Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
bł. Wincenty Kadłubek

(ok. 1157 - 1223)

     Błogosławiony Wincenty Kadłubek to postać niezwykła, to pierwszy uczony i historyk dziejów ojczystych. Urodził się, w latach 1155-1160 we wsi Karwów /Kargów/ pod Stopnicą leżącą ok. 26 km od Sandomierza. Pierwsze nauki pobierał bł. Wincenty w Stopnicy, a następnie udał się do Krakowa, gdzie uczęszczał do szkoły katedralnej, w której wykładał nauki biskup krakowski, Mateusz.

     Z Krakowa Błogosławiony wyjechał na studia za granicą dzięki możnym opiekunom. Studiował w Paryżu, a następnie we Włoszech w Bolonii.

     Przed 1185 r. już po studiach zagranicznych, Wincenty, jako magister, wszedł do grona dostojników katedry krakowskiej i rozpoczął karierą społeczno-narodową. Świecenia kapłańskie przyjął Błogosławiony przed rokiem 1189. W tym samym czasie zaczął pisać Kroniką, największe dzieło swego życia i tamtych czasów. W 1194 r. bł. Wincenty przeniósł się do Sandomierza, lecz wkrótce, bo już w 1207 r. powrócił do Krakowa i został mianowany na biskupa krakowskiego. Konsekracji Wincentego Kadłubka dokonał arcybiskup Henryk Ketlicz. Brał udział w synodach w Borzykowie, Mstyczowie oraz Wolborzu. Dziesięcioletni okres pasterskich rządów Wincentego Kadłubka zapisał się w Krakowie jako pontyfikat dobrego i wzorowego biskupa. Umiał zjednywać wokół siebie nie tylko wiernych, ale i kapłanów. Błogosławiony szczególną sympatią darzył surowy zakon cystersów. Klasztorowi w Sulejowie darował dwie wsie. Opactwu w Pokrzywnicy darował wieś. Opactwu w Jędrzejowie nadał przywilej pobierania dziesięcin z trzech wsi. Ponadto zreformował prowincjalne kapituły, zlikwidował kolegiaty w Kijach, konsekrował bazyliką św. Floriana w Krakowie. Brał udział w soborze Laterańskim IV w 1215 r. Na tym soborze wprowadzono obowiązek rocznej Spowiedzi i wielkanocnej Komunii Św., obostrzono przepisy odnośnie celibatu kapłanów i ogłoszono krucjatą na rok 1217. Po powrocie z soboru w Rzymie bł. Wincenty pozostał jeszcze trzy lata na stolicy krakowskiej. Po dziesięcioletnim pasterzowaniu /1208-1218/ zrzekł się godności i urzędu i wstąpił do cystersów w Jędrzejowie. Za czasów bł. Wincentego cystersi drewnianą budowlę zamienili na murowany klasztor. W tym klasztorze 70-letni Błogosławiony jako zwyczajny mnich wypełniał wszystkie obowiązki. Właśnie to surowe życie mnicha doprowadziło bł. Wincentego do śmierci 8 III 1223 r. Błogosławiony Wincenty realizował w zakonie zasadą ascetyczną: BOGU WSZYSTKO - SOBIE NIC.

     W XV w. mnich z Jędrzejowa ułożył ku czci Wincentego hymn, w którym po raz pierwszy biskup jest nazwany "błogosławionym". W latach 1583-1640 na podstawie ksiąg klasztornych przytaczano ponad 150 przypadków cudownych, jakie miały zdarzyć się przy grobie Wincentego Kadłubka. W 1633 r. otwarto grób biskupa - mnicha i umieszczono ciało w mauzoleum wystawionym dla relikwii. Na grobie wystawiono ołtarz, na którym odprawiano Msze Święte i palono świece wotywne. W 1683 r. papież Innocenty XI uznał ten ołtarz za "uprzywilejowany" czyli obdarzony odpustem zupełnym. W 1764 r. Kongregacja Obrzędów zatwierdziła kult oddawany Wincentemu od "niepamiętnych czasów". Papież Klemens XIII dekret beatyfikacji podpisał. W następnym roku w Jędrzejowie odbyły się wielkie uroczystości beatyfikacyjne. Do kościoła dobudowano osobną kaplicę. Na sklepieniu polichromia przedstawia 4 wydarzenia z życia Błogosławionego:

     - złożenie godności biskupiej,
     - wędrówka piesza z Krakowa do Jędrzejowa,
     - spotkanie z opatem Teodorykiem,
     - chwalebny zgon.

     W 1923 r. z okazji 700-lecia śmierci biskupa do Jędrzejowa przybyło 100 tysięcy wiernych. W 1961 r. uroczyście obchodzono 800-lecie urodzin bł. Wincentego. W 1964 r. z okazji 200-lecia beatyfikacji Błogosławionego, Episkopat Polski ufundował do sanktuarium -kaplicy osobną tablicę pamiątkową. Na uroczystość tę przybyli kardynał Stefan Wyszyński i Karoł Wojtyła. Sanktuarium bł. Wincentego w Jędrzejowie należy do najchętniej uczęszczanych i nawiedzanych przez wiernych.


Janina Płatek


   

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej