego, ponieważ obraziłem Cię i zasłużyłem na to, żebyś mnie jako Sprawiedliwy Sędzia ukarał tu na ziemi i w wieczności.

Najbardziej jednak żałuję za grzechy, dlatego, że Ciebie najlepszego Ojca grzechami moimi tak bardzo zasmuciłem i obraziłem. Żałuję, ze z powodu odwrócenia się od Ciebie, zmarnowałem zasługi gorzkiej męki mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z miłości dla mnie w Ogrójcu krwią się pocił, był ubiczowany, cierniem ukoronowany, niósł ciężki krzyż, na którym w wielkich boleściach umarł. Postanawiam przy pomocy Twojej łaski poprawić życie moje i więcej nie grzeszyć. Niech odtąd zrozumiem lepiej, że mój dom rodzinny, miejsce pracy, obowiązki moje i bliźnich są warsztatem mojej doskonałości i świętości. Pragnę wynagrodzić wszelką szkodę, którą wyrządziłem. Pragnę zawsze do Ciebie należeć i przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów oraz okazji do nich.

Panie Jezu, nie bądź mi Sędzia, lecz Zbawicielem. Matko Syna Bożego, bądź też Matka moją i broń mnie od złego. Amen.

Modlitwa trzecia

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz wspomnij na mnie w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie. (Ps 25(24), 6-7)

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. (Ps 51(50), 4-5)

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Bądź miłościw mnie, grzesznemu. (Łk 15,18; 18,13) Boże, najłaskawszy Ojcze, jako syn nawrócony do Ciebie wołam: "Zgrzeszyłem przeciwko Tobie; już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem!" Jezu Chryste, Zbawicielu świata, proszę Cię jak złoczyńca, któremu otworzyłeś bramy Raju: "Wspomnij na mnie, Panie, w królestwie swoim". Duchu Święty, źródło miłości, z ufnością wołam do Ciebie: "Oczyść mnie i spraw, abym postępował jak syn światłości".

Panie Jezu, który otwierałeś oczy niewidomym, uzdrawiałeś chorych, przebaczyłeś grzesznicy, a Piotra po grzechu utwierdziłeś w swojej miłości, przyjmij moje błaganie, odpuść mi wszystkie grzechy, odnów we mnie swoją miłość, dozwól mi stale żyć w jedności z braćmi, abym mógł głosić ludziom Twoje zbawienie. Panie Jezu, który chciałeś, aby Cię nazywano przyjacielem grzeszników, przez tajemnicę swojej śmierci i zmartwychwstania uwolnij mnie od moich grzechów. Niech trwa we mnie Twój pokój, abym przynosił owoce miłości, sprawiedliwości i prawdy.

Panie Jezu Chryste, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, mocą łaski Ducha Świętego pojednaj mnie z Ojcem; obmyj mnie we Krwi swojej ze wszelkiej winy i spraw, abym żył w łasce na Twoją chwałę.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. (Ps 51(50), 1.11.12) Panie Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.

Modlitwy po spowiedzi świętej

Postanowienie poprawy

    Szczery żal z powodu grzechów popełnionych zawsze wiąże się z wolą, z postanowieniem, by ich nie popełniać w przyszłości. Tu właśnie, w postanowieniu poprawy, wyraża się w sposób najbardziej istotny ta miłość, która stanowi najważniejszy warunek odpuszczenia grzechów. Na pewno nie wystarczą tu same słowa: "postanawiam się poprawić". Trzeba naprawdę mocno chcieć zmiany na lepsze.
Modlitwa po spowiedzi

Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia, świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. Duchu Święty dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu.

Modlitwa po spowiedzi

Boże mój, dziękuję Ci za Twą wielką dobroć, za przebaczenie grzechów. Dziękuję Ci za życie łaski, które mi dałeś. Umocniłeś mnie do walki z grzechem. Pragnę pamiętać, jaką cenę zapłacił Chrystus, aby obdarzyć mnie dobrem Pomóż mi wytrwać w postanowieniach i więcej nie grzeszyć. Amen.

Modlitwa po spowiedzi

Panie i Boże mój, dziękuję Ci za to, żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Zbawiciela naszego. Ty udzielasz nam Ducha Świętego, abyśmy się stali Twoimi dziećmi i dziedzicami. Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz szukasz go z ojcowską miłością. Ty stale odnawiasz nas przez Sakrament Przebaczenia i Pojednania, abyśmy coraz doskonalej upodabniali się do Twojego Syna. Dziękuję Ci za cudowne dzieło Twego Miłosierdzia i wielbię Cię wraz z całym Kościołem za nasze zbawienie. Tobie niech będzie chwała przez Chrystusa w Duchu Świętym teraz i na wieki. Amen.

Wszechmogący miłosierny Boże, proszę Cię pokornie w imię Syna Twego, Jezusa Chrystusa, daj mi wytrwałość w dobrem aż do śmierci. Wspieraj mnie i nit dozwól mi oddalać się od Ciebie. Amen.

Modlitwa po spowiedzi

Dzięki Ci, Jezu, za odpuszczenie moich grzechów. Ty wiesz, że pomimo moich upadków kocham Cię i chcę być z Tobą. Dziękuję Ci za łaskę sakramentalną, która mnie umacnia do walki z grzechem.

Modlitwa po spowiedzi

Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia, świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. Duchu Święty dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu.

Modlitwa po spowiedzi

Dobry Boże, z łaską Twoją chcę unikać każdego ciężkiego grzechu i złej sposobności (powiedz od siebie, jaka to sposobność). Szczególnie postanawiam... (co postanawiasz sobie na najbliższy okres?) O Boże, błogosław moje postanowienie. Amen.

Modlitwa po spowiedzi

Boże miłosierny, któryś mnie niegodnemu grzesznikowi zdjął brzemię przewin z duszy i rzucił je do morza swego przebaczenia, składam Ci dzięki najserdeczniejsze! Przyjąłeś marnotrawnego syna znowu do łaski, przywróciłeś mi pokój prawdziwy, którego mi świat dać nie może, uwolniłeś mnie od kary wiecznej i otworzyłeś mi niebo. Niech Ci będzie uwielbienie, chwała i dziękczynienie za Twoją dobroć i litość. Pobłogosław moje postanowienia, wzmacniaj moją wolę, bym wytrwał w dobrym aż do końca. Jako zadośćuczynienie za me grzechy chcę znosić chętnie i cierpliwie wszystkie trudy i krzyże. Najświętsza Bogarodzico, najdobrotliwsza Matko moja, weź mnie pod swoją opiekę, wyproś mi łaskę zgadzania się z wolą Bożą i wytrwania w dobrym. Święci aniołowie i patronowie moi, ochraniajcie mnie na wszystkich drogach moich, przyczyniając się za mną, bym wstępując w wasze ślady na ziemi, dojść mógł szczęśliwie do chwały niebieskiej.

Modlitwa po spowiedzi

Dzięki Ci, Jezu, za odpuszczenie moich grzechów. Ty wiesz, że pomimo moich upadków kocham Cię i chcę być z Tobą. Dziękuję Ci za łaskę sakramentalną, która mnie umacnia do walki z grzechem.

Modlitwa po spowiedzi

Boże, Ty swoją laską przemieniasz grzeszników w sprawiedliwych, a pogrążonym w smutku dajesz radość z nowego życia; wspieraj mnie swoimi darami, abym otrzymawszy usprawiedliwienie przez wiarę, mężnie trwał w życiu łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa po spowiedzi

Dziękuję Ci, Boże, z całego serca za odpuszczone mi grzechy. Przyjąłeś mnie na powrót za swoje dziecko. Przyrzekam nie obrażać Cię więcej swoimi grzechami. Pragnę pozostać najlepszym Twoim dzieckiem i całkowicie pełnić Twoją wolę. Oddaję Ci się cały. Wspomóż mnie, Boże, i udziel mi swojej łaski do wytrwania w dobrym. Matko Boża! Wstaw się za mną u Pana Jezusa, Syna Twego. Aniele Boży, Stróżu mój, i Ty, święty Patronie, módlcie się za mną.

Psalm 145

Będę Ciebie wielbił, Boże i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Pan jest wiemy we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.
Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
lecz zniszczy wszystkich występnych.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
a Jego święte imię niech wielbi wszystko,
co żyje, zawsze i na wieki.
   

Wasze komentarze:
 Beata : 12.04.2019, 14:43
 Panie Jezu dziękuję za łaskę dobrej spowiedzi dziękuję za twoje miłosierne serce kocham Cię Panie Jezu
 Justyna: 05.04.2019, 19:07
 Jezu ufam tobie Ty jesteś moim Panem oddaje ci całe moje serce
 Barbara 24.03.2049: 24.03.2019, 07:42
 Dziękuję Ci Boże za wszystko i proszę o dobrą spowiedź i by Duch Święty był zawsze blisko Mnie
 Marcin: 14.11.2018, 09:14
 Ratuj mnie, Panie
 Piotr: 08.03.2018, 08:36
 Panie Jezu proszę Cię o łaskę dobrej spowiedzi, pragnę porzucić moje najgorsze grzechy. Uwolnij mnie Panie Jezu od zniewolen. Jezu kocham Ciebie i oddaje Tobie moje życie, serce i duszę. Panie Jezu proszę ratuj mnie.
 helena.anna: 01.03.2018, 22:31
 Proszę CięJezu o łaskę dobrej spowiedzi. O światło Ducha Świętego dla kapłana. Jezu Ufam Tobie.
 piotr: 09.02.2018, 14:34
 grzechy to najwieksze nieszczescie czlowieka.dzieki milosierdziu bozemu uwalnia od tego nieszczescia szczera spowiedz w konfesjonale.biedni protestanci,ktorzy nie spowiadaja sie.
 Mateusz: 23.12.2017, 20:56
 Panie Jezu Chryste powierzam tobie całe moje życie. Zrób z nim co tylko zechcesz. Całkowicie poddaje się twojej świętej woli. Panie Jezu ufam Tobie.
 qasia: 16.12.2017, 22:34
 Dziękuję za to wszystko co mam i za co nie jestem w stanie podziękować proszę o dar macierzyństwa dla córki Katarzyny i Piotra aby córka urodzenia zdrowe dzieci o odzyskanie wiary w Boga córce Magdalenie i opieke nad nią proczekiwania i dziękuję
 Asia: 16.11.2017, 20:36
 Dzięki Ci Boże za dzisiejszą spowiedź, za ogrom Twej miłości i łagodności, za to, że zacierasz przepaść między moją nędzą a oceanem Twojej miłości i dobroci, za niebo otwarte. Jezu całuję Twe święte stopy. Moja wola, rozum, serce do Ciebie należą. Prowadź mnie, umacniaj, strzeż, bym w tym pędzie życia nie pogubiła się i nie straciła Ciebie z oczu. Dla Ciebie żyję mój Mistrzu. "Jestem wart życie Jezusa, w Jego oczach jestem skarbem, jestem Jego drogocenną perłą" Bądź uwielbiony Jezu!
 Asia: 16.11.2017, 20:31
 Dzięki Ci Boże za dzisiejszą spowiedź, za ogrom Twej miłości i łagodności, za to, że zacierasz przepaść między moją nędzą a oceanem Twojej miłości i dobroci, za niebo otwarte. Jezu całuję Twe święte stopy. Moja wola, rozum, serce do Ciebie należą. Prowadź mnie, umacniaj, strzeż, bym w tym pędzie życia nie pogubiła się i nie straciła Ciebie z oczu. Dla Ciebie żyję mój Mistrzu. "Jestem wart życie Jezusa, w Jego oczach jestem skarbem, jestem Jego drogocenną perłą" Bądź uwielbiony Jezu!
 Włodek: 31.07.2017, 10:38
 Panie Boże dziękuję Ci za tę modlitwę. " Jezu Ufam Tobie "
 h-----a: 15.07.2017, 19:56
 Panie Boże proszę dodaj mi śił ,prszę bym .Panie Boże Ty jesteś tak milosierny , cierpliwy a ja grzeszne, dziecko twoje..Panie Boże prosze o dobrą spowiedz Dziękuje!!.
 lidia: 07.06.2017, 08:25
 Panie Boże wybacz mi moje grzechy
 Mateusz: 15.12.2016, 11:23
 Panie Jezu pomoz mi wygrac casting do top model.
 Stanisław: 10.12.2016, 12:17
  Panie Jezu, Proszę Cię o dobrą spowiedz , odpuszczenie grzechów i pomoc w chorobie. Jezu ufam Tobie
 marzanna: 05.12.2016, 22:02
 Jezusa prosze o zdrowie dziekuje ci Jezusa
 Mateusz w: 10.11.2016, 16:20
 Prosze Jezu pomoz mi Duchu Swiety przygotowac sie z pokora do spowiedzi i zebym sobie grzechy przypomnial i wzbudzil zal. Amen.
 Magda: 12.09.2016, 00:26
 Pomocy, bez Ciebie nie dam rady!
 jacek: 26.03.2016, 11:21
 Jezu prosze o zdrowie.
(1) [2] [3]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej