Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czy można być szczęśliwym

Zmarły ks. prof. Józef Tischner w obliczu śmiertelnej choroby napisał list do studentów Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Cierpienie, które przeżywał potrafił zamienić - a raczej może uczynić - motywem głębokiej refleksji, którą chciał się podzielić z młodymi poszukiwaczami Prawdy i miłośnikami Mądrości. Filozofia uprawiana na uniwersytecie była w życiu Profesora jego życiową filozofią, a czas dotkliwego cierpienia był czasem mądrej nadziei.

Z perspektywy szpitalnej sali pisał:

"Studiowanie filozofii to szczególne wyzwanie. Filozofię studiuje się inaczej niż każdy inny przedmiot. Studiując filozofię, człowiek zmienia swój sposób bycia na świecie, staje się kimś innym. To bardzo ważne: zdać sobie sprawę z tego, co naprawdę się studiuje, kiedy studiuje się filozofię".

(w: Wojciech Bonowicz, Tischner, Kraków 2001, s. 480-482)

Studiowanie filozofii - to zajęcie nie tylko dla uprzywilejowanych, bo każdy dojrzale myślący człowiek poszukuje szczęścia trwałego i głębokiego, a to najczęściej oznacza zmianę sposobu bycia. W obliczu pewnego chaosu idei, informacyjnego szumu bardzo łatwo kategorię szczęścia zamienić na kategorię sukcesu, tzw. kariery, znaczącej pozycji w społeczeństwie. Nie chodzi bynajmniej o zanegowanie sensowności ludzkich działań, które zmierzają do rozwoju kultury (w szerokim znaczeniu tego słowa) i cywilizacji, ale o taką postawę człowieka, która stoi na straży wartości. Chodzi - by użyć słów ks. Tischnera - o "myślenie według wartości" i o "działanie według wartości". Prawo do szczęścia i jego pragnienie jest głęboko wpisane w naturę człowieka - niezależnie od uznawanego systemu wartości. Niekiedy jednak człowiek redukuje prawo do szczęścia do prawa do przyjemności. Zapomina, że to integralny rozwój człowieczeństwa (który nie zawsze bywa przyjemny - zakłada bowiem pewien wysiłek) konstruuje szczęście trwałe i głębolde. Przyjemność ma kres, a serce przepełnione szczęściem rozwoju i dawania siebie wyrywa się ku Nieskończoności, ku temu, co nazywamy mianem Szczęścia Wiecznego, które zaczyna się już tu na ziemi w Miłości Prawdziwej.

Każda prawdziwa wartość kosztuje, każde prawdziwe szczęście również. Droga do niego jest podobna do górskiej wspinaczki, pełnej poświęceń i wysiłku po to, by ujrzeć wspaniałość świata stworzonego i móc je kontemplować. Jeden ze współczesnych filozofów - Teilhard de Chardin - taką postawę osoby ludzkiej, która szczęście znajduje w rozwoju i zarazem obdarza nim spotykanych na swej życiowej drodze - nazwał "szczęściem rośnięcia".

Zmienić swój sposób bycia na tym świecie to dzisiaj dojrzale spojrzeć na szczęście, które - podobnie jak Miłość i Nadzieja - jest z Prawdy, która przecież w rozumieniu biblijnym wyzwala człowieka. Szczęśliwy to ten, który jest wolny, ale wolnością wyboru wartości.

W jednym z najważniejszych dzieł filozoficznych duńskiego filozofa - Sorena Kierkegaarda - zatytułowanym Albo - Albo, znajduje się nawiązanie do pewnej angielskiej historii: "Wiadomo, że w pewnym miejscu w Anglii znajduje się grób, wcale nie odznaczający się wspaniałością pomnika czy też malowniczym otoczeniem, tylko krótkim napisem - "Najniesz- częśliwszemu". Podobno otwierano ten grób, ale nie znaleziono śladów ani trumny, ani zmarłego. /.../ Prawdziwie, ten napis jest tak znaczący, i zależnie od nastroju, wstrząsający albo zachwycający - dla każdego, który w cichości ducha przejął się myślą, że jest najnieszczęśliwszym człowiekiem na świecie".

(Soren Kierkegaard, Najnieszczęśliwszy, w: Albo - Albo, Warszawa 1976, tłum. Jarosław Iwaszkiewicz, t. I, s. 248) Grób z tajemniczym napisem jest - według tej opowieści - pusty. Tchnie nadzieją, że może byli i są ludzie, którzy odnaleźli szczęście prawdziwe w rozwoju ducha; takie, które rodzi się z umiłowania Mądrości, Miłości i Prawdy - tych wartości, o których pisał do swych studentów ks. prof. Tischner.

Przecież pusty grób w poranek wielkanocny jest świadectwem Szczęścia, dawania siebie aż do śmierci - to jest Miłości doskonałej.

Ks. PAWEŁ NOWAKOWSKI
Wasze komentarze:
 marzena aneta: 27.05.2023, 14:36
 Czy można być szczęśliwym dziękuję można być szczęśliwym dziękuję proszę o szczęśliwość dla wszystkich dziękuję proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dobrą spowiedź świętą w maju 2023 roku dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Elżbieta z Schönauśw. Elżbieta z Schönau

Modlitwa do św. Elżbiety z SchönauModlitwa do św. Elżbiety z Schönau

św. Grzegorz Barbarigośw. Grzegorz Barbarigo

Modlitwa do św. Grzegorza BarbarigoModlitwa do św. Grzegorza Barbarigo

Koronka do św. PeregrynaKoronka do św. Peregryna

Endoskopia przewodu pokarmowegoEndoskopia przewodu pokarmowego

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej