Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki
ks. Biskup Jan Chrapek

(1948 - 2001)

Biografia

"Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały Cię"

     Ksiądz biskup Jan Chrapek urodził się 18 lipca 1948 roku w Józefinie, w diecezji sandomierskiej. Szkołę średnią ukończył w Krakowie. W roku 1969 rozpoczął studia seminaryjne jako alumn, członek Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Ukończył też zaocznie studia w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej.

     Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1975 w Miejscu Piastowym z rąk ks. bpa Ignacego Tokarczuka. Podczas uwieńczonych doktoratem studiów specjalistycznych na KUL związał się z ruchem oazowym.

     Od roku 1979 był wychowawcą w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Michalitów w Warszawie.

     W latach 1981-83 był rektorem Papieskiego Sanktuarium koło Rzymu. W latach 1984-86 był redaktorem naczelnym miesięcznika "Powściągliwość i Praca", wykładowcą na ATK i duszpasterzem inteligencji w parafii Matki Bożej Królwej Aniołów w Warszawie. W latach 1986-92 - przełożony generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Autor szeregu ksiązek i artykułów poruszajkących problematykę etyki środków społecznego przekazu oraz obecności Kościoła w mediach.

     Sakrę biskupią przyjął 5 czerwca 1992 roku w Drohiczynie z rąk abpa Józefa Kowalczyka. W diecezji drohiczyńskiej był biskupem pomocniczym a po dwóch latach objął podobne stanowiski w diecezji toruńskiej. Jako biskup koordynował dwie ostatnie pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny, w roku 1997 i 1999.

     Z ramienia Rady Konferencji Biskupich Europejskich odpowiadał za media w Europie Środkowo-Wschodniej. Był wykładowcą najpierw na ATK, a potem na UKSW i na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej i jeden z jej twórców.

     Biskupem radomskim mianowany został 28 czerwca 1999 roku. Urząd objął 21 sierpnia. Niedługo potem powołany do Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu.

     Aktywnie uczestniczył w organizacji w Radomiu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego marzeniem było otwarcie w Radomiu Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego. Z jego inicjatywy w Radomiu otwarte zostały stołówki dla ubogich prowadzone przez księży filipinów, ojców bernardynów i Caritas, uruchomiona przychodnia lekarska dla ludzi ubogich i pozbawionych ubezpieczenia, klub młodzieżowy "Arka", bezpłatna Linia Braterskich Serc - telefon zaufania. Był pomysłodawcą I Kongresu Misyjnego Dzieci Diecezji Radomskiej.

"Nie chciałbym na swoim pogrzebie tylu kwiatów; wolałbym, aby te ofiary przekazano na biednych"Red.


   

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej