Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy po rachunku sumienia

Po przypomnieniu sobie grzechów w rachunku sumienia, trzeba za grzechy żałować i postanowić poprawić się. Bez żalu za grzhy nie ma odpuszczenia grzechów.

Wybór modlitw po rachunku sumienia

Modlitwy po rachunku sumienia

Ojcze Przebacz!

Boże, Sędzio żywych i umarłych! Sprzeniewierzyłem się Twojemu prawu. Uznaję moją winę, ale uciekam"się do Twojego miłosierdzia. Przebacz mi, Ojcze! Tak mi żals że Cię obraziłem i oddaliłem się od Ciebie. Przebacz mi moją niewdzięczność, Panie. Pomóż mi powstać. Przywróć mi łaskę Twojego dziecięctwa. Nie mogę się bez Ciebie obyć. Zdejmij ze mnie ten przygniatający mnie ciężar zła. Pozwól mi zacząć na nowo. Ty wiesz, jaki jestem słaby, ale z Twoją pomocą chcę wytrwać i już Cię więcej nie obrażać.

Nie patrz na nieprawości moje, lecz na moją dobrą wolę. Nie odtrącaj mnie, bo nie chcesz śmierci grzesznika, ale aby żył. Pragnę Cię kochać - pomnóż moją miłość, chcę Ci służyć - racz mi przywrócić łaskę. Pomóż mi naprawić, co moja złość i głupota zepsuła. Bądź miłościw grzesznej duszy mojej! Matko Najświętsza i święty mój Patronie wyjednajcie mi przebaczenie u Boga!

Panie Jezu! Nie pozwól mi już oddalić się od Ciebie. Spraw, żebym poznawszy moje grzechy unikał okazji do nich wiodących. Dodaj mi sił do pracy nad sobą. Chcę być żywą komórką twego Mistycznego Ciała. Zwróć mnie, Panie, ku Tobie i spraw, abym Ci był wierny. Spraw, o Boże, aby nasza miłość umacniała nas w dobrym i chroniła od zła. naucz nas zabiegać o życie łaski w duszy ukochanego. Pomóż nam wypełnić odpowiedzialność za zbawienie tych, których nam dajesz. Spraw, żebyśmy się wspólnie prowadzili ku Tobie i nigdy już nie byli sobie wzajemnie przeszkodą w przyjaźni z Tobą. Wesprzyj naszą wolę, Panie.

* * *

Ach żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, bądź miłościw mnie grzesznemu całym sercem skruszonemu. /3 x

* * *

Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy.

Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Amen.

* * *

Panie Boże mój, z głębi serca żałuję za wszystkie grzechy całego życia mego, ponieważ obraziłem Cię i zasłużyłem na to, żebyś mnie jako Sprawiedliwy Sędzia ukarał tu na ziemi i w wieczności.

Najbardziej jednak żałuję za grzechy, dlatego, że Ciebie najlepszego Ojca grzechami moimi tak bardzo zasmuciłem i obraziłem. Żałuję, ze z powodu odwrócenia się od Ciebie, zmarnowałem zasługi gorzkiej męki mojego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z miłości dla mnie w Ogrójcu krwią się pocił, był ubiczowany, cierniem ukoronowany, niósł ciężki krzyż, na którym w wielkich boleściach umarł. Postanawiam przy pomocy Twojej łaski poprawić życie moje i więcej nie grzeszyć. Niech odtąd zrozumiem lepiej, że mój dom rodzinny, miejsce pracy, obowiązki moje i bliźnich są warsztatem mojej doskonałości i świętości. Pragnę wynagrodzić wszelką szkodę, którą wyrządziłem. Pragnę zawsze do Ciebie należeć i przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów oraz okazji do nich.

Panie Jezu, nie bądź mi Sędzia, lecz Zbawicielem. Matko Syna Bożego, bądź też Matka moją i broń mnie od złego. Amen.

* * *

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, lecz wspomnij na mnie w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie. (Ps 25(24), 6-7)

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość swoją, a grzech mój jest zawsze przede mną. (Ps 51(50), 4-5)

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Bądź miłościw mnie, grzesznemu. (Łk 15,18; 18,13) Boże, najłaskawszy Ojcze, jako syn nawrócony do Ciebie wołam: "Zgrzeszyłem przeciwko Tobie; już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem!" Jezu Chryste, Zbawicielu świata, proszę Cię jak złoczyńca, któremu otworzyłeś bramy Raju: "Wspomnij na mnie, Panie, w królestwie swoim". Duchu Święty, źródło miłości, z ufnością wołam do Ciebie: "Oczyść mnie i spraw, abym postępował jak syn światłości".

Panie Jezu, który otwierałeś oczy niewidomym, uzdrawiałeś chorych, przebaczyłeś grzesznicy, a Piotra po grzechu utwierdziłeś w swojej miłości, przyjmij moje błaganie, odpuść mi wszystkie grzechy, odnów we mnie swoją miłość, dozwól mi stale żyć w jedności z braćmi, abym mógł głosić ludziom Twoje zbawienie.

Panie Jezu, który chciałeś, aby Cię nazywano przyjacielem grzeszników, przez tajemnicę swojej śmierci i zmartwychwstania uwolnij mnie od moich grzechów. Niech trwa we mnie Twój pokój, abym przynosił owoce miłości, sprawiedliwości i prawdy.

Panie Jezu Chryste, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, mocą łaski Ducha Świętego pojednaj mnie z Ojcem; obmyj mnie we Krwi swojej ze wszelkiej winy i spraw, abym żył w łasce na Twoją chwałę.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. (Ps 51(50), 1.11.12) Panie Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.

* * *

Panie Boże!
Żałuję z całego serca za wszystkie moje grzechy, żałuję, żem Ciebie, najlepszego Ojca, grzechami swymi zasmucił i obraził. Wspomóż mnie swoją łaską, bym już więcej nie obrażał Cię grzechami ciężkimi. Matko, ucieczko grzeszników, módl się za mnie i udziel mi łaski wytrwania w dobrym do końca mego życia.

* * *

O Boże mojej duszy, o Dobro Nieskończone, zmiłuj się nade mną,który tak bardzo Cię obrażałem. Wiedziałem, że grzesząc, tracę Twoją łaskę, i chciałem ją stracić. Powiedz mi, co mam zrobić, by ją odzyskać.

Chcesz, żebym żałował za moje grzechy? - oto żałuję za nie z całego serca; chciałbym umrzeć z bólu. Chcesz, żebym ufał w Twoje przebaczenie? - oto ufam przez wzgląd na zasługi Twojej świętej Krwi.

Chcesz, żebym Cię ukochał ponad wszystko? - oto porzucam wszystko, rezygnuję ze wszystkich przyjemności i dóbr, jakie świat może mi dać, i kocham Cię bardziej niż wszelkie dobro, o mój najdroższy Zbawicielu.

św. Alfons Maria cle Liguori

Modlitwa dziecka po rachunku sumienia

Dobry Boże, szczerze przepraszam Ciebie za wszystkie moje grzechy i za grzechy moich kolegów i koleżanek. Ty nam dałeś Jezusa Chrystusa, który umarł za grzeszników, a Jego śmierć krzyżowa i zmartwychwstanie zgładziło wszystkie grzechy. Posłany przez Jezusa Duch Święty uzdalnia nas do pokonywania pokus i naszych wad. Dziękuję Ci, Boże, za Jezusa, który w sakramencie pokuty i pojednania odpuszcza mi grzechy i pomaga powrócić do świętej wspólnoty Kościoła. Chcę żyć w prawdzie i niech ta spowiedź, do której się przygotowałem przez rachunek sumienia, będzie dla mnie źródłem pokoju i radości. Amen.

* * *

Boże, Ojcze mój najlepszy, pamiętam ile dobrego mi dałeś: życie, zdrowie, zmysły, rozum, wolną wolę, łaskę powołania do życia wiecznego, a ja okazałem się niewdzięcznym dzieckiem Twoim. Tych darów Twoich nieraz źle używałem, nie pracowałem nad sobą, zlekceważyłem przykazania Twoje i nie słuchałem natchnień Twoich Przepraszam Cię, o Boże, Ojcze mój, że tymi grzechami zasmucałem ojcowską Twą dobroć i ubliżałem Twojej chwale. Pragnę wyspowiadać się szczerze i powrócić do Ciebie jako nawrócone, kochające Twe dziecko.

Jezu najlepszy! Ty tak bardzo mnie miłujesz! ... O jakże ja powinienem Cię miłować. Smucę się tym, że Cię obraziłem grzechami, chcę ich w przyszłości unikać. Przepraszam Cię - przebacz mi, o Jezu! Obmyj mnie z grzechów Najświętszą Krwią Swoją.

O Boże najłaskawszy, mam przystąpić do Sakramentu Pokuty, pragnę naprzód wynagrodzić to, w czymkolwiek kogo skrzywdziłem! Pragnę porzucić wszystkie grzechy, a zwłaszcza ten grzech, którym najbardziej i najczęściej Twoją dobroć zasmucałem - ale ja nieraz obiecywałem, - a dobrych obietnic nie dotrzymuję, - bo ułomnym stworzeniem jestem! - Ty, o Boże, wspieraj mnie Swą łaską! Odwracaj mą wolę od złego, a kieruj i umacniaj do dobrego. - Dopomagaj mi łaską Swoją, abym się szczerze i stanowczo poprawił.

* * *

Dobry Boże, szczerze przepraszam Ciebie za wszystkie moje grzechy i za grzechy moich kolegów i koleżanek. Ty nam dałeś Jezusa Chrystusa, który umarł za grzeszników, a Jego śmierć krzyżowa i zmartwychwstanie zgładziło wszystkie grzechy. Posłany przez Jezusa Duch Święty uzdalnia nas do pokonywania pokus i naszych wad. Dziękuję Ci, Boże, za Jezusa, który w sakramencie pokuty i pojednania odpuszcza mi grzechy i pomaga powrócić do świętej wspólnoty Kościoła. Chcę żyć w prawdzie i niech ta spowiedź, do której się przygotowałem przez rachunek sumienia, będzie dla mnie źródłem pokoju i radości. Amen.

* * *

Dobry Boże! Pomóż mi wyznać moje grzechy w sakramencie pokuty i pojednania spowiednikowi. Proszę, abym podczas każdej mej spowiedzi był wobec Ciebie zawsze szczery nie lękał się wyznać moich win. Jezu, ufam Tobie! Wlej w moje serce pokój i radość, abym mógł z Twoją łaską i moim wysiłkiem stawać się świętym. Amen.

Żal za grzechy

"Panie Boże, Ojcze niebieski! Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy moje, ponieważ nimi zasłużyłem na piekło. Najbardziej jednak żałuję za nie dlatego, żem Ciebie, najlepszego Ojca grzechami moimi zasmucił i obraził.
O Jezu, Zbawicielu mój dobry! Tyś cierpiał i umarł na krzyżu za moje grzechy. Przebacz mi moją niewdzięczność.
Obiecuję szczerze poprawić się, a przede wszystkim nie popełnić więcej grzechu ciężkiego. Pomóż mi do tego swoją łaską.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!
Matko Najświętsza, Ucieczko grzeszników! Módl się za mną i udziel mi pomocy, abym więcej nie grzeszył".

Patrząc na krzyż mów:
Jezu Chryste, Synu Boży, Tyś umarł za grzechy świata i za moje grzechy, Tyś za mnie tak wiele cierpiał. Jak bardzo Ty mnie kochasz!
Z miłości dla mnie przelałeś ostatnią kroplę krwi, aby mnie zbawić!
O mój Jezu, dlaczego masz cierniową koronę na głowie?
Z miłości dla mnie!
O mój Jezu, dlaczego masz bok Twój święty otwarty?
Z miłości dla mnie!
O mój Jezu, dlaczego masz ręce i nogi gwoździami przebite?
Z miłości dla mnie!
O mój Jezu, dlaczego umarłeś na krzyżu?
Z miłości dla mnie!
O mój Jezu! Tyś taki dobry, a ja Cię obraziłem grzechami moimi. O jak mi żal! Jak smutną jest dusza moja! Już nie chcę więcej grzeszyć.
O Jezu, wspieraj mnie Jaską Swoją. Spraw, abym Ciebie kochał coraz więcej. Amen.Wasze komentarze:
 Mateusz w: 10.11.2016, 16:20
 Prosze Jezu pomoz mi Duchu Swiety przygotowac sie z pokora do spowiedzi i zebym sobie grzechy przypomnial i wzbudzil zal. Amen.
 Magda: 12.09.2016, 00:26
 Pomocy, bez Ciebie nie dam rady!
 jacek: 26.03.2016, 11:21
 Jezu prosze o zdrowie.
 Elżbieta: 08.03.2016, 23:50
 Boże dziękuje za odpuszczenie moich grzechów.
 Hania: 08.12.2015, 21:22
 Jezu ufam Tobie, ty jestes dobroc doskonala, ty jestes milosc niewymierzona, prosze daj mi Ducha Swietego, by prowadzil mnie, wskazywal droge... Chwala Tobie Panie, Dziekuje za wszystko.
 bozena: 02.10.2015, 02:47
 Jezu Ufam Tobie !!!
 Natalia: 18.09.2015, 11:51
 Panie Boże i matko kościoła oblubienico Bogurodzico dziewico Maryjo matko kościoła daj mi siłę i pomóż w mych trudnych teraz chwilach pomóż mi aby moje dziecię mogło ujrzec swiatło dnia i otrzymać wody chrztu aby urodziło się silne i mądre z wielką miłością i radością błagam pozwól mi ujrzec moje dziecię żywe jestem pełna wiary w twoje łaski dlatego pozwól nam przetrwać umocnij nas w wierze i pomóż nam dotrwać do celu błagam matko przenajświętsza ocal moje dziecko od śmierci pozwól stac sie dzieckiem Bożym które kazdego dnia będzie modlić sie do ciebie i cieszyć radoscią zycia danego .Przez Chrystusa Pana naszego Amen.
 Adrian: 24.05.2015, 07:21
 Duchu Święty proszę Cię o dobrą spowiedź i postawienie na mojej drodze dobrego spowiednika. Amen
 AA: 04.04.2015, 23:02
 Duchu swiety pozwol wyspowiadac mi sie z calego zycia i Zeby Bog przebaczyl mi moje grzechy


 aga: 29.11.2014, 04:07
 Prosze Cie Duchu Swiety postaw na Mojej drodze dobrego spowiednika Pomoz mi PANIE
 Adrian: 12.10.2014, 11:19
 Panie Jezu Chryste powierzam tobie całe moje życie. Zrób z nim co tylko zechcesz. Całkowicie poddaje się twojej świętej woli. Bez ciebie jestem nikim. Panie Jezu ufam Tobie.
 Dominik: 07.10.2014, 01:08
 Dziękuję Ci Boże, żeś oczyścił mnie z wszystkich moich grzechów i sprawił, że teraz jestem czystym człowiekiem. Amen.
 faustyna amelia: 31.07.2014, 08:57
 Bardzo dziękuję za piękne modlitwy ! Bóg odpuszcza ludziom wszystkie grzechy i przewinienia dlatego nie bójmy się spowiadać nawet codziennie ! Bardzo poruszyło mnie porównanie że grzech to podeptanie przelanej za nas krwi Chrystusa. Miłosierdzie Pańskie ponad wszystkie dzieła Jego przeto Miłosierdzie Boże na wieki wychwalać będę. Niech da nam Pan łaskę dobrej spowiedzi . Amen.
 w5lp: 08.06.2014, 13:26
 Panie Boże Ty jesteś tak miłosierny , cierpliwy ,a ja grzeszę świadomie i wciąż Cię proszę o pomoc a Ty zawsze mnie prowadzisz i wybaczasz dziękuję Ci i daj moc przez Ducha Św. abym nie upadł ,abym nie zawiódł najbliższych , podołał wyznaczonemu zadaniu Panie Boże dziękuję za oczyszczenie i za to że zawsze Jesteś ze mną.
 GimbusHD: 12.05.2014, 17:19
 Dziekuje Ci Boże
 Michal: 09.04.2014, 22:42
 Duchu święty oświecaj mnie każdego dnia i bardzo proszę dodaj mi sił. Przebacz moje wszystkie grzechy. POPRAWIĘ SIĘ! Żałuję i przebaczam wszystkim ! Kocham cię Boże.
 Maria: 07.04.2014, 13:51
 Duchu Sw.pomóz ks Piotrowi wrócic do kapłaństwa.Amen
 ?????: 21.03.2014, 09:02
 Duchu święty pomóż mi przypomnieć sobie modlitwę "Formuła spowiedzi.
 ?????: 20.03.2014, 09:01
 Duchu święty pomóż mi przypomnieć sobie modlitwę "Formuła spowiedzi.
 bartek: 29.11.2013, 09:10
 dzięki Ci Panie mój! kocham Cie!
[1] [2] (3) [4] [5]


Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do Matki Bożej SzkaplerznejModlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej z Góry KarmelLitania do Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel

Litania do Matki Bożej SzkaplerznejLitania do Matki Bożej Szkaplerznej

Karmelici a szkaplerzKarmelici a szkaplerz

Co to jest szkaplerz karmelitański i jakie ma znaczenie?Co to jest szkaplerz karmelitański i jakie ma znaczenie?

św. Maria Magdelena Postelśw. Maria Magdelena Postel

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
[ Strona główna ]

Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej