Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
kard. Albin Dunajewski

(1817 - 1894)


     Należał do najwybitniejszych biskupów polskich XIX w. Kiedy 19 czerwca 1894 r, zmarł w wieku 77 lat, pogrążył w żałobie nie tylko Kościół krakowski, którego byl biskupem. Pamiętała o nim także Warszawa, gdzie w latach 1863-1864 byl rektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego.

     Pochodził ze Stanisławowa, ale wychował się w Nowym Sączu, gdzie wyprowadzili się jego rodzice. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. I choć wiele wskazywało na to, że zostanie księdzem, po trzech latach przeniósł się na wydział prawa. Jeszcze podczas studiów związał się z tajnymi organizacjami niepodległościowymi. W 1842 r. został przez zaborcze władze austriackie aresztowany i po dwuletnim śledztwie skazany na karę śmierci. Wyrok ten zamieniono mu na 8 lat ciężkiego więzienia, a w 1848 r. objęła go amnestia. Po wyjściu na wolność byl tłumaczem, odbywał praktykę w notariacie, był dyrektorem drukarni dziennika "Czas", a następnie sekretarzem hr. Adama Potockiego.

     W 1859 r. wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie i kontynuował rozpoczęte przed ćwierć wiekiem studia teologiczne. Dwa lata później został wyświęcony na księdza. Pracował jako spowiednik przy kościele mariackim w Krakowie. W 1863 r. metropolita warszawski abp Zygmunt Szczęsny Feliński zaprosił ks. Dunajewskiego do stolicy i zaproponował mu funkcję rektora seminarium duchownego. W seminarium był wtedy stosunkowo niski poziom naukowy; istniała też potrzeba wzmocnienia dyscypliny wśród kleryków. Ks. Dunajewski nie zawiódł oczekiwań arcybiskupa. Uzupełnił grono profesorskie, powołał komisję do spraw nauczania, miał zamiar wprowadzić nowe podręczniki. Sam wykładał teologię pastoralną i katechetykę. Te ambitne plany zostały przerwane zesłaniem arcybiskupa Felińskiego w głąb Rosji. Rektorowi seminarium groziło aresztowanie, zwłaszcza, ze władze rosyjskie podejrzewały, że jest redaktorem tajnego pisma "Głos Kapłana Polskiego", którego wydawcą był ks. Karol Mikoszewski. W lutym 1864 r. ks. Dunajewski wrócił do Krakowa.

     W 1879 r. z woli papieża Leona XIII został biskupem krakowskim, pierwszym od 44 lat ordynariuszem (przez ten okres diecezją krakowską zarządzali administratorzy). Systematycznie informował Stolicę Apostolską o sytuacji w zajętej przez zaborców Polsce. Ukoronował obrazy Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej i w kościele karmelitów na Piasku. Rozpoczął renowację katedry wawelskiej. Przyjmował do diecezji zakonników prześladowanych w zaborze rosyjskim, a także pomagał unitom, którzy - najczęściej nielegalnie - przybywali do Galicji. Gorąco popierał działalność zakonów. Zachęcił bp. Józefa Sebastiana Pelczara (kanonizowanego w 2003 r.) do założenia zgromadzenia sióstr sercanek. Józefa Bilczewskiego - dziś świętego - w 1884 r. wyświęcił na księdza.

     Przyjaźnił się z ks. Izaakiem Mikołajem Isakiewiczem, proboszczem ormiańskim w swoim rodzinnym Stanisławowie, a kiedy ten został arcybiskupem ormiańskim Lwowa, abp. Dunajewski był jego głównym konsekratorem.

     W 1890 r. papież Leon XIII mianował go kardynałem. Rok wcześniej od cesarza Franciszka Józefa I uzyskał dla siebie i następnych biskupów krakowskich utracony w XVIII w. tytuł książęcy. Jest pochowany w katedrze wawelskiej.


Wojciech Świątkiewicz


Tekst pochodzi z Tygodnika

13 czerwca 2010


   

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
Lektura traktatu jest cennym duchowym doświadczeniem. Im częściej po niego sięgamy, tym bardziej przemienia on nasze serca. Osnowę dzieła stanowi dewiza św. Ludwika Marii de Montfort: "Wszystko dla Jezusa przez Maryję"... » zobacz więcej


[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Humor | O stronie... | Wspomóż nas | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej